Skræddersyede uddannelser for virksomheder

Hos IBA Kolding tilbyder vi specialdesignede uddannelsesforløb og kompetenceløft, der kan udvikle, forbedre og styrke jeres virksomhed eller organisation. Hos IBA kan I få et uddannelsesforløb for hele virksomheden eller den enkelte medarbejder, der tilrettelægges, så det passer bedst muligt ind i jeres hverdag.

Vores uddannelser kommer med et løfte om høj faglighed og fokus på konkret anvendelighed. Vi er altid meget optaget af, at deltagernes læring forankres i hverdagen. Det gør vi ved at præsentere den mest relevante viden og koble den til praksis.

Viden, hvor det passer Jer

Virksomhedstilpassede uddannelsesforløb foregår der, hvor det er bedst for jeres virksomhed og ansatte. Det kan være i virksomheden, hos IBA eller et helt tredje sted.

Mere information

Kontakt IBA Kolding for en uforpligtende snak om netop din virksomheds ønsker og behov.

Vi tilbyder et bredt udvalg af uddannelser 

Vi kan tilbyde virksomhedstilpassede forløb inden for alle udbudte fagmoduler, du finder her på vores hjemmeside. Vi har mange års erfaring med at udvikle og levere skræddersyede uddannelsesforløb for en lang række af dansk erhvervslivs virksomheder. 

En skræddersyet uddannelse er en uddannelse, hvor vi fokuserer på jeres virksomhed og jeres specifikke udfordringer, behov og industri.

Skræddersyede uddannelser kan hjælpe jer, når viden skal drive udvikligen i virksomheden. Det kan være et kompetence- og ledelsesudvikling eller en større gruppe ledere eller medarbejdere fra samme organisation, som har behov for et fælles kompetenceløft. 

Også på vores skræddersyede uddannelsesforløb vil det være muligt at søge økonomisk støtte >> læs mere om økonomisk tilskud til efteruddannelse.

Hvordan udvikles et skræddersyet uddannelsesforløb?

Har I brug for specialdesignede forløb, står vores medarbejdere klar til at afdække jeres behov og herudfra skræddersy et tilpasset forløb.

Vi tager altid afsæt i en grundig afdækning af virksomhedens behov og formål med forløbet. I tæt dialog udvikler vi resultatskabende uddannelsesforløb for såvel medarbejdere som ledere på alle niveauer.
Vi finder i fællesskab en løsning, der skaber værdi for såvel virksomheden, som for den enkelte deltager og dermed sikrer, at I får fuldt udbytte af jeres investering og indsats.

Et skræddersyet forløb tager afsæt i den bedste praksis og den viden vi har fra vores akademi- og diplomuddannelser.

Viden, hvor det passer Jer

Virksomhedstilpassede uddannelsesforløb foregår der, hvor det er bedst for jeres virksomhed og ansatte. Det kan være i virksomheden, hos IBA eller et helt tredje sted.

Mere information

Kontakt IBA Kolding for en uforpligtende snak om netop din virksomheds ønsker og behov.


Erik Gamrath, Tlf.: +45 2528 4459, e-mail: erga@iba.dk

Kontakt