Indledende studieteknik Introduktion til metode og videnskabsteori

Modulet er for dig der ønsker en grundlæggende viden om videnskabsteoretiske positioner og metoder, og hvordan disse kan relatere sig til din konkrete faglige praksis.

DKK 500
Omfang: 1 ECTS
Undervisningsdage:
27/01 2022 kl. 09:00-14:00
28/01 2022 kl. 09:00-14:00
Ansøgningsfrist: 13/01 2022
Der er undervisning online via Teams kl. 09:00-14:00 Link til Teams sendes inden opstart. Med forbehold for ændringer.
Tilmeld

Formål

Formålet med modulet ’Introduktion til videnskabsteori og metode’ er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne udarbejde opgaver til brug for de forskellige diplommoduler, således at der kan inddrages viden om de forskellige videnskabsteoretiske positioner og metoders betydning for konkrete ledelsesmæssige problemstillinger. Det er endvidere målet at give den studerende indsigt i indsamling og analyse af empirisk materiale med henblik på undersøgelse af ledelsesmæssige problemstillinger.

Indhold og temaer på modulet:

 • Læring.
 • Videnskabsteoretiske positioner og udvikling.
 • Metode til indsamling og vurdering af data.
 • Opgavestruktur.

Undervejs vil den studerende bl.a. få svar på flg. spørgsmål

 • Hvordan læser og lærer jeg bedst?
 • Hvad er videnskabsteori? 3 perspektiver på erkendelser af verden giver tre forskellige virkeligheder.
 • Hvad kendetegner en god problemformulering? Og hvorledes undersøger jeg min egen organisation og finder mulige svar?
 • Hvilken undersøgelsesmetode kan jeg anvende?
 • Hvorledes får jeg struktureret min opgave?

Uddannelseschef

 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser