Executive MBA:

Uddannelseschef Oksana har lært meget brugbart

Erfaringsudveksling med andre ledere i det private erhvervsliv og brugbar teoretisk viden fra en hel bunke bøger. Det er noget af det, der har skubbet Oksana godt i gang som chef på IBA. Derfor fortryder hun ikke et sekund, at hun gennem de seneste fire år har læst en Executive MBA ved siden af sine forskellige krævende jobs på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Heller ikke selv om det har været både hårdt og tidskrævende at tage den anerkendte lederuddannelse i sin sparsomme fritid.

- Jeg har fra begyndelsen fået meget fagligt ud af at løse opgaver sammen med mine medstuderende, som sidder i andre virksomheder i Danmark. De mange og tætte samtaler med dem har givet mig et unikt indblik i de problematikker, som ledelsen i de danske virksomheder arbejder med lige nu, siger Oksana Jørgensen, som i dag er ansvarlig for top-up bacheloren i international handel og markedsføring.

MBA-uddannelsen

Executive MBA rummer 9 fagmoduler og en afsluttende hovedopgave. De er delt op på trimestre, som hver varer fire måneder.

Den skal tages på maksimalt 5 år. Mange ledere vælger dog at tage uddannelsen på to år.

Oksana har delt fagene ud på 4 år – og har på den måde gået på to forskellige hold. Først et hold fra 2017 til 2019 og et nyt hold fra 2019 til 2021.

På MBA-uddannelsen har Oksana og hendes medstuderende haft undervisning på IBA den første fredag og lørdag i hver måned fra kl. 9.00 til 17.00. Men ind imellem undervisningen har de arbejdet i 3-mands grupper ved siden af.

Eksaminerne er uden hjælpemidler, så de studerende skal kunne huske teorierne udenad. Og hvordan ophavsmændene staves. Så man skal være velforberedt og have tilegnet sig en del udenadslære, når man går til eksamen.

Læs mere om Executive MBA 

Med MBA’en kunne hun undervise bredere

Det kig direkte ind i baghaven hos flere store danske virksomheder har Oksana blandt andet kunnet bruge generelt i sin egen undervisning på IBA.

Og det var faktisk netop meningen, da hun begyndte på en Executive MBA i 2017. Uddannelsen skulle gøre hende i stand til at undervise bredere. Så fra at kunne undervise i kommunikationsfag og metodefag, ville hun også få kompetencer til at undervise i organisation og HR.

MBA-uddannelsen var hurtigt brugbar, og Oksana blev en meget alsidig underviser på IBA’s videregående uddannelser.

Stemningsbillede af Oksana Jørgensen, der er på vej op for at modtage sin pris til dimissionen

Der er meget gruppearbejde, og det er nogle motiverede mennesker, jeg har læst sammen med. De er i alderen fra slutningen af 20’erne til midt i 50’erne. Det giver en fantastisk dynamik på sådan et studie, fortæller Oksana Jørgensen, som her er på vej op for at modtage sin pris til dimissionen.

Fra forskningsvejleder til uddannelseschef

Det fik nye muligheder til at folde sig ud, og hun fik tilbudt jobbet som forskningsvejleder i IBA’s afdeling for forskning og udvikling. Her skulle hun vejlede og hjælpe sine kolleger godt på vej i deres praksisnære forskning – inden for mange fag.

Hun kastede sig over de nye udfordringer, men var i mellemtiden blevet så glad for MBA-studierne, at hun fortsatte uddannelsen sideløbende med sit nye job.

Og det skulle vise sig ikke at blive det eneste jobskifte for Oksana i løbet af de fire år, hun har læst MBA’en. For hendes dygtighed rygtedes på IBA, så da ledelsen manglede en uddannelseschef for professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring, blev hun tilbudt jobbet og takkede ja.

Også her hjalp lederuddannelsen hende. For selv om jobbet som uddannelseschef var hendes første med personaleansvar, havde hun på MBA-uddannelsen lært ledelsesprincipperne i bred forstand. Så her var der meget at hente.

Oksana Jørgensen mener selv, at en af hendes store styrker på studiet har været, at hun med sin akademiske baggrund præcis ved, hvordan hun skal skrive en god opgave. Det er vigtigt at kunne på en uddannelse, som både har en skriftlig og en mundtlig eksamen på hvert fag. Og det har i hvert fald givet bonus – for Oksana har bestået MBA’en med ”udmærkelse”.

Skypede med medstuderende på skæve tidspunkter

Ikke mindst i netværket med de andre studerende, som Oksana beskriver som helt unikt.

- Når man har været igennem så krævende et forløb sammen, som vi har på de her hold, så lærer man virkelig hinanden at kende. Så jeg er helt sikker på, at vi også fremover vil holde kontakt med hinanden og spille bold op ad hinanden, når vi har nogle arbejdsmæssige udfordringer, slår Oksana fast.

For at kunne være i gruppe med medstuderende, som har ledende stillinger i mange virksomheder, kræver det sommetider – at man er klar til skype med sine medstuderende på nogle lidt underlige tidspunkter. I en af de tremandsgrupper, som Oksana var med i, rejste en meget med sit job. Og ja – så måtte gruppen jo forsøge at tilpasse sig, hvilke tidszoner han var i, når de skulle diskutere en opgave. Men det gik også.

Ja, faktisk mere end det. For Oksana modtog, sammen med sit eksamensbevis, hæder for sin store indsats (she graduated with distinction red.).

Hjemme hos Oksana i Hejnsvig (i Billund Kommune) – er det ikke bare Oksana, som har fået noget ud af hendes nye MBA-uddannelse. Det har også hendes mand, som har læst alle hendes afleveringer. For som Oksana siger, så er finansområdet hans speciale, så hans mening har betydet meget for hende undervejs. 

Hun skal nu lære at holde fri

Oksana har mest læst sin MBA for sin egen skyld. For selv om hun har adskillige uddannelser bag sig både fra sit hjemland Hviderusland og her fra Danmark, syntes hun, at hun trængte til at opdatere sig selv på alt det nyeste. Men der er ingen tvivl om, at IBA også får en hel masse ud af det, for Oksana føler, at hun bruger sin nye viden hver eneste dag.

Siden hun i februar afleverede sit speciale, har hun skullet vænne sig til ikke hele tiden at have travlt:

- Når man læser ved siden af forskellige krævende fuldtidsjobs, så er man jo aldrig helt færdig. Der er hele tiden noget, der hænger. Så den følelse sidder bare i en. Men nu er MBA’en i hus. Og det er en stor milepæl for mig, som jeg vil have glæde af i mange år fremover.

Oksana skal nu lære at holde fri og have god tid til sin mand og deres to børn. Og så vil hun til at læse skønlitteratur. For selv om hun har læst et hav af bøger de seneste fire år, så har de alle været for at suge til sig fagligt. Det kan hun nu tage en pause fra.

Læs mere om bacheloruddannelsen, som Oksana er uddannelseschef for. 

Læs mere om lederuddannelsen til Executive MBA, som IBA udbyder i samarbejde med engelske Coventry University

Kontakt

Oksana Jørgensen
- Når man læser MBA, så skal man have noget at bidrage med. Der er store forventninger til, at man kommer med egne ledererfaringer, som kan bruges.
Oksana Jørgensen
Har læst en MBA
Læs hvordan Oksana bruger MBA uddannelsen.