Executive MBA

I dag er det vigtigere end nogensinde, at ledere kan navigere hjemmevant på den internationale scene, som er i konstant forandring. Det er vigtigt at være på forkant med de mange forandringer – og ikke mindst at forstå dem.

En Executive MBA-uddannelse giver dig ledelseskvalifikationer på et højt niveau og gør dig i stand til at lede din virksomhed og dine medarbejdere sikkert og professionelt.

Uddannelsen udbydes i samarbejde mellem Coventry University Business School i England og IBA Erhvervsakademi Kolding.

Read the text in English here

Uddannelsens opbygning

  • Studiestart: 02. september 2022 Ansøgningsfrist: 23. august 2022
  • Adgangskrav: En bachelorgrad fra IBA eller andre anerkendte institutioner // En lignende uddannelse på bachelorniveau f.eks. HD eller HA // En lignende anerkendt uddannelse // Herudover 2-3 års relevant erfaring fra erhvervslivet.
  • Varighed: 2 år på deltid
  • Økonomi: 149.000 kr.

Executive MBA uddannelsens opbygning

Uddannelsen er normeret til 2 år (max 5 år) fordelt på tre trimestre (4 måneder) pr år
Uddannelsen er akkrediteret af den engelske akkrediteringsinstitution QAA
Forløbet består af 9 fagmoduler og en afsluttende hovedopgave
Der tages 2 moduler samtidigt over et forløb på 10-12 uger
Hvert modul består af ca. 30 kontakttimer, inklusive ca. 10 timers online support og 120 selfdirected studietimer
Hvert modul afslutter du med en skriftlig opgave, præsentation eller eksamen
Executive MBA uddannelsen svarer til 90 ECTS point og der undervises og afprøves på engelsk

Trimester 1

Principles of Marketing

En effektiv markedsføring er alfa omega for enhver virksomhed, hvis du vil give konkurrenterne baghjul. På dette forløb lærer du om de mange vigtige elementer i arbejdet med markedsføringen.   Du får viden om marketingbegreber og –processer og bliver udstyret med en stor værktøjskasse med relevante marketingværktøjer.

Du lærer om:

Marketingfilosofier og strategier, og hvordan du anvender dem succesfuldt i virksomheden
Markedssegmentering og positionering
At træffe vigtige beslutninger inden for marketing, bl.a. ved hjælp af en række værktøjer
Strategier og processer i forhold til forskellige kundetyper, såsom forbrugere, B2B-kunder og service sektorer.

Værdi for virksomheden

Du kan styrke din virksomheds markedsføring og konkurrenceevne
Du kan bidrage til udviklingen af markedsføringsstrategien i din virksomhed
Du bliver i stand til at identificere din virksomheds forbrugere og målgrupper.

Strategic Analysis

At lede en virksomhed kræver mere end et godt overblik. På dette forløb får du en dybdegående viden om de mange parametre, der ligger til grund for god ledelse. Du bliver også præsenteret for de mange interne og eksterne forhold, der påvirker den strategiske ledelse af en virksomhed.

Du lærer om:

Analyse af virksomhedes værdikæde, konkurrenceparametre og kernekompetencer
Benchmarking
Analyse af virksomhedens stakeholders
Organisationsstruktur og forandringsledelse
Virksomhedskultur, mission, og vision.

Værdi for virksomheden:

Du kan identificere og navigere efter de forhold, der påvirker den strategiske ledelse
Du bliver i stand til at definere din virksomheds kernekompetencer og konkurrencemæssige fordele
Du kan sikre din virksomhed en stærkere position på markedet ved hjælp af benchmarking
Du kan styrke din virksomheds forhold til stakeholderne.

Trimester 2

Human Resource Management

Medarbejderne er en uundværlig ressource for virksomheden, og derfor er det vigtigt at arbejde strategisk og målrettet med Human Resource Management.   På dette forløb får du en dybdegående viden om HR-discipliner og om planlægning, finansiering, udvikling og motivation på både et strategisk og praktisk niveau.

Du lærer om:

Strategisk udvikling og implementering af HR
HRM i en social kontekst
HRM i den moderne virksomhed
Motivation og udvikling af medarbejdere
International HRM.

Værdi for virksomheden

Du kan analysere og vurdere HR i praksis i virksomhedens hverdag
Du kan bidrage til udviklingen af HR-områderne i din virksomhed
Du styrker arbejdet med virksomhedens vigtigste ressource. 

Financial Analysis and Decision Making

Virksomhedens økonomiske fundament er en vigtig faktor for dens eksistens og for mulighederne for udvikling. På dette forløb får du strategiske og praktiske redskaber til at arbejde med de økonomiske og finansielle områder i en virksomhed, og du får viden om betydningerne og konsekvenserne af kort- og langsigtede økonomiske beslutninger og investeringer.

