Ledige i første ledighedsperiode

  • Du skal have godkendelse af dit jobcenter til at tage uddannelsen
  • Find og tilmeld dig uddannelsen på vores hjemmeside
  • Download blanketten AR237 (pdf) om bekræftelse af ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse
  • Udfyld blanketten og send den til AR237@iba.dk eller IBA Erhvervsakademi Kolding, Nytorv 2, 6000 Kolding. Blanketten skal være os i hænde senest 1 uge før uddannelsesstart
  • Du er klar til at deltage på uddannelse – uden beregning

Ledige i anden ledighedsperiode

  • Kontakt dit jobcenter eller anden aktør, og søg om godkendelse af uddannelsen
  • Hvis jobcentret/anden aktør kan godkende din deltagelse, bliver der udarbejdet en jobplan, hvor uddannelsen indgår
  • Tilmeld dig uddannelsen på vores hjemmeside
  • Du er klar til at deltage på uddannelsen – uden beregning

Du er ledig i første ledighedsperiode indtil 9 måneder ledighed, dog kun 6 måneder, hvis du er under 25 år. Herefter er du i anden ledighedsperiode 2 år, hvor dagpengene udløber.

Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse