Opbygningen af den "Fleksible diplomuddannelse"

En fleksibel diplomuddannelse skal have et omfang af 60 ECTS, hvoraf minimum 30 ECTS skal være opnået ved fordybelse indenfor et fagligt område og 15 ECTS skal være opnået ved et afgangsprojekt indenfor det faglige område.

For at afslutte en fleksibel diplomuddannelse, skal du sammen med en vejleder have udarbejdet en personlig uddannelsesplan.

Uddannelsen skal være afsluttet indenfor 6 år ellers bortfalder uddannelsesplanen.

Læs mere i bekendtgørelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet her 

En fuld diplomuddannelse består af 60 ECTS og svarer til en mellemlang videregående uddannelse som fx en bachelor eller en HD.

Læs hvorfor diplomuddannelsen er et godt alternativ til HD

Kontakt os vedr. den fleksible diplomuddannelse

Indtast dine kontaktoplysning, så kontakter vi dig vedr. den fleksible diplomuddannelse.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Kontakt

  • Gitte Valentin Sørensen
    Gitte Valentin Sørensen
    Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
  • Ann Damgaard
    Ann Damgaard
    Lektor