Interkulturel aktør

En helt ny, kort, kompetencegivende uddannelse, der giver dig både teoretisk integrations viden og anvendelige værktøjer til din egen praksis. Med denne uddannelse vil du erfare, at mange problematikker vil kunne ses i et helt andet perspektiv, og du vil kunne arbejde mere målrettet og resultatskabende.

Der er ingen hold i øjeblikket.

Giv mig besked, når jeg kan tilmelde mig næste hold

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med eller allerede i din dagligdag møder mennesker fra de etniske minoriteter i Danmark. Uddannelsen giver dig både en faktuel viden om området og desuden en teoretisk baggrund, så du kan anvende de bedste teknikker og udvikle og effektivisere din egen og din organisations indsats.

Metode og eksamen

På denne uddannelse vil du skulle arbejde med udgangspunkt i de daglige udfordringer fra din hverdag. Du skal med afsæt i egen praksis udarbejde en synopsis om typiske problemstillinger og anvende din nye viden i denne sammenhæng. På baggrund af den udarbejdede synopsis afholdes en mundtlig eksamen.

Fag

Lovgrundlaget på udlændinge-området

Udlændingeloven og integrationsloven danner det primære grundlag for alle udlændinges opholdsbetingelser i Danmark. Du lærer om de livsbetingelser, disse love medfører, og de krav, der stilles både til de personer, der udgør lovenes personkreds, og tillige hvorledes disse krav sætter rammen for dine handlemuligheder i din dagligdag.

Du lærer blandt andet om:

 • Den aktuelle udvikling i flygtningesituationen i EU og Danmark
 • Hvem kan få asyl? Og hvad betyder ”asyl” egentlig?
 • Hvordan påvirker de forskellige typer af opholdstilladelser personernes dagligdag?
 • De økonomiske betingelser for nye personer i Danmark.

Interkulturel ledelse og samarbejde

Du får en bred baggrundsviden om de kulturelle forskelle, der danner baggrunden for de spændingsfelter, der opstår, når kommunikation skal foregå på tværs af kulturelle forskelligheder. Du lærer at tænke din ”kommunikation” ud fra et interkulturelt mind-set, så du kan sikre, at dine budskaber bliver forstået.

Du lærer blandt andet om:

 • Kulturforståelse - global og national identitet
 • Interkulturelle ledelses- og kommunikationsprocesser
 • Kulturkontekstuel konflikthåndtering
 • Magt og beslutningsprocesser i interkulturelle konstellationer
 • Håndtering af interkulturelle teams.

Mægling og konfliktløsning

Hvad sker der, når pressede mennesker presser dig?

Du får et solidt kendskab til de teorier, der danner baggrunden for mægling og konfliktløsning. Desuden lærer du praktisk anvendelige teknikker til at undgå eskalering i de konfliktsituationer, der uundgåeligt vil opstå, når du arbejder med pressede mennesker.

Via et kendskab til netop dette fag vil du opleve, at du kan ændre din egen adfærd og dermed lægge en kommunikationsstrategi, der kan medvirke til en mere positiv kontakt med din målgruppe

Særligt flygtningespecifikke vanskeligheder, som man kan møde hos flygtninge

Du lærer blandt andet om:

 • Traumer, eksilstress og socioøkonomisk stress
 • Børns opvækstvilkår med traumatiserede forældre – udviklingspsykologisk perspektiv
 • Sekundær traumatisering intergenerationel traumevandring
 • Hjernens reaktioner – den tredelte hjerne
 • Resilliensfaktorer.

Kulturelle snubletråde og inspiration til det pædagogiske arbejde

Du lærer blandt andet om:

 • Kulturmødet - Kollektivorienteret <-> individorienteret kultur
 • Oplevelse af Sammenhæng og det salutogenetiske perspektiv
 • Pædagogisk fokus på begribelighed, håndtérbarhed og meningsfuldhed
 • Forældresamarbejdet
 • Hjælpekunst.

Eksterne undervisere på uddannelsen

Bitten Holmer Flansmose

Bitten arbejder som udviklingskonsulent på integrationsområdet ved Skanderborg kommune. Her løser hun opgaver på Integrationsområdet bl.a. løbende kvalitativ undersøgelse af kommunens modtagelse af nye flygtninge, udvikling af integrationsindsatsen, samarbejde med civilsamfundet og udformning af kommunens årlige integrationsplan.

Karin Nielsen

Karin underviser i konflikthåndtering, forebyggelse af vold og mægling på temadage, kurser og uddannelsesforløb. Hun løser især opgaver inden for kommuner, regioner og social- og sundhedssektoren, her navnligt inden for det psykiatriske område. Hun har siden 2005 været tilknyttet ’Center for Konfliktløsning’, som underviser og mægler.

Senait Ykunoamlak

Senait er flygtning fra Eritrea. Hun har efter sin opvækst og uddannelse som lærer i Eritrea prøvet flugten over Middelhavet samt turen gennem asylsystemet. Senait arbejder i dag på et opholdssted for uledsagede mindreårige flygtninge.

Lion Rokx

Lion er leder af RED Safehouse 2 i Jylland. Han er uddannet socialpædagogisk rådgiver fra Maastricht i Holland og har ledelseserfaring fra socialpsykiatri og krisecenter. Lion har igennem mange år både arbejdet med æresrelaterede konflikter, blandt andet i Etnisk konsulent team, og som konsulent i Integrationsministeriet, hvor han blandt andet var projektleder for ’Dialogkorpset om Æresrelaterede konflikter’.

Heidi Aasborg

Heidi har i 12 år været leder af forskellige pædagogiske indsatser. Bl.a. idræts-SFO og de seneste 6 år for ungeintegrationen i Hedensted kommune, der i 2016 fik Socialpædagogernes pris for god og virkningsfuld indsats for uledsagede flygtningebørn. Heidi underviser bl.a. i pædagogisk idræt, SMART (sanse-motorisk-arousel-regulerende-terapi), herunder fx pædagogisk massage, yoga som traumebehandling samt øreakupunktur.

Mustafa Adham-Bey

Mustafa har mere end 10 års erfaring i flygtninge- & integrationsområdet, hvor han bl.a. har besiddet adskillige roller som frivillig og leder. Han har samarbejdet med Udlændinge- & Integrationsministeriet, Justitsministeriet, Flygtningenævnet, Udlændingestyrelsen, Rigspolitiets Nationale Udlændingecenter, Politiets Udlændingekontrolafdeling og kommunale integrationsafdelinger- & råd samt Dansk Røde Kors.

Mads Bentzen

Mads er indehaver af Center for integration. Han har været i det brede pædagogiske felt siden 1994 og besidder stor viden om udsatte børn og unge. Gennem arbejde i Aarhus Kommune, Integrationsnet - en del af Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors Asylafdeling har han de sidste 10 år oparbejdet en særlig flygtningefaglig viden med dyb forståelse af traumatisering og sekundær traumatisering.

Rolf Rolsted

Rolf har mere end 20 års erfaring med integration, hvor han har arbejdet med næsten samtlige fagområder i kommunal integration. Rolf har arbejdet med integration af flygtninge fra et utal af lande. Han har arbejdet med udvikling af strategier på bl.a. folkeskole-området, udvikling af samfundskurser, særlige tiltag på servicelovsområdet, samt samarbejde med private virksomheder, med henblik på jobskabelse for flygtninge.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

­

Studieordning

AU i Ledelse (PDF)

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Ansøgningsfrist

Daghold:
2 uger inden studiestart.

Aftenhold:
Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag.

Kun hold med ledige pladser vises på hjemmesiden.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt