Book et karrierermøde

6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er medlem af en a-kasse og dagpengeberettiget, har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter eget valg fra din 1. ledighedsdag.

Det gælder for ufaglærte og faglærte samt ledige med korte videregående uddannelser, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Du kan tage én jobrettet uddannelse eller ét jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af den positivliste, som er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet.

Du skal være færdig med din uddannelse senest efter 9 måneders ledighed, hvis du er fyldt 25 år, og senest efter 6 måneders ledighed, hvis du er under 25 år. Hvis uddannelsen slutter senere, skal du søge om bevilling hos dit jobcenter.

Det er din a-kasse der afgør, om du er berettiget til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Det er jobcentret, der betaler.

Jobplan

Hvis du allerede har brugt din ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse eller du er i 2. ledighedsperiode, kan du deltage i uddannelse uden egenbetaling, hvis din sagsbehandler godkender det og er villig til at udarbejde en jobplan sammen med dig.

Kontanthjælp

Er du kontanthjælpsmodtager gælder særlige regler. Spørg dit jobcenter eller din aktør.

Hvis du betaler selv

Du har altid ret til at deltage på uddannelse, hvis du betaler selv. Det er dog et krav, at uddannelsen maksimalt varer 19,5 timer om ugen for at du kan beholde dine dagpenge. For eksempel kan du deltage på IBAs merkonom og akademiuddannelser om aftenen. 

Kontaktpersoner

  • Gitte Valentin Sørensen
    Gitte Valentin Sørensen
    Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse