– Ledelse med fremtiden i fokus Fremtidens leder

Vil du kickstarte dine lederkompetencer? Så er denne uddannelse måske den rette for dig.

Her får du en kort, effektiv og kompetencegivende lederuddannelse, der er din genvej til fremtidens ledelse! Du får de værktøjer, der gør dig til en kompetent leder i en travl hverdag. Du vil opleve, at du allerede fra første undervisningsdag kan omsætte din læring til konkrete handlinger i din virksomhed.

Du lærer, hvordan du styrker og udvikler dine medarbejdere, og hvordan du arbejder med dit eget lederskab og udvikler dig selv som leder. Vi arbejder med de sidste nye ledelsesteorier, som tager højde for, at nye generationer er på vej ind på arbejdsmarkedet. 

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

På fremtidens leder lærer du bl.a. om:

 • Positiv psykologi. Hvordan positiv psykologi fremmer udvikling, trivsel og engagement på arbejdspladsen.
 • Social kapital. Sammenhængen mellem social kapital og virksomhedens performance
 • Præsentationsteknik. Hvordan du kan kommunikere, så budskabet går klart igennem og du opnår det, du gerne vil.
 • Teams. Hvordan du skaber det suveræne team.

Værdi for virksomheden

 • Du styrker organisationen, dig selv og dine medarbejdere med dine nye kompetencer, der er tilpasset fremtidens ledelse
 • Du kan bidrage med din viden om social kapital som en ressource og en produktiv kraft, der skaber højere effektivitet og øget trivsel i virksomheden
 • Du kan omsætte værktøjerne fra undervisningen til at forebygge stress, nedsætte sygefravær og til at skabe en positiv og konstruktiv udvikling i virksomheden

Målgruppe

Uddannelsen fremtidens leder er for dig, som vil arbejde med ledelse efter de sidste nye ledelsesprincipper, og som gerne vil udvikle dine ledelseskompetencer og forståelse for organisationen. Uddannelsen er også for den selvledende, moderne medarbejder.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af fire akademifag a 5 ECTS.

Læs mere om de enkelte fag herunder:

Positiv psykologi i ledelse

På dette fag bliver du præsenteret for redskaber, der gør dig klogere på, hvordan du ved hjælp af positiv psykologi kan opnå et personligt, reflekteret og autentisk lederskab.

Du bliver præsenteret for redskaber til en ledelsesform, der fokuserer på og udvikler egne og medarbejdernes styrker. Det er med til at skabe resultater på både den økonomiske og den menneskelige bundlinje.

Du får kendskab til, hvordan du gennem refleksion over praksis og teori styrker din ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til at forstå, hvad der gør, at mennesker trives og præsterer optimalt.

Formålet er endvidere at få kendskab til, hvordan styrkebaseret medarbejderudvikling fremmer trivsel og engagement på arbejdspladsen.

Du lærer bl.a. om:

 • Hvad positiv psykologi er, og hvorfor det er vigtigt
 • Fokus på dine styrker og hvordan de kan medvirke til at skrue op for din handlekraft
 • Positiv kommunikation
 • Begrebet ’mening’ og det meningsfulde liv.
Ledelse der skaber social kapital

Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. Social kapital består af tillid, samarbejde og retfærdighed.

På dette fag får du redskaber til at kombinere ledelse af opgaver med ledelse, der skaber social kapital.

Du får endvidere en række værktøjer til at arbejde med social kapital som en vigtig ressource, når virksomheden skal takle nye udfordringer som krav om innovation, samarbejde, selvledelse og omstillingsparathed.

Du lærer bl.a. om:

 • Social kapital og hvorfor det er vigtigt i forhold til at løse virksomhedens kerneopgaver
 • Hvordan du identificerer og udvikler egen ledelsespraksis til ledelse, der skaber social kapital
 • Sammenhængen mellem social kapital og virksomhedens performance
Præsentationsteknik

På dette fag får du redskaber til at kommunikere, så du kan styrke din personlige gennemslagskraft og få dit budskab klart igennem.

Formålet er at kvalificere dig til selvstændigt og professionelt at planlægge og gennemføre en præsentation, såvel individ- som gruppepræsentation, med personlig gennemslagskraft i forskellig kontekst.

Undervisningen giver dig også mulighed for at identificere relevante kommunikationsteorier til planlægning, gennemførelse og evaluering af præsentationer.

Du lærer bl.a. om:

 • Relevante kommunikationsteorier til planlægning, gennemførelse og evaluering af præsentationer
 • Kommunikationsmodeller
 • Hvordan du træner gennemslagskraft gennem kommunikativ branding og profilering
Teamledelse

Du får redskaber til at udvikle dine kompetencer til at etablere, udvikle og lede teams samt at opbygge en teambaseret kultur.

Du får også kendskab til, hvordan du identificerer de vigtigste kendetegn i forskellige faser i en gruppes udvikling på vej til at blive et team. Desuden får du indsigt i de kulturelle barrierer, der kan være for etablering af en teamkultur.

Vi arbejder desuden med etik og moral i teamledelse.

Du lærer bl.a. om:

 • Teamledelse som metode
 • Teamledelse i praksis
 • Gruppedynamik og processer
 • Teamets udviklingsfaser
 • Rollen som teamleder
 • Kompetenceudvikling og teamledelse

Niveau

Fagene er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.

Studieordning

Studieordning pr. august 2021

AU i Ledelse (PDF)

 

Tidligere studieordning pr. 6. juli 2020
AU i Ledelse (PDF)

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
Anne Sofie Diepeveen
- Ved at uddanne mig har jeg fået en større forståelse og et andet syn på medarbejdernes forskelligheder.
Anne Sofie Diepeveen
Teamleder på Plejecentret Bonderupgård i Vanløse
Færdiggjorde i slutningen af 2016 sin AU i ledelse
Læs Anne Sofies historie >>