Kundeindsigter, trends og tendenser

Er du helt med på, at virksomhedens udviklingspotentiale og strategiens effekt er direkte afhængig af din viden om relevante markeds- og kundetrends? Men mangler du værktøjer til at indsamle denne viden og anvende den effektivt?

I faget Kundeindsigter, trends og tendenser lærer du at strukturere det behov for dataindsamling, der opstår i en foranderlig verden, når du snakker strategi og forretningsudvikling i en virksomhed.

Du får en dybdegående viden om forskellige undersøgelsesmetoder, og du lærer at analysere kunder og markeder.

Analyserne kan du efterfølgende anvende til at lokalisere jeres fremtidige behov og udviklingspotentiale.

DKK 5.900
Eksamen: Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
Omfang: 5 ECTS
Varighed: 3 undervisningsdage fra kl. 9 - 16
Prisen er ekskl. litteratur. Der er undervisning kl. 9.00-16.00 i 2019 den 9. oktober, 30. oktober og 20. november. Eksamensopgave skal afleveres den 16. december kl. 12.00. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen den 8. januar 2020.
Tilmeld

Du lærer om:

 • Kundesegmenter og undersøgelsesområder der er relevante for virksomhedens situation
 • At anvende prædiktive analyser til at afdække virksomhedens behov for tilpasning af målgruppe, produktudvikling og strategi
 • Virksomhedens datagrundlag og anvendelse af analysemetoder med udgangspunkt i virksomhedens situation
 • Forskellen på kvantitative og kvalitative analyser – og hvornår du anvender hvad.

 Værdi for virksomheden:

 • Du kan kortlægge virksomhedens behov for udvikling med afsæt i trends og tendenser i faget
 • Du kan effektivt udvælge relevante dataindsamlingsmetoder til anvendelse i komplekse og udviklingsorienterede situationer
 • Du kan analysere indsamlet data og på baggrund af det kommentere på bl.a. virksomhedens strategier indenfor forretning og udvikling.

Målgruppe:

Faget er for dig, der ønsker at blive bedre til at vurdere kundesegmenter, trends og tendenser som udgangspunkt for at optimere virksomhedens strategi. Du får kompetencer til at udvælge de rette metoder og gennemføre relevante analyser, som du efterfølgende kan anvende i din vurdering af din virksomheds udviklingspotentiale.

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Salg og markedsføring. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

­

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Undervisere

 • Jens Lassen
  Jens Lassen
  Indehaver af Ekspansion. Underviser i strategisk salg, eksportsalg, branche- og konkurrentanalyse.

Kontakt