Kompetencemåling Bolig

Hvis du er boligkreditgiver eller boligkreditformidler skal du have styr på din viden om boligområdet. Du skal løbende kunne dokumentere din viden over for Finanstilsynet. Det står i bekendtgørelsen 329 af 07/04/2016.

DKK 100
Omfang: 1 ECTS
Ansøgningsfrist: 17/11 2022
Du kan tage kompetencemålingen når du har tid og lyst, eller når du får besked fra din arbejdsgiver - online. Du får E-læring, 2 forsøg i træningsbanen samt 2 forsøg til at bestå målingen. Skal du have adgang til et 3 forsøg, skal det ske gennem din leder. Her er linket til kompetencemålingen: https://fkom.basyd.dk/login
Tilmeld

IBA Erhvervsakademi Kolding har sammensat et forløb, som gør dig i stand til at leve op til kravene i bekendtgørelsen. Hvis du følger vores E-læring og gennemfører vores kompetencemåling får du papir på dine kompetencer inden for følgende 14 emner:

 • Produktkendskab
 • Lovgivning og boligkreditaftaler
 • Boligkøbsprocessen
 • Vurdering af fast ejendom
 • Tinglysning
 • Markedet for boligkreditaftaler
 • God skik
 • Kreditvurdering af forbrugere
 • Finansiel og økonomisk forståelse
 • Skatteregler
 • Analyser forbrugerens behov
 • Begrund præsentation af løsningsforslag
 • Boligkreditsaftalers virkemåde
 • Økonomiske konsekvensberegninger.

Forløbet består af:

 • E-læring
 • Kompetencemåling via en multiple choice test
 • 2 forsøg i træningsbanen.

Prøven til kompetencemålingen indeholder 56 multiple-choice spørgsmål i forskellige kategorier, som du har 60 minutter til at svare på.

Du skal have minimum 70% rigtig for at bestå kompetencemålingen.

Du har 2 forsøg til at bestå kompetencemålingen. Skulle det ske, at du ikke består testen i første omgang, bedes du kontakte supporten (fkomsupport@iba.dk) for at få adgang til kompetencemålingen igen.

Kontakt

Uddannelseschef