Forskning, udvikling og innovation

Erhvervsakademi Koldings sigte for forsknings- og udviklingsarbejdet er vidensproduktion i samspillet med virksomheder og andre organisationer, hvor ny viden, som kan omsættes både i professionen og i vores uddannelser, skabes. Vores fokus er desuden gennem ny viden at bidrage til løsning af udfordringer for det lokale erhvervsliv samt udvikling af båndet til vores internationale nærmarkeder.

Fakta

  • IBA’s fokus er, gennem ny viden, at bidrage til løsning af udfordringer for det lokale erhvervsliv
  • IBAs tilgang til forskning og udvikling er baseret på både den markeds- og ressourcebaserede tilgang i samspil med lokale og internationale aktører

Med udgangspunkt i vores uddannelser indenfor

  • Marketing og kommunikation
  • IT, multimedie og design
  • Finans og økonomi
  • Efter-/ videreuddannelse
  • Produktion

er Erhvervsakademi Koldings tilgang til forskning og udvikling funderet i både den markeds- og ressourcebaserede tilgang i samspil med lokale og internationale aktører.

På Erhvervsakademi Kolding hænger vores undervisning sammen med vores praksis og vores forskning og udviklingsarbejde koncentrerer derfor sig om ovennævnte områder.

Mere information

Læs mere om IBAs arbejde med forskning, udvikling og innovation:

Projekter
Artikler

Kontakt