Du lærer om:

Finansielle analyseværktøjer
Finansielle discipliner
Langsigtede og kortsigtede økonomiske strategier
Virksomhedens investeringer og omkostninger.

Værdi for virksomheden:

Du får et økonomisk og finansielt indblik på strategisk niveau
Du kan bidrage til arbejdet med både de kortsigtede og langsigtede finansielle beslutninger.

Trimester 3

Research Methods

Det er ikke ligegyldigt, hvordan du foretager din research og hvor du får dine data fra. På dette forløb bliver du præsenteret for de centrale begreber inden for ledelsesmæssig og samfundsvidenskabelig research. Du lærer om metoder og teknikker til research og du bliver i stand til at forholde dig kritisk over for dine indsamlingsmetoder og dit datamateriale.

Du lærer om:

Struktur og metoder i forhold til større projekter og opgaver
Researchmetoder og -strategier
Mål og målsætninger for din research
Dataindsamlingsteknikker
Kvalitative og kvantitative analysemetoder.

Værdi for virksomheden:

Du bliver i stand til at beskrive og gennemføre større projekter
Du kan deltage aktivt i virksomhedens forskningsarbejde
Du kan forholde dig kritisk og objektivt til virksomhedens forskningsarbejde.

Innovation Management

Virksomhedens evne til at innovere og udvikle sig er essentiel, hvis man vil følge med konkurrenterne i en international verden i konstant forandring. På dette forløb vil vi arbejde strategisk og praktisk med de mange områder inden for innovation.

Du lærer om:

Opbyggelse af et innovativt miljø for medarbejdere og organistaionen
Økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer i en innovationsproces
Definitioner og klassifikationer af innovation
Innovationsstrategier
Nationale og internationale forhold og udfordringer inden for innovation.

Vædi for virksomheden:

Du bliver i stand til at arbejde med virksomhedens innovationsstrategier
Du kan bidrage til virksomhedens innovationsproces
Du kan identificere virksomhedens udfordringer i forhold til innovation.

Trimester 4

Economic Environment of Business

Selvom virksomheden har et godt strategisk fundament og en god økonomi, er der mange udefrakommende faktorer, der kan påvirke virksomhedens økonomi og dens økonomiske beslutninger. På dette forløb tager vi fat i de økonomiske udfordringer, virksomheder påvirkes af dagligt. Der sættes fokus på vigtigheden af økonomisk analyse på ledelsesniveau i både en national og international forretningsverden.

Du lærer om:

Mikro- og makroøkonomiske begreber
Virksomhedens udfordringer såsom omkostninger, effektivitet, konkurrence, monopoler og globalisering
Identificering af markedskræfter og markedets påvirkninger
Handleplaner for udefrakommende ændringer for virksomheden.

Værdi for virksomheden:

Du bliver i stand til at identificere de udefrakommende faktorer, der udfordrer virksomhedens økonomi og forretning
Du kan vurdere muligheder og risici for virksomheden. 

Principles of Strategic Leadership

Som leder er det utrolig vigtigt at være bevidst om måden at være leder på, samt at kunne forholde sig kritisk og åben over for egne ledelsesevner. På dette forløb får du en strategisk og praktisk indføring i de vigtigste ledelsesbegreber og teorier.

Du lærer om:

Ledelsesbegreber og -teorier
Bevidsthed om egne lederevner, herunder selvindsigt, selvudvikling og udvikling af andre
Ledelse i en omskiftelig forretningsverden.

Værdi for virksomheden:

Du bliver en reflekterende leder
Du kan forholde dig kritisk til din egen lederrolle i virksomheden.

Trimester 5

Management Consulting

Som leder er det vigtig, at du kan træde ind som rådgiver og konsulent – også uden for din egen virksomhed.   På dette forløb vil vi dykke ned i de teoretiske principper og de organisatoriske og analytiske modeller, der knytter sig til rollen som rådgiver og konsulent.

Du lærer om:

Rådgiverrollen
Værktøjer til at løse og gennemføre større opgaver og projekter
Ekstern rådgivning
Præsentationsteknikker.

Værdi for virksomheden:

Du bliver i stand til at se objektivt på store opgaver
Du kan undersøge og analysere et komplekst forløb på en struktureret måde.

Trimester 6

Dissertation Executive MBA

Som afslutning på uddannelsen skal du skrive­ din hovedopgave. Hovedopgaven bygger på faget Research Methods og kan tage udgangspunkt i en udfordring fra din egen virksomhed. Du kan også vælge at dykke ned i et område, som du har særlig interesse i. I hovedopgaven skal du demonstrere de kompetencer og analytiske færdigheder, du har opnået gennem Executive MBA uddannelsen.

Information om Executive MBA

Strategi, ledelse, HRM og økonomi er nøglen til succes i virksomheden og derfor har uddannelsen særligt fokus på de områder. Som leder er det vigtigt at besidde den nyeste viden inden for centrale ledelseselementer og at træffe de rigtige beslutninger og tiltag under konstante forandringer.

