Du kan læse mere om fagene her:

Hvem henvender HR på diplomniveu sig til?

En diplomuddannelse i ledelse med specialisering i HR er for dig, der arbejder professionelt og forretningsdrevet med HR i enten en privat virksomhed eller offentlig institution. Gennem uddannelsen får du en større teoretisk tyngde og refleksion i dit HR-job

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Hvis du ønsker en hel diplomuddannelse, kan du kombinere fagene med de obligatoriske moduler fra diplomuddannelsen i ledelse og herefter specialisere dig i HR via dine valgfag.

Obligatoriske fag – i alt 30 ECTS

Valgfag – i alt 15 ECTS

Afgangsprojekt – 15 ECTS

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og giver 15 ECTS point.

Som studerende skriver du et afgangsprojekt, som viser, at du har lært at kombinere teori med praksis og udvikle nye elementer for at løse en relevant problemstilling.

Din opgave skal tage udgangspunkt i en problemstilling i en relevant virksomhed og være skrevet på et akademisk niveau. Du skal vise, at du kan bruge centrale metoder inden for det valgte område.

Opgaven skal vise, at du kan håndtere komplekse og flerfaglige processer inden for ledelse. Og at du kan gøre det i samarbejde med andre faggrupper og eksterne samarbejdspartnere.

Du skal have afgangsprojektets problemstilling godkendt af din vejleder, før du går i gang med opgaven. Du kan skrive alene eller sammen med en eller max to medstuderende.

Varighed

Diplomuddannelse i ledelse med specialisering i HR er en deltidsuddannelse og tager cirka 3 år. Uddannelsen svarer til et års fuldtidsstudie og giver 60 ECTS point.

Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse

Forplejning og konferencepakke

Hvis du vil gøre lidt ekstra ud af din uddannelse, har du mulighed for at tilkøbe forplejning og konferencepakke.

Forplejning består af:

  • Frokost inkl. drikkevarer samt eftermiddagskage.
  • Vand, kaffe/the og andre varme drikke ad libitum på alle kursus dagene.

Konferencepakken består af:

  • Gratis adgang til Lederlounges, workshops, m.m.
  • Konference/temadag: Tilbydes til hvert modul.
  • Ledelse i Dag: Lederstof.
  • Vejlederdag: Tilbydes som åben værksted før hver eksamen.


Priserne for forplejning og konferencepakken er ekskl. moms.

Pensumlitteratur til de obligatoriske fag samt valgfag er ikke inkluderet i konferencepakken og betales særskilt.

Uddannelsesplan

Det kan være en fordel for dig at få udviklet en samlet uddannelsesplan, så du kan få alle datoer i kalenderen fra begyndelsen. Book et møde her.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>