Martin fra Meldgaard har læst ledelse på IBA. Hør hvad det har gjort for ham:

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der vil have konkrete ledelsesværktøjer til at løfte din ledelsesopgave - uanset hvilken størrelse den har. Og som samtidig ønsker et værdifuldt ledernetværk.

Personprofil

Som start på uddannelsen får du lavet en personprofil. Profilen er et nyttigt værktøj for dig som leder og kan pejle dig i retning af styrker og udfordringer, som du kan arbejde med i din daglige ledelse. Du arbejder med din personlige profil gennem hele uddannelsen, hvor de forskellige fag giver dig ny inspiration til personlig og faglig udvikling.

Studieforberedende pakke

Ved uddannelsens start får du også en studieforberedende pakke, som indeholder alt, hvad du skal vide om at studere. Pakken indeholder en E-bog, som guider dig igennem bl.a. studieteknik, litteratursøgning, projektskrivning og eksamen og mulighed for at deltage i et kort undervisningsforløb eller et webinar, hvor en erfaren underviser gennemgår bogen og giver tips til, hvordan du bruger den i din uddannelse.

Sparring og netværk

På Ledernes akademiuddannelse har vi særlig fokus på at netværke. Derfor får du mulighed for at blive en del af et ledelsesnetværk under hele din uddannelse. Et netværk, som du kan tage med videre, når uddannelsen er gennemført.

Webinarer som bidrager til din personlige lederudvikling

Som et ekstra bidrag til din personlige udvikling som leder tilbyder vi gennem hele uddannelsen webinarer med aktuelle ledelsestemaer. Du deltager i webinarerne mellem undervisningsdagene og har mulighed for at stille spørgsmål til og chatte med de forskellige indlægsholdere.

Fast tilknyttet vejleder

Den største del af din uddannelse (de obligatoriske fag og afgangsprojektet) bliver du fulgt af en fast underviser, som kommer til at kende dig og din virksomhed godt. Det betyder at din underviser ud over at vejlede dig i forhold til projektskrivning og eksamen også bliver din sparringspartner i forhold til de aktuelle ledelsesudfordringer du oplever i dagligdagen.

Troels Rasmussen
- Jeg kunne bogstaveligt talt bruge det dagen efter, når jeg var tilbage på arbejde. Jeg er kun vokset dag for dag.
Troels Rasmussen
Leder af Søfragt import Gateway afdelingen hos DSV
Læs hele historien om Troels >>

Tilrettelæg din egen uddannelse

Uddannelsen består af en obligatorisk del, en valgfri del og et afgangsprojekt. På den valgfrie del vælger du de fag, der passer bedst til dine behov og din arbejdsmæssige situation. I bjælken til højre kan du se, hvilke valgfag vi anbefaler til dig, som er i gang med Ledernes akademiuddannelse. Undervejs i uddannelsen får du råd og vejledning fra din underviser, så du har de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige valg.

Uddannelsens opbygning

Ledernes akademiuddannelse består af:

  • Tre obligatoriske fag svarende til 30 ECTS
  • Valgfrie fag svarende til 20 ECTS
  • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS

Fag

Obligatoriske fag – i alt 30 ECTS:

Valgfrie fag - vælg 20 ECTS:

Afgangsprojekt - 10 ECTS

Tilmeld dig et webinar

Studieordning

Studieordning pr. august 2021

AU i Ledelse (PDF)

 

Tidligere studieordning pr. 6. juli 2020
AU i Ledelse (PDF)

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Kontakt

Diplomuddannelse i salg