Fundraising Manager

Hvad har Børnecancerfonden, Moesgaard Museum og TDC til fælles med Aarhus Universitetshospital, Svendborg Kommune, JUC og University College Lillebælt?

De har alle sendt deres medarbejdere på efteruddannelse i fundraising på IBA. Både små og store, offentlige og private organisationer bruger IBA til at blive opgraderet og få værktøjskassen fyldt op, så de kan skaffe endnu flere midler hjem til projekterne.

Flere og flere organisationer får øjnene op for, at eksterne midler fra bl.a. fonde og puljer er en væsentlig og ofte afgørende forudsætning for at finansiere nye udviklingsprojekter. 

Men konkurrencen om midlerne er benhård, og det stiller høje krav til nye kompetencer og brugbare værktøjer.

Fundraising Manager er et valgfag på Akademiuddannelse i Kommunikation og formidling. Det tilbydes også som et selvstændigt fag.

DKK 19.500
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
09/10 2024 kl. 09:00-16:00
10/10 2024 kl. 09:00-16:00
23/10 2024 kl. 09:00-16:00
24/10 2024 kl. 09:00-16:00
13/11 2024 kl. 09:00-16:00
14/11 2024 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
4. og 5. december
Ansøgningsfrist: 25/09 2024
Tilmeld
Helena Flodin Skovgaard
- Det har været meget givtigt. Jeg går herfra med en masse brugbar viden, som jeg er klar til at gå i krig med derhjemme.
Helena Flodin Skovgaard
Kultur- og fritidskoordinator i Glostrup Kommune
Har læst Fundraising Manager

Er fundraising uddannelsen noget for dig?

Som eksamineret Fundraising Manager bliver du klædt på til at yde en strategisk og koordinerende indsats i tæt samarbejde med andre specialister og ledelsen. Du kan også vælge at udfordre dig selv og skabe din egen karriere som selvstændig fundraiser. Det kan være med til at definere din egen rolle som ekstern konsulent eller internt i egen organisation.

SomFundraising Manager arbejder du konkret med eksterne tilskudsmuligheder - herunder ansøgninger til fonde og puljer. Du arbejder også som administrativ projektleder med fokus på strategiudvikling, kvalitetssikring af ansøgningsmateriale og optimering af hele organisationens fundraisingindsats.

Du analyserer tendenser på markedet for eksterne tilskudsmidler og understøtter ledelsens strategiske beslutninger.

På uddannelsen styrker du dine fundraising kompetencer, så du får flere midler hjem til organisationen.

Undervisningen bygger i høj grad på den nyeste viden om fundraising fra ind- og udland. Du bliver undervist af erfarne fundraisere, suppleret med eksterne oplæg af de skarpeste og mest relevante fagpersoner og eksperter. Du får indsigt i fundraisingprocessen gennem aktuelle fundraising cases og gennem 'learning by doing' med fundraising til egne projekter samt involverende gruppearbejde.

Fundraising Manager er en unik videregående efteruddannelse med eksamen og ECTS-point.

Dennis Hørmann
- Jo mere vi lærer fra os, jo mere sultne bliver de kommende fundraisere.
Dennis Hørmann
Partner i Fundraiseren.dk
Underviser på Fundraising Manager
Læs mere om Dennis' erfaringer her >>

Du får bl.a. viden og forståelse for: 

 • Grundlæggende fundraisingteori og metode
 • Kritisk analyse og vurdering af projekter ift. fundraising
 • Udvikling af projekters potentiale og støttemuligheder
 • Støttemuligheder i Danmark, EU og internationalt
 • Kampagneværktøjer og -planlægning
 • Fundraising strategi og organisering
 • Økonomi, budget og finansiering
 • Informationsindsamling
 • Målgruppe- og interessentanalyse
 • Evalueringsmetoder og modeller
 • Kommunikation med fokus på interessenter, støtteydere og sponsorer
 • Relations- og lobbyarbejde
 • Etik og jura i fundraising

Værdi for dig

Du får en grundig indsigt og værktøjerne til at arbejde struktureret og værdiskabende med at skaffe ekstern finansiering til private eller offentlige organisationer, kommuner, institutioner, virksomheder eller enkeltpersoner.

Du bliver klædt på til at kunne levere kvalificeret sparring og rådgivning om strategisk såvel som praktisk fundraising.

Du får et styrket netværk med adgang til projektsparring blandt ligesindede fundraisere.

Værdi for din arbejdsgiver 

Organisationen får tilført kvalificeret viden og værktøjer, som målretter ledelsens arbejde med at rejse eksterne midler til udviklingsprojekter. 

En certificeret Fundraising Manager løser sine opgaver ud fra en vedtaget fundraisingstrategi og i tæt dialog med beslutningstagere og bidrager derfor væsentligt til finansieringen af enkelte udviklingsprojekter og til udvikling, planlægning og kvalitetssikring af ansøgningsprocessen, fra ide til afrapportering. 

Den studerende arbejder konkret med fundraising til organisationens udviklingsprojekter undervejs på uddannelsen, så I får en god og rigtig start på finansieringen af jeres næste projekt.

Organisationen får tilført viden og værktøjer til fremadrettet at skabe bedre resultater og skaffe flere midler til organisationens udviklingsprojekter.

På Fundraising Manager bliver der blandt andet arbejdet med egne cases, så man har noget konkret at arbejde videre med.

Målgruppe

Du arbejder sandsynligvis allerede med fundraising, eller også skal du snart i gang. Du ønsker at arbejde struktureret og professionelt med at skaffe ekstern finansiering til private eller offentlige organisationer, kommuner, institutioner, virksomheder eller enkeltpersoner.

