International Finance

Den internationale økonomi og valuta kan have en betydning for virksomheders handel mellem og med hinanden.

Fakta

På dette fagmodul opnår du viden om de parametre, der påvirker den internationale forretningsøkonomi. Vi vil sammenfatte og videreudvikle viden om makroøkonomisk teori og international handel fra tidligere fagmoduler, samt fokusere på internationale finansmarkeder.

Du lærer om

  • Tendenser på de internationale finansmarkeder
  • Identifikation af de vigtigste økonomiske faktorer, der påvirker stabiliteten i en valuta
  • Analyse af det internationale penge- og valutamarked
  • Du kan identificere og håndtere de konkrete finansielle udfordringer for din virksomhed

Værdi for virksomheden

  • Du kan bidrage til identificering af de vigtigste økonomiske faktorer, der påvirker stabiliteten i en valuta

Læs mere om e-MSc. in International Business

Kontakt

  • Keld Hvam
    Keld Hvam
    Director of E-Learning and E-Didactics