Installationsbranchens lederuddannelse er udarbejdet i et samarbejde mellem IBA Erhvervsakademi Kolding og Solar A/S.

Sådan foreløber undervisningen i Installatørbranchens lederuddannelse

Du vil fra første undervisningsdag opleve, at du kan bruge din nye viden i dit daglige arbejde og du vil møde undervisere, som alle har kendskab til og erfaringer med ledelse i Installations- og byggebranchen. Vi starter uddannelsen med en dag, hvor vi fokuserer på at lærer hinanden at kende. Du arbejder blandt andet med din personlige DISC profil, vi laver teambuilding og så kickstartes uddannelsen også med et oplæg, hvor vi ser ind i fremtidens installationsbranche.

Underviserne på uddannelsen består af et lille og fast team, som har stort kendskab til installations- og byggebranchen. De vil være tæt på dig gennem hele uddannelsen og du har altid mulighed for at få støtte og vejledning. Undervejs i uddannelsen møder du også en række gæsteundervisere med specifik og dyb viden om Installations- og byggebranchen.

Emnerne vil bl.a. være:

 • Byggejura.
 • Virksomhedens udvikling og effektivitet.
 • Bæredygtighed og grøn omstilling.
 • Underleverandør samarbejder.

Alt det lærer du om på Installationsbranchens lederuddannelse

 • Effektiv ledelse, kommunikation og motivation.
 • At styrke virksomhedens udvikling, effektivitet og indtjening.
 • At lede alle faser i et projekt såvel som interne effektiviseringsprojekter.
 • At skabe bedre relationer til kunder, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.
 • At udvikle din virksomhed strategisk i en foranderlig verden med øget konkurrence.
 • Ledelse af bæredygtighed og grøn omstilling.
 • Ledelse i Installations- og byggebranchen på tværs af fagligheder.
 • Analyse af projektorganisatoriske sammenhænge.
 • Jura, arbejdsmiljø og aftaleforhold.
 • Konkrete værktøjer til at strukturere og gennemføre projektopgaver.

Hvem læser lederuddannelsen?

Installationsbranchens lederuddannelse er specielt udviklet og sammensat til Installations- og byggebranchen. Du kan fx arbejde som Formand, byggepladsleder, overmontør, projektleder, afdelingsleder. Det kan også være, at du ønsker mere ansvar eller er på vej til at få det.

Uddannelsens 3 moduler

Uddannelsens er opbygget i 3 moduler, som har hver deres udgangspunkt.

 • Modul 1 tager udgangspunkt i dig som leder, din daglige ledelse og styring af opgaver. Det sker gennem fagene ”Ledelse i praksis” og ”Projektledelse”.
 • Modul 2 består af fagene ”Ledelse af bæredygtig udvikling”, ”Service” og ”Organisation og arbejdspsykologi”. Her sætter vi fokus på udvikling af din virksomhed både i forhold til grøn omstilling, servicering af kunder og samarbejdspartnere samt motivation og samarbejde internt i din organisation.
 • Modul 3 indeholder faget ”Det strategiske lederskab”, som fokuserer på udvikling af din forretning, og hvordan du som leder arbejder med strategier og mål i dagligdagen. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Sådan er Installationsbranchens lederuddannelse opbygget

Uddannelsen er et deltidsstudium med 3 moduler, hvor undervisningen foregår i dagtimerne. Den varer 3 år fordelt på 7 fag, som hver afsluttes med en prøve, der tager udgangspunkt i din egen hverdag. Efter sidste fag får du uddannelsesbevis på en akademiuddannelse i ledelse.  Hvert fag starter med et kort webinar, hvor du får en introduktion til fagets indhold. Uddannelsen er tilrettelagt, så du kan passe dit daglige arbejde, mens du gennemfører uddannelsen.

Du kan læse mere om de enkelte fag her:

Studieordning

Studieordning pr. 1. januar 2023 

AU i Ledelse (pdf)

Studieordning pr. 1. august 2022

AU i Ledelse (pdf)

 

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>