Indledende studieteknik – introduktion til metode og videnskabsteori

Formålet med det indledende modul ’Introduktion til videnskabsteori og metode’ er at give den studerende en introduktion til videnskabsteori, forskningsdesign og metode. Det er endvidere målet at give den studerende indsigt i indsamling og analyse af empirisk materiale med henblik på undersøgelse af ledelsesmæssige problemstillinger.

DKK 200
Undervisningsdage:
26/11 2020 kl. 09:00-16:00
27/11 2020 kl. 09:00-16:00
Ansøgningsfrist: 12/11 2020
Undervisningen afholdes online via Microsoft Teams.
Du modtager link til Teams inden opstart.
Tilmeld

De overordnede temaer på modulet vil være:

 • Videnskabsteori.
 • Metoder til indsamling af data.
 • Metoder til vurdering af data.
 • Præsentation af problemstilling, metodevalg og analyseresultater.

Undervejs vil den studerende bl.a. få svar på flg. spørgsmål

 • Hvorledes får jeg det bedste udbytte af mit studie?
 • Hvor kan jeg finde hjælp og materialer til min opgave? Biblioteket og dets søgefaciliteter – hvad med internettet?
 • Hvad er videnskabsteori? 3 perspektiver på erkendelser af verden giver tre forskellige virkeligheder.
 • Hvad kendetegner en god problemformulering? Og hvorledes undersøger jeg min egen organisation og finder mulige svar?
 • Hvilken undersøgelsesmetode kan jeg anvende?
 • Hvorledes skriver jeg en opgave på 5 sider og 40-50 sider?
 • Hvorledes får jeg struktureret min opgave og tid?
 • Hvorledes gør jeg bedst brug af min vejleder? Vi er alle forskellige men…
 • Hvad er en god eksamensstrategi?

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.