Stemningsbillede fra undervisning

Efter 6 undervisningsgange står du meget bedre rustet til at håndtere fundraising og har gode kort på hånden til at opnå succes.

Eksterne oplægsholdere på uddannelsen

Andreas Kjærsgaard
Andreas har siden 2015 arbejdet som seniorkonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut, hvor hans primære arbejde er evalueringsrapporter og design for videregående uddannelser.

Andreas har en stor viden om evalueringsdesign og ikke mindst vigtigheden af evaluering – særligt set i en fondsmæssig kontekst. Fonde og puljer forventer nemlig ofte en evaluering af projektet. Hvordan man arbejdet med dette og meget mere fortæller han om i sit oplæg på Fundraising Manager uddannelsen.

Jakob Fälling
Jakob er indehaver af Fälling.dk og arbejder som freelance journalist med et stort fokus på storytelling, som han også fortæller om på Fundraising Manager uddannelsen. Netop storytellingen er et vigtigt værktøj i fundraising værktøjskassen. I undervisningen på kurset skaber Jakob afveksling mellem teori, øvelser, feedback på de studerendes arbejde og henter inspiration fra bl.a. film og musik. Jakobs oplæg er overraskende, involverende og værdiskabende – og de studerende kommer selv på arbejde.

Grith Von Linstow-Knigge
Grith er udviklingskonsulent hos Spejderne og uddannet Cand. mag i engelsk og medievidenskab. Grith er med som oplægsholder på Fundraising Manager forløbet for at fortælle historien om, hvordan hun fundraisede over det budgetterede beløb til Spejdernes lejr 2022. I den forbindelse tager Grith deltagerne med fra start til slut og hen over de forskellige problemstillinger, som hun mødte på sin vej. Grith fortæller også om strategi, organiseringen af fundraising indsatsen og selve metoden.

Lasse Marker
Lasse er partner i konsulentbureauet Why Consulting, hvor han især arbejder med politisk indflydelse og strategisk kommunikation. Lasse er forfatter til flere bøger, sidder i en række bestyrelser og bliver ofte brugt som ekspert i medierne. Lasse er en af de mest benyttede ordstyrere og foredragsholdere i dansk kulturliv, og er tidligere radiovært på P1 og Tv-vært på DR2, samt ekstern lektor i Art Management ved Københavns Universitet.

Lasse holder oplæg på Fundraising Manager om kommunikation set i en fundraisingmæssig kontekst.

Michael Eis
Michael er mr. crowdfunding i Danmark og sidder i Dansk Crowdfundings bestyrelse og står bag virksomheden Booomerang.dk, som er Danmarks største og mest anerkendte reward platform til kapitalfremskaffelse. Michael er også kaptajn på IværksætterSkibet og ved i det hele taget meget om iværksætteri, finansiering og projektudvikling. Michael fortæller på Fundraising Manager forløbet om de 4 forskellige former for crowdfunding, som er nye alternativer til den traditionelle fundraising, og har en altid spændende og relevante cases med.

Anni Nørskov Mørch
Anni er selvstændig og udvalgsleder i Statens Kunstfond. Hun har 17 års erfaring med at sikre

finansiering fra private fonde og offentlige puljer som udstillingskurator og projektleder på museer og i kulturprojekter. I dag sidder hun også på den anden side af bordet, idet hun i 2022-25 er udpeget til Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design i Danmarks største kunstfond. Anni deler sine erfaringer med, hvordan man læser en puljebeskrivelse eller et fondsopslag, hvordan man kan arbejde strategisk med fundraising og hvorfor fundraising slet ikke handler om penge.

Uddannelsens opbygning

Fundraising Manager består af faget Fundraising i praksis samt e-bogen ”How to Study Guide” . E-bogen indeholder IBAs indledende fag i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning. Samlet pris: DKK 17.500.

Uddannelsen er bygget op omkring følgende moduler:

Modul 1: Intro til Fundraising Manager
 
Modul 2: Praktisk fundraising og lobbyarbejde
 
Modul 3: Strategisk fundraising og partnerskaber
 
Modul 4: Finansieringsmuligheder ind- og udland
 
Modul 5: Kommunikation, formidling og evaluering
 
Modul 6: Økonomi, budget og finansiering
 
Eksamen
 
Fundraising Manager sammenlæses med faget Fundfrasing i praksis.
Rasmus Munch
- Du får ikke bare værktøjer til at skrive den rigtige ansøgning, du lærer også at lede andre fundraisere.
Rasmus Munch
Partner i Fundraiseren.dk.
Underviser på Fundraising Manager
Læs mere om Rasmus' erfaringer her >>
12-08-2014
 

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Lene Albæk Jensen
  Lene Albæk Jensen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser & aftenhold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold

Undervisere

 • Dennis Hørmann
  Dennis Hørmann
  Partner i projektudviklings- og fundraisingvirksomheden Fundraiseren.dk. Underviser i Fundraising.
 • Rasmus Munch
  Rasmus Munch
  Partner i projektudviklings- og fundraisingvirksomheden Fundraiseren.dk. Underviser i Fundraising.
Simon Jeppe Bjerg
- Det har været en god blanding af undervisning, cases og workshops. Samtidig lærer vi at lægge en strategi for, hvordan vi vil arbejde med fundraising, så alle i organisationen går samme vej. Det er rigtig vigtigt.
Simon Jeppe Bjerg
Videnskabelig koordinator, Aarhus Universitet
Har læst Fundraising Manager
Test dig selv: Gæt uddannelsen. Spil med her.