Jeg var klar til at videreuddanne mig nu

Det var egentlig ikke planen, at Jakob Just Bentsen skulle være leder. Men det faldt ham helt naturligt at gå ind som bindeled mellem ledelse og salgspersonale, da han i 2007 begyndte hos Sengespecialisten.

Dengang havde kæden 3 butikker, men siden er den vokset eksplosivt. Da Jakob i december 2017 er færdig som akademileder har han titel af Retailmanager. 

Akademilederen

Med en akademileder uddannelse får du en værktøjskasse du kan bruge til at arbejde med strategisk lederskab, organisation, projektstyring og ledelse i praksis.

Særligt for uddannelsen:

  • De studerende læser på det samme hold fra start til slut.
  • De læser 6 fag og har den samme underviser på alle fag.
  • Underviseren fungerer også som vejleder og tager ud og besøger de studerende undervejs.
  • Uddannelsen tager to år, og undervisningen foregår på daghold.
  • Der er cirka 30 undervisningsgange. 

Læs mere om Akademilederen>>

Læs om de 11 nyuddannede akademiledere>>

Derfor var Mia glad for uddannelsen>>

Voksende virksomhed giver større ansvar

Ledelsesansvaret er blevet større og større for retailmanageren Jakob:

- Jeg var oprindelig sælger og begyndte bare at lede uden at have nogen uddannelse eller noget teori bag. Men i 2015 blev jeg opfordret til at tage en akademilederuddannelse af én i mit netværk. En som mente, at den var den rigtige for mig. Og det havde han ret i.

De var 11 studerende der sammen modtog eksamensbeviser i december 2017 - som afslutning på deres Akademileder uddannelse. Læs deres historie >>

Gik direkte hjem og brugte det nye

Jakob føler, at han har fået en større ro til at være den leder, han er. Det er noget af det, han har lært i undervisningen. Og meget andet.

- Allerede efter første undervisningstime kunne jeg gå direkte hjem og bruge min nye viden. Det første, vi lærte, handlede jo om hvordan man som leder motiverer sine medarbejdere. Nogle skal f.eks. have mere i løn, andre skal have mere ansvar og en tredje gruppe skal have masser af ros og anerkendelse, fortæller Jakob, da han henter sit eksamensbevis. 

Jakob gik på hold med Mia Wichmann fra 2015 til 2017, som tog fra Greve til Kolding for at modtage undervisning. Læs hendes historie >>

Stor fleksibilitet gjorde uddannelsen mulig

Jakob Just har ligesom resten af holdet været rigtig glad for deres underviser, Benny Gammelgaard:

- Hvis man tror, at man ikke kan lære noget, så tager man fejl. Jeg har virkelig lært meget, selv om jeg har flere års erfaring som leder i bagagen.

Jakob har sparret meget med sin faste underviser fra 2015 til 2017. Især online, fordi det passede Jakob bedst. Ja, somme tider har det været sent om aftenen og først på natten, at spørgsmål og svar til den næste aflevering er fløjet frem og tilbage på mail.

Løste opgaver i nattetimerne

Midt i travlheden i 2017, hvor Jakob og Sengespecialisten var i fuld gang med at åbne nye butikker - måtte Jakob ofte tage nattetimerne til hjælp, når studieopgaver skulle løses.

Det gjorde han for også at få tid til sin familie - sin hustru og deres tvillinger. 

- Jeg er sikker på, at jeg har fået langt mere ud af at videreuddanne mig i den alder, jeg har nu, end da jeg var yngre. For nu er jeg topmotiveret og kan se præcis, hvad jeg skal bruge uddannelsen til, siger han til receptionen i forhindelse med afslutningen af uddannelsen i 2017.

Benny Allerup Gammelgaard
- De her ledere, de tager bare fra. Vi får ikke en bedre målgruppe for vores uddannelse. For de kan gå direkte hjem og bruge det, de har lært.
Benny Allerup Gammelgaard
Seniorkonsulent hos IBA
Læs historien >>
Mia Petersen Wichmann
- Den her uddannelse har givet mig stor selvtillid som leder. Nu har jeg pludseligt fået noget at have det i, og jeg tror mere på mig selv.
Mia Petersen Wichmann
Divisions Manager hos Leman i Greve
Har læst akademilederen på IBA
Læs historien >>