Akademiuddannelsen i Ledelse

Uddannelsen er vel organiseret og af høj kvalitet

GODKENDT: IBA har bestået ”eksamen” med sin populære ”Akademiuddannelse i Ledelse”. Ja faktisk har eksperterne fundet frem til, "at uddannelsen er vel organiseret og af høj kvalitet".

Processen begyndte for et år siden, hvor IBA afleverede en omfattende rapport til Akkrediteringsinstitutionen. Herefter kom eksperterne på besøg i januar en hel dag for at spørge ind til alt det, IBA havde beskrevet. 

IBA er midt i endnu en eksamen netop nu

Her i 2017 og 2018 arbejder IBA for at få hele uddannelsesinstitutionen akkrediteret. Det som hedder en decideret "institutionsakkreditering".

Det vil afløse de årlige kontrolbesøg (turnusakkreditering) - som akkrediteringen af Akademiuddannelsen i Ledelse er et eksempel på. .

Læs mere om, hvordan det foregik, da Akkrediteringsinstitutionen var på besøg

Akkrediteringsinstitutionen efterprøvede om Akademiuddannelsen i Ledelse i praksis lever op til de mange krav, som står i bekendtgørelser og studieordninger. Herefter drog Akkrediteringsinstitutionen hjem med IBAs mange svar og granskede videre.


Nu er de færdige med deres grundige arbejde. Og Jubii. IBA har nu fået sin uddannelse godkendt:

- Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at uddannelsen er bestået. Men det, jeg er allermest stolt over, er, at mine undervisere har fået så meget ros i processen. De studerende på uddannelsen fortæller, at de kan mærke, at uddannelsen er af høj kvalitet. Det er utrolig dejligt at få bekræftet, for Akademiuddannelsen i ledelse er vores mest populære lederuddannelse, siger uddannelseschef Lone Hermann (foto).

Sammen med resten af IBA har hun dog ikke tid til at hvile på laurbærrene, for de næste par dage får IBA igen besøg af Akkrediteringsinstitutionen. 

Nu handler det om den store ”Institutions-akkreditering”, som skolen har søgt om. Her skal hele forretningen gennemlyses, så IBA kan først vente ”eksamenssvaret” i juni 2018.

Læs mere om hvordan det foregik, da IBA var til eksamen

Kontakt

  • Henrik Kjær Christensen
    Henrik Kjær Christensen
    Direktør for efter-/videreuddannelse
  • Lone Hermann Andreassen
    Lone Hermann Andreassen
    Uddannelseschef