Kompetencemåling Investering

Ifølge bekendtgørelsen 1037 af 15/06/2022 skal alle rådgivere, der yder investeringsrådgivning have opnået et vist kompetenceniveau inden for investeringsområdet. Det skal til enhver tid kunne dokumenteres over for Finanstilsynet. Dokumentationen skal fornys løbende.

DKK 130
Omfang: 1 ECTS
Ansøgningsfrist: 17/12 2023
Tilmeld

IBA Erhvervsakademi Kolding har sammensat et forløb, som gør dig i stand til at leve op til kravene i bekendtgørelsen. Hvis du følger vores E-læring og gennemfører vores kompetencemåling får du papir på dine kompetencer inden for følgende 8 emner:

 • Aktier
 • Puljer
 • Investeringsforeninger
 • Obligationer
 • Porteføljeteori
 • Relevant lovgivning
 • Struktureret indlån
 • Økonomisk forståelse.

Forløbet består af:

 • E-læring
 • Kompetencemåling via en multiple choice test
 • 2 forsøg i træningsbanen.

Prøven til kompetencemålingen indeholder 47 multiple-choice spørgsmål i forskellige kategorier, som du har 47 minutter til at svare på.

Du skal have minimum 70% rigtig for at bestå kompetencemålingen.

Du har 2 forsøg til at bestå kompetencemålingen. Skulle det ske, at du ikke består testen i første omgang, bedes du kontakte supporten (fkomsupport@iba.dk) for at få adgang til kompetencemålingen igen.

Kontakt

Uddannelseschef