De kompetencer får du med en Executive MBA, som du læser på deltid ved siden af dit job. Samtidig får du værktøjer, teorier og metoder, der kan udvikle dig og din virksomhed både nu og fremover.

Executive MBA er til dig, der vil være attraktiv i internationalt orienterede miljøer. 
Nedenfor finder du oplysninger om uddannelsens opbygning, du får gode grunde til at tage en MBA, information om Coventry University og meget mere.

Oksana Jørgensen
- Når man læser MBA, så skal man have noget at bidrage med. Der er store forventninger til, at man kommer med egne ledererfaringer, som kan bruges.
Oksana Jørgensen
Har læst en Executive MBA
Læs hvordan Oksana bruger MBA uddannelsen.

Hør Lars Jespersen fra IBA fortælle, hvilke værdier en Executive MBA giver dig

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Om MBA uddannelsen

Verden forandrer sig hele tiden. Det stiller krav til måden, vi driver virksomhed på. Og det stiller krav til dig, især hvis dit perspektiv er internationalt og ambitiøst. Din indsigt, dit udsyn og dine lederevner er afgørende for, at du kan påvirke udviklingen. Og med en Executive MBA fra Coventry University, får du internationale kompetencer og overblik til at navigere i forandringen.

Læs mere om MBA uddannelsen

International vinkling på tværs af fagområder

Evnen til at se større sammenhænge og perspektiver forudsætter en bevægelse fra specialist til generalist. Med tidssvarende og relevant undervisning i strategi, ledelse, human ressource management og økonomi får du den internationale vinkling på tværs af centrale fagområder, der er nødvendig for at videreudvikle dit faglige ståsted.

Højt fagligt niveau

Du får en internationalt akkrediteret uddannelse fra et af Storbritanniens mest moderne universiteter. En fleksibel, toårig uddannelse på deltid faciliteret af IBA International Business Academy, hvor engelsksproget undervisning, internationalt orienterede undervisere og 1 uges ophold på Coventry University tilsammen sikrer et højt fagligt niveau. Et vigtigt afsæt for din fremtidige karriere.

Virkelighedsnært læringsmiljø

For at sikre størst muligt udbytte arbejder vi i et virkelighedsnært læringsmiljø. Et miljø, hvor netværk, sparring, inspiration og dialog er grundsten. Vi kobler det bedste fra teori og praksis, og vi har ambitioner på hinandens vegne. Det faglige miljø skaber resultater, der med det samme er anvendelige i dit daglige arbejde og giver dig fremadrettet et værdifuldt netværk.

Er executive MBA noget for dig?

Executive MBA er til dig, der vil være attraktiv i internationalt orienterede miljøer. Som vil være i stand til at tage værdiskabende, rigtige beslutninger og reagere på forandringer og nye tendenser. Det er til dig, der vil arbejde seriøst med din egen udvikling og kvalificere dig inden for ledelse med relevante og moderne værktøjer til at påvirke og udvikle organisationer og mennesker i et internationalt perspektiv.

Jobmuligheder

Er du i eller på vej til en stilling på ledelsesniveau og ønsker du at fremme din karriere? Med en Executive MBA er du godt rustet til lederstillinger i en international forretningsverden.

Kontakt os

Hvis du vil høre mere om uddannelsen eller hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesleder Lars Jespersen.

Du kan udfylde kontaktformularen herunder, så kontakter Lars dig. Du kan også ringe til Lars på 24 29 70 31 eller sende ham en mail.

Kontakt os Hvis du vil høre mere om uddannelsen eller hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesleder Lars Jespersen. Du kan udfylde kontaktformularen herunder, så kontakter Lars dig. Du kan også ringe til Lars på 24 29 70 31 eller sende ham en mail.


Ruben Mejer og Gorm Carson
En International Executive MBA er en fleksibel uddannelse. Vidste du, at du kan gennemføre den Internationale Executive MBA i dit eget tempo? Det har for eksempel Ruben Mejer og Gorm Carson valgt at gøre.
Ruben Mejer og Gorm Carson
MBA studerende
Læs hvordan Ruben og Gorm bruger MBA uddannelsen

- Med en MBA lærer du at kombinere forretningsverdenen og den akademiske verden. I forretningsverdenen fokuserer man meget på at finde en løsning, så snart man har en udfordring. I den akademiske verden arbejder du med definitioner og perspektiverer tingene meget mere. Dermed formår du at flytte dig fra A til B. Både som menneske og som organisation.

Lars Jespersen
Uddannelseschef

Kontakt

Nadja Mulvad
- Fra den første uge på MBA-studiet blev jeg inspireret. Det var meget givende at se på sit arbejde fra en anden vinkel og se mere dybt på sine erfaringer.
Nadja Mulvad
Chief Strategi Officer hos Krone ScanBalt Group
Læs hvordan Nadja bruger MBA uddannelsen