Personlig og interkulturel kommunikation

Det danske arbejdsmarked bliver stadig mere globalt, og danske medarbejdere og ledere arbejder i stigende omfang sammen med mennesker fra andre lande og kulturer.

På faget personlig og interkulturel kommunikation lærer du at kommunikere hensigtsmæssigt, når forskellige kulturer mødes i virksomheden eller organisationen.

Faget har fokus på ansigt-til-ansigt kommunikation mellem mennesker med forskellig national baggrund, og omdrejningspunktet er dialogbaseret kommunikation mellem mennesker på tværs af landegrænser og kontinenter. Faget skal altså ses i en international og global sammenhæng. Personlig og interkulturel kommunikation er et valgfag på diplomuddannelsen i kommunikation.

Der er ingen hold i øjeblikket.

Giv mig besked, når jeg kan tilmelde mig næste hold

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du lærer om:

  • Dialogbaseret kommunikation
  • Interkulturel kommunikation
  • Verbal- og nonverbal kommunikation.

Værdi for virksomheden:

  • Du lærer at tilpasse din kommunikation til forskellige kulturmøder, så du sikrer en hensigtsmæssig dialog.
  • Du bliver en professionel sparringspartner, når det handler om at sikre en hensigtsmæssig interkulturel kommunikation på arbejdspladsen.

Niveau

Faget er en del af diplomuddannelsen i Kommunikation. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

Merete Engel
- Jeg vil have papir på det, jeg kan, og derfor tog jeg en kommunikationsuddannelse. Nu har jeg øget min markedsværdi.
Merete Engel
Udviklingskonsulent, Jyske Bank