Byggeriets Lederuddannelse

I bygge- og anlægsbranchen er dygtige håndværkere ikke nok! Der er brug for bevidste ledere med stærke kompetencer, hvis din virksomhed fortsat skal være konkurrencedygtig, udvikle sig og skabe vækst på et marked i konstant forandring.

Byggeriets Lederuddannelse har til formål at give dygtige håndværkere med ambitioner mulighed for at opgradere deres kompetencer og opkvalificere sig til en stilling som leder inden for bygge- og anlægsbranchen.

Du vil allerede fra første undervisningsdag opleve, at du kan bruge din nye viden i praksis i dit daglige arbejde.

Denne byggelederuddannelse gennemføres i et samarbejde mellem KEA, Dansk Byggeri og IBA.

DKK 45.000 eks. moms
Tilskud: SVU max DKK 21.500 ­
Eksamen: Mundtlig eksamen
Omfang: 40 ECTS
Varighed: 2 år fordelt på 4 moduler

 

Datoer for modul 1- Ledelse i Praksis:

23.10.18 + 24.10.18 Internat
31.10.18
07.11.18
14.11.18
21.11.18
28.11.18
05.12.18
11.12.18
18.12. + 19.12.18 Eksamen

Økonomi:
Deltagerpris modul 1-4: DKK 34.605 DKK

Derudover kan tilvælges:
Internat: DKK: 2820 eks. moms
Forplejning: DKK 5500 eks. moms
Materialer: DKK 1995 eks. moms

Samlet pris ved køb af tilvalg:
45.000 DKK eks. moms

Tilmeld
Brian Anker
- Jeg har ændret mig markant som leder. Jeg har fået større tillid til mine medarbejdere, så vores virksomhed er gået fra at være topstyret til at have en mere flad organisation.
Brian Anker
Selvstændig kloakmester med 35 ansatte
Har læst Byggeriets Lederuddannelse og overbygningen

Du lærer om:

 • Forretningsstrategier
 • Effektiv ledelse, kommunikation og motivation af virksomhedens medarbejdere
 • Analyse af projektorganisatoriske sammenhænge
 • Jura, arbejdsmiljø og aftaleforhold
 • Konkrete værktøjer til at strukturere og gennemføre projektopgaver

De byggeledere som netop i foråret 2017 har afsluttet uddannelsen plus overbygningen var så heldige at have et eksklusivt hold på kun fem kursister. Her får de deres sidste undervisning fra Ann Damgaard (tv.). Ved hendes side ses Simon Vedstesen, Brian Anker og Heidi Lund Sørensen.

Informationsmøde om Byggeriets Lederuddannelse

​Deltag i informationsmødet og få overblik over uddannelsens fire moduler, tilskudsmuligheder og andre praktiske informationer, hvor du kan stille spørgsmål undervejs.
Mødet bliver afholdt som et webinar, hvor du enten kan sidde foran din computer, med din tablet eller smartphone.

Læs mere om informationsmødet og tilmeld dig her

Holdet som blev færdige i foråret 2017 blev undervist af to forskellige undervisere – den ene Ann Damgaard, som her ses i midten på fotoet. Hun er her flankeret af de fem kursister, som holdet bestod af til sidst, hvor flere af deres medkursister havde udskudt eksamen.  

Målgruppe

Byggeriets Lederuddannelse er specielt udviklet og sammensat til bygge- og anlægsbranchen. Byggelederuddannelsen er målrettet håndværkere med praktisk erfaring. På uddannelsen bliver du bevidst om, hvordan du skaber udvikling, øger virksomhedens konkurrenceevne og skaber værdi for din virksomhed.

Holdet af byggeledere som færdiggjorde uddannelsen plus overbygningen i foråret 2017 bestod af fra venstre Klaus Kristensen (projektleder i Gardit), Simon Vedstesen (projektleder i Phønix), Heidi Lund Sørensen (afdelingsleder i Dansk Boligbyg), Brian Anker (selvstændig kloakmester) og Martin Henriksen (byggeleder Torneløkke ApS) . 

Forløbet

Byggeriets Lederuddannelse er bygget op som et deltidsstudium på i alt to år fordelt på fire fagmoduler. Hvert modul består af 8 intensive undervisningsdage og afsluttende eksamen.

Det betyder, at du kan passe dit daglige arbejde, mens du gennemfører uddannelsen.

Modul 1:        
Ledelse i praksis – 8 dage + eksamen                            

Modul 2:             
Projektstyring i praksis – 8 dage + eksamen

Modul 3:              
Strategi i juridisk perspektiv – dage + eksamen
Ledelse, der skaber social kapital – 3 dage + eksamen

Modul 4:             
Afsætningsstrategi – 8 dage + eksamen

Den anden af holdets to undervisere, Jens Handberg, overrakte til afslutningsreceptionen deltagernes eksamensdiplomer. Eksamensbeviserne blev siden eftersendt, da kursisterne alle gik til den afsluttende eksamen kort før receptionen. 

Niveau

Byggeriets Lederuddannelse er en del af den Fleksible Akademiuddannelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.
Hvis du gerne vil tage en hel Akademiuddannelse, kan du tage et ekstra akademifag samt et afgangsprojekt, og dermed få den Fleksible Akademiuddannelse.

Studieordning

AU i Ledelse (PDF)

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få lavet en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem, og hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering

Ansøgningsfrist

Daghold:
2 uger inden studiestart.

Aftenhold:
Tilmeldingsfristen fremgår af de enkelte hold

Hvis der er ledige pladser optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag.

Kun hold med ledige pladser vises på hjemmesiden.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Undervisere

 • Ann Damgaard
  Ann Damgaard
  Lektor
 • Bent Schmidt Lassen
  Bent Schmidt Lassen
  Underviser i ledelse og projektledelse.
 • Jens Nyeland Handberg
  Jens Nyeland Handberg
  Lektor / Proceskonsulent

Kontakt

Kontakt

Heidi Lund Sørensen
- Jeg er en autodidakt byggeleder, så uddannelsen har hjulpet mig til at få fokus på ledelse. Nu synes jeg, at det er interessant at se, hvorfor nogle byggesager kører så let igennem, mens andre ikke gør. Det har givet mig mere lyst til uddannelse. Måske en diplomuddannelsen i ledelse.
Heidi Lund Sørensen
Afdelingsleder i Dansk Boligbyg
Har læst Byggeriets Lederuddannelse og overbygningen
Jens Handberg
- Jeg er én gang blevet ringet op af en virksomhedsejer, som råbte højt i telefonen. Han havde haft to ledere på uddannelse hos os på IBA og var dybt utilfreds med, at han havde fået to forandrede mennesker hjem. Nu stillede de pludselig spørgsmål til hans ledelse.
Jens Handberg
Underviser på Byggeriets Lederuddannelse