Installationsbranchens lederuddannelse

Virksomhedsdrift i installationsbranchen

Få værktøjerne til at gøre den daglige drift mere effektiv

I installationsbranchen er det vigtigt at kunne arbejde effektivt. I faget Virksomhedsdrift i installationsbranchen lærer du at planlægge, styre og organisere den daglige drift effektivt.

Du bliver i stand til at planlægge, styre og organisere opgaver inden for specifikke områder såsom entreprisestyring og økonomi.

Du lærer at arbejde med et regnskab, opstille budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi. Du lærer også at skabe et relevant beslutningsgrundlag og omsætte grundlaget til konkrete handlingsplaner for økonomi og drift.

Faget giver dig også kompetencer til at håndtere etablering, overtagelse og drift af en installationsteknisk virksomhed.

IBA og Solar logo og Tekniq arbejdsgiverne

Installationsbranchens lederuddannelse er udarbejdet i et samarbejde mellem IBA Erhvervsakademi Kolding, Solar A/S og TEKNIQ arbejdsgiverne.

Du lærer om:

 • Virksomhedsøkonomi og -styring.
 • Relevante emner inden for erhvervsjura.
 • Udvikling af virksomheder, herunder risikostyring.
 • Etablering, opbygning og overtagelse af en virksomhed samt udvikling og skabelse af idé og et forretningsgrundlag.
 • Centrale metoder og praksis inden for virksomhedsdrift.
 • Indkøb og materialestyring, styring af arbejdsopgaver og personale samt styring af ordrer, levering/aflevering og afsætning.
 • Regnskaber og budgetter samt økonomisk analyse.
 • Økonomisk og administrativ styring af virksomhed, opgaver og projekter samt entrepriser.
 • Udvikling af virksomheder og risikostyring.
 • Centrale love og regler, der regulerer forholdet mellem en installationsteknisk virksomhed og dens interessegrupper.
 • Udarbejde forretningsplaner.

Niveau

Installationsbranchens lederuddannelse er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.
Hvis du gerne vil tage en hel Akademiuddannelse, kan du tage et ekstra akademifag samt et afgangsprojekt, og dermed få en Akademiuddannelse i Ledelse.

Studieordning

Studieordning pr. 1. januar 2023 

AU i Ledelse (pdf)

Studieordning 2022 revideret juni 2022

AU i Ledelse (pdf)

Studieordning pr. 24. marts 2022

AU i Ledelse (pdf)

 

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Malene Schøning Hansen
  Malene Schøning Hansen
  Uddannelseskoordinator