Introduktion til videnskabsteori

Modulet er for dig der ønsker en grundlæggende viden om videnskabsteoretiske positioner og metoder, og hvordan disse kan relatere sig til din konkrete faglige praksis.

DKK 500
Omfang: 1 ECTS
Undervisningsdage:
20/08 2024 - 09:00-14:00 - O

O = Online undervisning
Litteratur: Prisen er eksklusiv litteratur.
Ansøgningsfrist: 06/08 2024
Undervisningen afholdes online på Teams.

Link til Teams fremsendes inden afholdelse.

Bogen Sådan laver du undersøgelser, af Micki Sonne Kaa Sunesen,
isbn nr. 9788 741280 2071, kan med fordel anskaffes, inden dagen.
Pris ca. 200 kr.

Vi tager forbehold for ændringer.
Tilmeld

Formål

Formålet med modulet ’Introduktion til videnskabsteori’ er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne udarbejde opgaver til brug for de forskellige diplommoduler, således at der kan inddrages viden om de forskellige videnskabsteoretiske positioner og metoders betydning for konkrete ledelsesmæssige problemstillinger. Det er endvidere målet at give den studerende indsigt i indsamling og analyse af empirisk materiale med henblik på undersøgelse af ledelsesmæssige problemstillinger.

Indhold og temaer på modulet:

 • Videnskabsteoretiske positioner og udvikling.
 • Metode til indsamling og vurdering af data.

Undervejs vil den studerende bl.a. få svar på flg. spørgsmål

 • Hvad er videnskabsteori? 3 perspektiver på erkendelser af verden giver tre forskellige virkeligheder.
 • Hvilken undersøgelsesmetode kan jeg anvende?

Kontakt

 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser

Undervisere

 • Ann Damgaard
  Ann Damgaard
  Lektor
 • Henrik Søgaard Hansen
  Henrik Søgaard Hansen
  Forskningsassistent ved Syddansk Universitet, konsulent og forfatter til flere bøger om ledelse. Underviser i organisation og ledelse.
 • Stine Hjortshøj Lajer
  Stine Hjortshøj Lajer
  Lektor