Akademiuddannelse

Installationsbranchens lederuddannelse

Er du en del af installations- og byggebranchen? Besidder du en stilling som formand, byggepladsleder, overmontør, projektleder eller afdelingsleder? Så er det afgørende for dig at have stærke ledelseskompetencer. Disse kompetencer sikrer optimal konkurrencedygtighed i en branche præget af intens konkurrence. Effektiv ledelse har en positiv indflydelse på hele virksomheden og gør en forskel både for effektiviteten og bundlinjen.

Installationsbranchens lederuddannelse er udviklet i samarbejde med Solar A/S. Det er en praksisnær uddannelse, der giver ledere inden for installations- og byggebranchen de nødvendige kompetencer til at håndtere daglige ledelsesopgaver, skabe vækst, øge indtjeningen og drive udviklingen i en konstant foranderlig markedssituation. Samtidig fokuserer uddannelsen på at sikre langsigtet strategisk udvikling af virksomheden.

DKK 9.800
Omfang: 60 ECTS
Ansøgningsfrist: 03/09 2024
Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller tage enkeltfag:

Ledelse i praksis:9800 kr.
Projektledelse:9800 kr.
Organisation og arbejdspsykologi:9800 kr.
Service:6300 kr.
Ledelse af bæredygtig udvikling:6300 kr.
Virksomhedsdrift i installationsbranchen:9800 kr.
Afgangsprojektet: 6500 kr.

Der skal tilkøbes litteratur pr. modul: ca. 500 eks. moms.
Der er også mulighed for at tilkøbe forplejning alle undervisningsdagene.

Vær særligt opmærksom på, at undervisningen afholdes hos Solar School i Vejen

Du vil modtage en indkaldelse pr. mail med nærmere information
ca. 3 uger før undervisningsstart.
Tilmeld
IBA og Solar logo og Tekniq arbejdsgiverne

Installationsbranchens lederuddannelse er udarbejdet i et samarbejde mellem IBA Erhvervsakademi Kolding, Solar A/S og TEKNIQ arbejdsgiverne.

 • Når du tilmelder dig Installatørbranchens lederuddannelse, giver du samtidig din accept af, at IBA udveksler personoplysninger fra din tilmelding med Solar. Personoplysningerne bruges kun til kursusadministration hos Solar.
 • IBA varetager orientering og vilkår omkring tilmelding samt fakturering
 • Undervisningen afholdes på 2 lokationer: IBA Erhvervsakademi Kolding og Solar Danmark i Vejen.

Hvornår er der undervisning i fagene på Installationsbranchens lederuddannelse?

Se datooversigten for Installationsbranchens lederuddannelse her.

Uddannelsens 3 moduler

Uddannelsens er opbygget i 3 moduler, som har hver deres udgangspunkt.

 • Modul 1 tager udgangspunkt i dig som leder, din daglige ledelse og styring af opgaver. Det sker gennem fagene ”Ledelse i praksis” og ”Projektledelse”.
 • Modul 2 består af fagene ”Ledelse af bæredygtig udvikling”, ”Service” og ”Organisation og arbejdspsykologi”. Her sætter vi fokus på udvikling af din virksomhed både i forhold til grøn omstilling, servicering af kunder og samarbejdspartnere samt motivation og samarbejde internt i din organisation.
 • Modul 3 indeholder faget ”Virksomhedsdrift i installationsbranchen”, som fokuserer på at planlægge, styre og organisere den daglige drift effektivt.

Sådan er Installationsbranchens lederuddannelse opbygget

Installationsbranchens lederuddannelse er et deltidsstudium, der strækker sig over en periode på 3 år. Uddannelsen består af 3 moduler, og undervisningen finder sted i dagtimerne. Formålet med uddannelsen er at opnå en akademiuddannelse i ledelse.

I alt er der 7 fag, der udgør uddannelsen. Hvert af disse fag afsluttes med en prøve, der er baseret på din egen hverdag. Dette betyder, at prøverne er designet til at anvende de færdigheder og den viden, du har erhvervet gennem fagene, og relatere dem til din praktiske arbejdssituation.

For hvert fag begynder undervisningen med et kort webinar, hvor du bliver introduceret til fagets indhold. Dette webinar giver dig en oversigt over, hvad du kan forvente at lære i løbet af faget.

En væsentlig fordel ved denne uddannelse er, at den er tilrettelagt, så du kan fortsætte med dit daglige arbejde samtidig med, at du gennemfører uddannelsen

Når du har afsluttet alle fagene og bestået prøverne, vil du blive tildelt et uddannelsesbevis, der attesterer din akademiuddannelse i ledelse. Dette bevis bekræfter, at du har opnået den nødvendige viden og færdigheder inden for ledelsesområdet gennem uddannelsesforløbet.

Du kan læse mere om de enkelte fag her:

Sådan foreløber undervisningen i Installatørbranchens lederuddannelse

Fra den første undervisningsdag vil du opleve, at den nye viden kan anvendes i dit daglige arbejde. Du vil møde undervisere, der alle har erfaring og ekspertise inden for ledelse i Installations- og byggebranchen. Uddannelsen starter med en dag dedikeret til at lære hinanden at kende. Her vil du arbejde med din personlige DISC-profil, deltage i teambuilding-aktiviteter, og uddannelsen sparkes i gang med en præsentation, der giver indblik i fremtidens installationsbranche.

Underviserne på uddannelsen udgør et lille, men erfarent team med stor indsigt i installations- og byggebranchen. De vil være tæt på dig under hele uddannelsesforløbet, og du vil altid have mulighed for at få støtte og vejledning. I løbet af uddannelsen vil du også møde forskellige gæsteundervisere med specifik og omfattende viden om Installations- og byggebranchen.

Emnerne vil bl.a. være:

 • Byggejura.
 • Virksomhedens udvikling og effektivitet.
 • Bæredygtighed og grøn omstilling.
 • Underleverandør samarbejder.

Alt det lærer du om på Installationsbranchens lederuddannelse

 • Effektiv ledelse, kommunikation og motivation.
 • At styrke virksomhedens udvikling, effektivitet og indtjening.
 • At lede alle faser i et projekt såvel som interne effektiviseringsprojekter.
 • At skabe bedre relationer til kunder, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.
 • At udvikle din virksomhed strategisk i en foranderlig verden med øget konkurrence.
 • Ledelse af bæredygtighed og grøn omstilling.
 • Ledelse i Installations- og byggebranchen på tværs af fagligheder.
 • Analyse af projektorganisatoriske sammenhænge.
 • Jura, arbejdsmiljø og aftaleforhold.
 • Konkrete værktøjer til at strukturere og gennemføre projektopgaver.

Hvem læser lederuddannelsen?

Installationsbranchens lederuddannelse er specielt udviklet og sammensat til Installations- og byggebranchen. Du kan fx arbejde som Formand, byggepladsleder, overmontør, projektleder, afdelingsleder. Det kan også være, at du ønsker mere ansvar eller er på vej til at få det.

Tilmeld dig Installationsbranchens lederuddannelse her

Læs meget mere om fagene på Installationsbranchens lederuddannelse nedenfor og
tilmeld dig hele uddannelsen her.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt uddannelsesforløb.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Studieordning

Studieordning pr. 1. januar 2023 

AU i Ledelse (pdf)

Studieordning 2022 revideret juni 2022

AU i Ledelse (pdf)

Studieordning pr. 24. marts 2022

AU i Ledelse (pdf)

 

Kontakt

 • Malene Schøning Hansen
  Malene Schøning Hansen
  Uddannelseskoordinator

Uddannelseschef