Anvendt økonomi

Du lærer om investering, finansering og økonomistying, samt hvordan du håndterer økonomiske budgetteringer i en virksomhed.

Erhvervsøkonomi

Du lærer om økonomistyring i en virksomhed, årsregnskaber og budgetter, samt et indblik i afsætningsforhold, investeringer og finansering.

Kvalitetsoptimering med Six Sigma

Du lærer at reducere spild i virksomhedens værdikæde og om effektivisering af de eksisterende processer.

Produktionsoptimering

Du lærer at forstå produktionssystemer og deres opbygning, samt at optimere en produktion vha. implementering og styring af projekter.

Regneark til økonomistyring

Du lærer blandt andet om opstilling af tabeller og modeller, og hvordan du kan gennemarbejde indsamlet data og anvende det til statistisk analyse.

Økonomistyring i praksis

På dette fag bliver du i stand til at udarbejde en virksomheds totalbudget og gennemføre budgetkontrol. Du lærer også at analysere budgetsystemer og bruge ledelses- og delegeringsværktøjer.

Skatteret

Gennem undervisningen lærer du at forstå lovgivningen inden for beskatningen af fysiske personer, viden om skattemyndighedernes organisation og arbejde og indkomstskattesystemets virkemåde.

Erhvervsret

Gennem undervisningen får du viden inden for aftaleret, køberet, konkurrenceret, ansættelsesret og insolvensret. Modulet ruster dig til at kunne rådgive virksomheder om erhvervsjuridiske problemstillinger og komme med løsningsforslag.

Kontaktpersoner

  • Charlotte Bøgel Hald
    Charlotte Bøgel Hald
    Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold