Du kan i princippet vælge frit mellem alle diplomfag på IBA. Hvis du har taget fag på diplom- eller bachelorniveau på andre uddannelsesinstitutioner, kan de også indgå i din uddannelse. Du skal blot færdiggøre din diplomuddannelse inden for 6 år.

Kontakt os for information om fleksibel diplomuddannelse >>

En fuld diplomuddannelse består af 60 ECTS og svarer til en mellemlang videregående uddannelse som fx en bachelor eller en HD.

Læs hvorfor diplomuddannelsen er et godt alternativ til HD

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Kontaktpersoner

  • Gitte Valentin Sørensen
    Gitte Valentin Sørensen
    Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
  • Jørgen Autzen
    Jørgen Autzen
    Studievejleder - efteruddannelse