IBA blev vurderet grundigt

IBA Erhvervsakademi Kolding havde i januar besøg af et panel af eksperter udpeget af Danmarks Akkrediteringsinstitution. De kontrollerer, at IBA udvikler og tilbyder uddannelser af høj kvalitet og som er relevante for eks. virksomheder og den offentlige sektor.

Deltagerne i panelet gik i dybden med ”Akademiuddannelsen i ledelse”. Her spurgte ekspertpanelet henholdsvis ledere, undervisere og studerende ind til detaljer i dagligdagen.

Alt sammen for at efterprøve, om IBA også i praksis lever op til ministeriets krav i forhold til studieordning, love og bekendtgørelser.

Spørgsmål:

Eksempler på hvad Danmarks Akkrediteringsinstitution spørger ind til under deres kontrolbesøg:

  • Er uddannelsen relevant i forhold til virksomheder og offentlige institutioner? Og hvilken dialog har IBA med virksomhederne og de offentlig institutioner om det?
  • Hvor henter IBA den nyeste viden? Og hvordan deler underviserne den viden imellem sig? Hvordan kommer den viden de studerende til gode?
  • Hvordan håndterer IBA, at de studerende har forskellige forudsætninger?’
  • Hvordan oplever de studerende undervisningen på IBA?
  • Hvordan foregår samarbejdet mellem IBAs ledelse og underviserne? 

Da fokus til årets turnusakkreditering denne gang var på uddannelsen Akademiuddannelse i ledelse - var uddannelseschef Lone Hermann og Henrik Kjær Christensen, kaldt ind. 

Dejligt med fokus på kvalitet

IBA havde inden besøget afleveret en ansøgning på 357 sider, som beskrev uddannelsen. (Læs om rapportens indhold nedenfor).

De første to, som var inde foran panelet i halvanden time, var Lone Hermann, som er uddannelseschef for Ledelse og HR samt Henrik Kjær Christensen, som er direktør for efter- og videreuddannelser.

- Jeg synes, at det er dejligt, at der er fokus på, at vi leverer kvalitet på vores uddannelser, sagde en glad Lone Hermann, da hun og Henrik kom ud fra mødet.

Det var en glad Lone Hermann, uddannelseschef for Ledelse og HR, som kom ud fra det halvanden times møde med eksperterne fra Akkrediteringsinstitutionen. Hun var inde sammen med Henrik Kjær Christensen, som er direktør for efter- og videreuddannelser. Efter dem skulle studerende og undervisere ind.

Institutionsakkreditering

Netop nu arbejder IBA for at få hele uddannelsesinstitutionen akkrediteret – det som hedder en decideret institutionsakkreditering.

Det vil afløse de årlige kontrolbesøg (turnusakkreditering).

Rapportens indhold

Forud for kontrolbesøget afleverede IBA en skriftlig redegørelse (på 357 sider) for, hvad uddannelsesinstitutionen gør for at overholde følgende fem kriterier på uddannelsen "Akademiuddannelse i ledelse".

  1. Behov og relevans.
  2. Videngrundlag.
  3. Mål for læringsudbytte.
  4. Tilrettelæggelse og gennemførelse.
  5. Intern kvalitetssikring og udvikling.
Anne Sofie Diepeveen
- Ved at uddanne mig har jeg fået en større forståelse og et andet syn på medarbejdernes forskelligheder.
Anne Sofie Diepeveen
Teamleder på Plejecentret Bonderupgård i Vanløse
Færdiggjorde i slutningen af 2016 sin AU i ledelse
Læs Anne Sofies historie >>
Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne