Installationsbranchens lederuddannelse

Ledelse af bæredygtig udvikling - Installationsbranchens lederuddannelse

Få værktøjerne til at lede en bæredygtig omstilling.

I faget Ledelse af bæredygtig udvikling vil du som leder opnå en dyb forståelse af begrebet bæredygtighed og lære, hvordan du praktisk kan implementere bæredygtighed i din ledelsespraksis. Bæredygtighed har høj prioritet næsten overalt - herunder også i bygge- og installationsbranchen, hvor der er øgede krav fra kunder, medarbejdere og myndigheder om fokus på bæredygtighed. Men hvordan tackler du denne udfordring på en effektiv måde?

I faget vil du få de nødvendige værktøjer og kompetencer til at navigere i den bæredygtige omstilling. Du vil lære om bæredygtighedsprincipper, strategier og praksisser, der kan anvendes i din ledelsesrolle. Dette vil omfatte forståelse af ressourceeffektivitet, miljøpåvirkning, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed samt metoder til at identificere og implementere bæredygtige tiltag i praksis.

Ved at deltage i faget vil du være bedre rustet til at møde udfordringerne ved den bæredygtige omstilling. Du vil kunne træffe informerede beslutninger, lede med eksempel og skabe en bæredygtig kultur i din organisation. Samtidig vil du positionere din virksomhed som en ansvarlig aktør i branchen og imødekomme de stigende krav og forventninger fra interessenter.

IBA og Solar logo

Installationsbranchens lederuddannelse er udarbejdet i et samarbejde mellem IBA Erhvervsakademi Kolding og Solar A/S.

Få redskaberne til at lede en succesfuld bæredygtig omstilling gennem faget Ledelse af bæredygtig udvikling.

I faget Ledelse af bæredygtig vil du som leder opbygge en dybere forståelse af bæredygtighedsbegrebet og lære, hvordan du konkret kan implementere bæredygtighed i din ledelsespraksis. Bæredygtighed er i dag en central dagsorden på globalt plan, herunder også i bygge- og installationsbranchen, hvor der er øgede krav fra kunder, medarbejdere og myndigheder om fokus på bæredygtighed. Men hvordan tackler du denne udfordring?

Gennem faget får du kendskab til FN's 17 verdensmål, herunder Environmental, Social, and Governance (ESG), som er et værktøj til at præsentere virksomhedens arbejde med bæredygtighed. Du vil blive guidet til at udvælge de mest relevante verdensmål og lære, hvordan du kan integrere dem i din forretningsmodel for at skabe en stærkere forretning med forbedret omdømme, øget salg og en stærkere bundlinje.

Derudover vil du blive introduceret til en række metoder og værktøjer til at klarlægge virksomhedens fremtidsplaner og udarbejde en konkret bæredygtig strategi. Du vil lære at identificere nøgleområder, hvor din virksomhed kan implementere bæredygtige tiltag og opnå positive resultater.

Ved at deltage i faget vil du være bedre rustet til at lede din virksomheds bæredygtige omstilling. Du vil kunne skabe en klar strategisk retning og implementere konkrete handlinger, der fremmer bæredygtighed i alle aspekter af din virksomhed.

 

Faget Ledelse af bæredygtig udvikling giver dig viden om

 • Identifikation af relevante verdensmål, der skaber værdi for din virksomhed:
  Du lærer at analysere og udvælge de verdensmål, der bedst passer til din virksomheds formål og strategi. Ved at fokusere på specifikke mål kan du målrette dine bæredygtige indsatser og opnå større effekt.
 • Eksekvering af den bæredygtige omstilling:
  Du får redskaber og metoder til at omsætte bæredygtige strategier og mål til konkrete handlinger i din virksomhed. Dette indebærer at identificere og implementere tiltag, der bidrager til bæredygtighed på tværs af forskellige forretningsområder og funktioner.
 • Integration af bæredygtighed i bundlinjen:
  Du lærer, hvordan bæredygtighed kan være en kilde til økonomisk værdiskabelse. Ved at identificere og udnytte de økonomiske fordele ved bæredygtige initiativer kan du styrke virksomhedens konkurrenceevne og samtidig bidrage til en mere bæredygtig udvikling.
 • Skabelse af engagement blandt medarbejderne med fokus på verdensmålene:
  Du får værktøjer og metoder til at engagere og motivere medarbejderne i den bæredygtige omstilling. Ved at bruge FN's 17 verdensmål som en fælles ramme kan du skabe en meningsfuld og inspirerende arbejdskultur, hvor medarbejderne føler sig involveret og motiveret til at bidrage til virksomhedens bæredygtige mål.
 • Støtte til organisatoriske forandringer:
  Du bliver rustet til at håndtere og støtte de forandringer, som din organisation ønsker at gennemføre i forbindelse med den bæredygtige omstilling. Dette inkluderer at facilitere processer, håndtere modstand og skabe en kultur, der er åben for innovation og bæredygtige løsninger.

Få indsigt i, hvad du og din arbejdsplads kan opnå gennem din viden om ledelse af bæredygtig udvikling:

 • Du vil være i stand til at integrere bæredygtighed som et centralt element i forretningsudviklingen. Ved at have en dybere forståelse af bæredygtighedsprincipperne kan du identificere og implementere tiltag, der gør din virksomhed mere miljømæssigt og socialt ansvarlig, samtidig med at der skabes værdi.
 • Du vil være i stand til at forbinde bæredygtighed med bundlinjen. Ved at anvende bæredygtige metoder og værktøjer kan du identificere områder, hvor bæredygtige tiltag kan bidrage til økonomisk succes. Dette vil sikre, at bæredygtighed ikke kun er et idealistisk mål, men også en strategisk og rentabel investering.
 • Du vil få redskaber til at skabe engagement og involvering blandt medarbejderne. Ved at bruge FN's 17 verdensmål som en ramme kan du inspirere og motivere dine medarbejdere til at arbejde mod fælles mål og værdier. Dette vil styrke samarbejdet og skabe en følelse af formål og mening i arbejdet.
 • Du vil være i stand til at støtte organisatoriske forandringer. Gennem din viden om ledelse af bæredygtig udvikling kan du bidrage til at skabe en kultur, hvor forandringer og innovation er velkomne. Du vil kunne facilitere og lede processer, der fremmer bæredygtige initiativer og sikrer, at din organisation kan tilpasse sig fremtidens udfordringer.

Ved at tage hensyn til både økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter vil din organisation være rustet til at skabe en bæredygtig fremtid, der både gavner virksomheden og samfundet som helhed.

Niveau

Installationsbranchens lederuddannelse er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.
Hvis du gerne vil tage en hel Akademiuddannelse, kan du tage et ekstra akademifag samt et afgangsprojekt, og dermed få en Akademiuddannelse i Ledelse.

Studieordning

Studieordning pr. 1. januar 2023 

AU i Ledelse (pdf)

Studieordning 2022 revideret juni 2022

AU i Ledelse (pdf)

Studieordning pr. 24. marts 2022

AU i Ledelse (pdf)

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Malene Schøning Hansen
  Malene Schøning Hansen
  Uddannelseskoordinator