Forandringskommunikation i relationelt perspektiv

De fleste virksomheder og organisationer oplever krav om eller ønsker selv konstante forandringer enten som større, forandringsprojekter eller som løbende forandringer. Men ofte lykkes processen ikke på den ønskede måde.

Dette fag sætter fokus på, hvor vigtig kommunikation er i alle forandringsprocesser, og at det kan være nøglen, der låser op for processen. I faget lærer du, hvordan du som fortæller, eller kommunikatør, kan lytte til, hvad der vigtigt for medarbejderne for at skabe en koordinering af forandringsprocessen baseret på relationer og fælles skabelse af mening. Faget forandringskommunikation i et relationelt perspektiv er et valg på diplomuddannelsen i kommunikation.

Der er ingen hold i øjeblikket.

Giv mig besked, når jeg kan tilmelde mig næste hold

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du lærer om:

  • Din egen rolle i forandringsprocesser
  • Værktøjer til at inddrage modtagere af forandringer
  • Hvordan vi skaber mening og betydning.

Værdi for virksomheden:

  • Du lærer at indgå, som sparringspartner for ledelsen i forandringsprocesser.
  • Du lærer at tilrettelægge kommunikationsprocesser, der medskaber forandring gennem levede fortællinger.

Niveau

Faget er en del af diplomuddannelsen i Kommunikation. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

Lykke Schultz
- Efteruddannelse er nødvendig. Der sker nye tiltag hele tiden, og det er vigtigt at følge med og holde sig opdateret.
Lykke Schultz
Projektleder, ISOfilm