Med et kompetencebevis kom Tina tættere på sin drømme-uddannelse

- Med en realkompetencevurdering finder du ud af, hvor lang vejen er, før du når dit mål. Og den er nok også kortere, end du tror.

Sådan siger skolesekretær Tina Uldum Bruun, for hun har selv gjort sig lige præcis dén erfaring.

Realkompetence-vurdering

Realkompetencevurderingen er din dokumentation for, at du enten opfylder adgangskravene på en uddannelse eller kan få merit (fritagelse) for en uddannelse eller et til flere fag på akademi- eller diplomuddannelserne.

  • Du kan blive optaget på en uddannelse, selvom du ikke opfylder de formelle adgangskrav.
  • Du kan afkorte den uddannelse, du begynder på.
  • Du kan gemme beviset og bruge det, hvis du på et senere tidspunkt skal optages på eller færdiggøre en uddannelse.
  • Du kan bruge dit bevis til at dokumentere, hvad du kan, når du søger nyt job.

Det er gratis at få lavet en realkompetencevurdering. Kontakt IBA hvis det lyder som noget for dig.

Foto af Tina

Gennem ti år har Tina Uldum Bruun arbejdet som skolesekretær. Jobbet har givet hendes en masse praktisk erfaring i ledelse, som har inspireret hendes til at læse en fuld akademiuddannelse i Ledelse.

Tina er nemlig ved at læse de sidste par fag for at opnå en fuld akademiuddannelse i Ledelse. Men før hun kom så langt, har hun fået en realkompetencevurdering hos IBA Erhvervsakademi Kolding. Fra 2024 er det gratis at få lavet sådan én.

Og i Tinas tilfælde viste det sig, at hendes erfaringer fra karrieren og tidligere ledelsesmodul fra diplomuddannelsen kan sidestilles med akademifagene ’Ledelse i praksis’ og ’Forandringsledelse’. Begge fag har hun altså fået merit for.

Og i kombination med et akademifag i personalejura, som hun allerede havde bestået, så var resultatet, at Tina blot var to fag fra at opnå en fuld akademiuddannelse i ledelse – plus et afsluttende afgangsprojekt.

- Så jeg kan kun anbefale, at man får lavet en realkompetencevurdering. For jeg tror, der er mange ligesom mig, der ikke har fået papir på de værdifulde erfaringer, de har opnået gennem årene.

Lærte meget under corona

Og det er netop hele ideen med at få et kompetencebevis. Det dokumenterer værdien af den viden, man endnu ikke har fået et stykke papir på.

Foto af Tina

Tina har mange kasketter på. Hun er blandt andet tillidsrepræsentant, og domsmand hos Byretten i Horsens. At være domsmand er et borgerligt ombud, man har for fire år ad gangen. Hun arbejder også med at lave velgørenheds-arrangementer.

Når Tina for eksempel kunne skippe faget ’Forandringsledelse’, så skyldes det blandt andet den erfaring, hun høstede under corona. Da var hun frikøbt halvdelen af sin arbejdstid som skolesekretær, og i stedet havde hun ansvaret for det store hold af poderne, som tog covid 19-prøver på skolerne i Hedensted Kommune, hvor hun arbejder.

- Hold nu op, Jeg lærte meget af den opgave. Det handlede rigtig meget om at holde gejsten højt blandt poderne, selv om vi aldrig kunne vide, hvornår der ikke længere var brug for dem, siger Tina.

Afvekslende hverdag

I hverdagen er hendes job på Stenderup Skole mildest talt afvekslende. Og det passer hendes temperament perfekt. For på en lille skole er det opgaver af enhver art, der lander på hendes bord.

- Jeg sætter plaster på en finger, og jeg hjælper med at afslutte regnskabet. Og så er jeg involveret i alt muligt, der ligger derimellem, som hun selv formulerer det.

Foto af Tina

For Tina er vejen til skoleverdenen gået via detailhandel og en lang årrække hos Sydbank, hvor hun var ansat som kundemedarbejder.

Det er fra sine 11 år som kundemedarbejder i Sydbank, hun har lært at arbejde med regnskaber. Det kommer også eleverne i 6. klasse til gode, når hun underviser dem i privatøkonomi. I hverdagen trækker hun også på den erfaring, hun fik, da hun en årrække drev en dametøjsforretning.

Vildt glad for ledelse

Som moderne skolesekretær handler rigtig meget af hendes job om ledelse. Og selv om hun ikke formelt er leder på skolen, så har hun fået en masse erfaring i den retning, som det efterhånden kunne være rart at få et bevis på. Så med fuld opbakning fra sin skoleleder er Tina ved at tage en fuld akademiuddannelse i Ledelse. De sidste fag tager hun på IBA Erhvervsakademi Kolding. Det gælder fagene ’Organisation og arbejdspsykologi’ samt ’Strategisk ledelse’.

- Jeg er ikke færdig med at lære. Og jeg er vildt glad for at arbejde med ledelse. Derfor passer det mig også perfekt at få gjort uddannelsen helt færdig, så jeg får papir på det, jeg kan. Det virker bare så rigtig i min verden.

Foto af Tina

- Jeg føler mig på helt rette hylde. Og jeg får heldigvis bekræftet mange af de ting, jeg plejer at gøre i det daglige, fortæller Tina om den lederuddannelse, hun tager på IBA.

23/02/2024

Kontakt