Industrien Planlægger Uddannelse er opbygget som et deltidsstudium. Den varer tre år fordelt på 5 fagmoduler samt et afgangsprojekt og svarer til 60 ECTS.

Opstart er om foråret. Undervisningen foregår i dagtimerne med én eller to undervisningsdage om ugen. Hvert fagmodul tager ca. 8 uger. Hvert fagmodul afsluttes med en eksamen, der tager udgangspunkt i en forbedringsmulighed i din virksomhed, så du træner hvordan du overfører det lærte til egen praksis i virksomheden.

Industriens Planlægger Uddannelse er bygget op som et deltidsstudie på i alt to-tre år fordelt på 5 fagmoduler samt et Afgangsprojekt. Hvert modul består af 8 intensive undervisningsdage og afsluttende eksamen.

Det betyder, at du kan passe dit daglige arbejde, mens du gennemfører uddannelsen.

Modul 1:
Værdikæden i Praksis – 8 dage + eksamen

Lær hvordan virksomheden, på tværs af værdikæden, arbejder med innovation, produktudvikling og produktion i forhold til kundebehov. Lær hvad jeres produktionsstrategi betyder for hvordan I designer jeres processer. Lær også hvordan teknologi hjælper jer til procesviden og automation.

Modul 2:
Produktionsplanlægning – 8 dage + eksamen

Lær hvordan du vælger og i praksis anvender en eller flere planlægnings-metoder alt efter hvordan I har besluttet at servicere markedet. Lær også hvordan efterspørgsel og produktstruktur har betydning for hvordan virksomheden i praksis arbejder med prognoser og kapacitetsplanlægning.

Modul 3:
Materialestyring - 8 dage + eksamen

Som med produktionsplanlægning er der mange metoder til styring af serie- og indkøbsstørrelser. Lær forskellige metoder i praksis, så du kan beregne og anvende de mange muligheder jeres IT-systemer tilbyder, men ofte ikke får brugt. Der er mange nye teknologiske muligheder og du lærer hvordan de kan hjælpe med overskuelighed og reduktion af kompleksitet.

Modul 4:
Produktionsoptimering - 8 dage + eksamen

Forstå produktionssystemet og hvordan man omsætter produktionsstrategien til praksis. I modulet er der fokus på flow, spild og dermed LEAN. Lær hvordan du gennem velafprøvede teknikker optimerer vareflow og produktionsprocesser. Lær hvordan produktionsprocesser, layout og planlægningsmetoder skal koordineres for at sikre den bedste produktionsøkonomi og leveringsevne.

Modul 5:
Projektledelse - 8 dage + eksamen

Rygsækken er nu fyldt godt op og så skal udviklingsprojekterne sikkert i mål. Lær hvordan du i samarbejde med kollegerne planlægger og styrer jeres projekter med fokus på mål, ressourcer og tid. Projekter er meget mennesker og en del proces – lær at takle begge dele, så du og virksomheden har succes med projekterne.

Modul 6:
Afgangsprojekt – 1 dag + selvstudie med vejledning + eksamen

I afgangsprojektet fokuserer du på en specifik opgave, der er relevant for dig og din virksomhed. Her går du i dybden med et lidt større projekt og bruger ekstra meget tid på data og anvendelse af teori og metoder til at skabe konkurrencekraft - og det er samtidig afslutningen på en stærk uddannelse.

Hvordan tilmelder jeg mig uddannelsen?

Du tilmelder dig hele uddannelsen, men kan vælge mellem fuld fakturering eller løbende fakturering. Se denne sides øverste højre hjørne for datoer, priser og tilmelding.

Kan jeg tilmelde mig enkelte moduler eller hele uddannelsen?

Hvis du allerede har nogle af fagmodulerne eller ikke ønsker hele uddannelsen, kan du tilmelde dig enkeltmodulerne.

Hvem henvender Industriens Planlægger Uddannelse sig til?

Industriens Planlæggeruddannelse er specielt sammensat til denne analyserende og koordinerende nøglefunktion, uanset om man primært beskæftiger sig med planlægning og/eller disponerer indkøbte komponenter og råvarer.

Er du faglært indenfor produktion eller kontor og varetager opgaver indenfor produktionsplanlægning kan denne uddannelse være et stærkt kompetenceløft. Du har måske en helt anden baggrund, så se under realkompetencevurdering nedenfor eller tag fat i os på IBA.

Niveau

Industriens Planlægger Uddannelse er en del af Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.

Studieordning

AU i Innovation, produkt og produktion (PDF)

Tidligere studieordning (2020):

​AU i Innovation, produkt og produktion (PDF)

Tidligere studieordning (2017):

AU i Innovation, produkt og produktion (PDF)

Studerende, der har gennemført et eller flere moduler efter en tidligere studieordning, kan afslutte uddannelsen efter disse tidligere regler op til 6 år efter det seneste modul er afsluttet, eller afslutte uddannelsen efter den nye studieordning.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kontakt

  • Charlotte Bøgel Hald
    Charlotte Bøgel Hald
    Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold