Årsrapport og regnskabsanalyse

Har du brug for helt konkret viden og indsigt i grundlæggende regnskabslovning og afrapportering, så kan du med fordel tage denne uddannelse.

Du bliver præsenteret for hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, herunder bogføringsloven og årsregnskabsloven, og du lærer at beskrive, analysere og vurdere såvel interne som eksterne årsrapporter.

Du bliver desuden i stand til at se sammenhænge mellem den interne økonomistyring og den eksterne lovbestemte rapportering.

DKK 9.300
Omfang: 10 ECTS
Ansøgningsfrist: 04/11 2024
Tilmeld

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Regnskabslovgivning
 • Årsrapportens formål og indhold
 • Virksomheds- og regnskabsanalyse
 • Risikoafdækning
 • Værdiansættelse af virksomheder
 • Analyse af børsnoterede nøgletal

Værdi for dig

 • Du får bred viden inden for regnskabslovning og afrapportering
 • Du får forståelse for hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, med bogføringsloven og årsregnskabsloven

Værdi for din arbejdsgiver 

 • Du kan foretage analyser af årsrapporter og regnskaber og kan bidrage til at afdække risici for virksomheden
 • Du kan analysere nøgletal og værdiansætte en virksomhed

Målgruppe

Uddannelsen er for alle, der har behov for at kunne analysere årsrapporter og regnskaber. Måske arbejder du med økonomi og regnskaber til daglig, måske er du manager, analytiker eller konsulent.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
 • Lene Albæk Jensen
  Lene Albæk Jensen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser & aftenhold
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse