Supply Chain Management - Ledige

Dette fag er ved at udgå som følge af en ændring af studieordningen og erstattes af Logistik og Supply Chain Management. Hvis du allerede har læst faget Logistik og gerne vil tage en hel uddannelse, bør du tage Supply Chain Management i efteråret 2022. Har du spørgsmål, så kontakt gerne vores uddannelseskoordinatorer.

Forsyningskæden i enhver virksomhed er vejen fra produktion til slutforbruger og omfatter en lang række forskellige processer. Disse processer er vigtige at analysere og forbedre, sådan at de skaber mest mulig værdi for alle parter. Hvordan man gør det, lærer du med dette fag.

”Supply Chain Management” er et obligatorisk modul på Akademiuddannelse i International transport og logistik og giver dig en bred forståelse og overblik over de faktorer, der spiller ind i forsyningskæden, og hvordan de bedst arbejder sammen.

Gennem undervisningen lærer du at bruge en lang række analysemodeller samt forbedringsværktøjer. Det er for eksempel Porters generiske værdikædemodel og 5 Forces, PEST, Ansoffs vækstmodel, Kraljic, Bensau, Ellram & Olsen, Lean, Deming, ABC, Canvas, SWOT, TOWS med flere.

Disse værktøjer ruster dig til at komme med løsningsforslag til, hvordan virksomheder kan optimere deres forsyningskæde.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Det er gratis for dig at deltage, hvis:

 • Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
 • Eller har ret til en uddannelse via en jobplan (og har en godkendelse fra din a-kasse eller jobcenter).

Du får bl.a. viden og forståelse for:

 • Bred forståelse og overblik over forsyningskæden
 • Outsourcing, insourcing, off-shoring og on-shoring
 • Kvalitetsledelse, -styring og -filosofier
 • Analysering af behovet for organisering af forandringsprocesser og målstyring
 

Værdi for dig:

 • Du lærer om kvalitetsledelse, -styring og -filosofier (miljøregnskab, certificeringer, TQM, CSR med mere).
 • Du lærer at analysere behovet for organisering af forandringsprocesser samt behovet for målstyring (KPI, Balanced Scorecard, Benchmarking) og serviceniveau i forsyningskæden.
 • Du lærer at vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder til forsyningskæden ud fra de 4 generiske SCM-strategier for vareflowet og informationsstrømmene.
 • Du lærer at designe kort- og langsigtede forbedringer i forsyningskæden upstream og downstream herunder outsourcing, insourcing, off-shoring og on-shoring.

Værdi for din kommende arbejdsgiver: 

Du kan tilbyde virksomheder kompetencer inden for logistik til at analysere de forskellige flows i deres forsyningskæde med henblik på at komme med løsningsforslag til, hvordan processerne i forsyningskæden kan optimeres for at skabe mest mulig værdi. 

Målgruppe

Ledige, der gerne vil beskæftige sig med forskellige jobs inden for logistik enten som Supply Chain Coordinator eller manager.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i International transport og logistik. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
Tag et webinar