Kredit til private

I kølvandet på finanskrisen er kreditgivning til privatkunder fortsat meget centralt i den finansielle sektor. Lovgivningsmæssige reguleringer og stramninger har sat en ny dagsorden, der skal gå hånd i hånd med kreditvurderingen af den enkelte kunde.

På faget Kredit til private får du både teoretisk og praktisk viden til at kunne kreditvurdere på kundeniveau, og du lærer at identificere risikoengagementer og udfærdige handlingsplaner samt at se sammenhængen til de lovgivningsmæssige krav, herunder især belastningen af solvensen.

Kredit til private opdaterer, udvider og udvikler rådgiverens kreditmæssige kompetencer.

Kredit til private kan læses som et selvstændigt fag eller som en del af Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning.

DKK 4.455
Omfang: 5 ECTS
Ansøgningsfrist: 15/08 2024
Kredit til private - hold 79. 3 studiedage: 5.9.24, 19.9.24 og 11.10.24 kl. 9:30 - 16:00. Der skal afleveres 2 hjemmeopgaver under forløbet - første hjemmeopgave skal afleveres 1 uge før 1. studiedag. Kort projektopgave skal afleveres senest den 24.10.24 kl. 12:00. Faget afsluttes med mundtlig eksamen af ½ times varighed pr. studerende. Eksamen er planlagt den 11.11.24 og 12.11.24 (afhængigt af deltagerantal). Undervisningen finder sted hos IBA Erhvervsakademi Kolding, Havneparken 1, 6000 Kolding. Efter tilmelding modtager du en bekræftelse på forløbet. Forud for din holdstart modtager du en velkomsthilsen med praktiske informationer - herunder litteraturinformation - samt adgang til vores elearning portal. Der er frokost på alle 3 studiedage. Frokost og litteraturudgift er ikke inkluderet i deltagerprisen.
Tilmeld

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Betydningen af gældsfaktor, rådighedsbeløb og formue
 • Langsigtet kreditvurdering, livsløbsfase og udefra kommende faktorers betydning
 • Skattesystemet, herunder virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen
 • Bankpakker
 • Ratingmodeller
 • Kundeklassifikationer

Værdi for dig

 • Du opnår nye kompetencer inden for kreditmæssig rådgivning
 • Du får den nyeste viden omkring skattesystemet og bl.a. virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen
 • Du får kompetencer til at identificere risikoengagementer og udarbejde handlingsplaner 

Værdi for din arbejdsgiver

 • Teoretisk og praktisk viden til at kunne kreditvurdere på kundeniveau
 • Kompetencerne til at udfærdige handlingsplaner

Bemærk

 • Uddannelserne udbydes i samarbejde mellem cphbusiness og IBA Erhvervsakademi Kolding.
 • Når du tilmelder dig en af uddannelserne, giver du samtidig din accept af, at IBA og cphbusiness gensidigt udveksler personoplysninger fra din tilmelding i forhold til kursusadministration samt karakterblad efter gennemført studie. Du kan læse mere om hvordan IBA behandler dine personoplysninger her
 • Det valgte uddannelsessted varetager orientering og vilkår omkring tilmelding samt fakturering.

Dorte Ostenfeldt fortæller om samarbejdet mellem IBA og Jyske Bank:

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Form

Faget er tilrettelagt som en kombination af undervisning, hjemmeopgaver og vejledning. Der afsluttes med projektopgave og mundtlig eksamen. Niveauet svarer til akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt studie.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

Undervisere

 • Claus Bilstrup
  Claus Bilstrup
  Underviser i Finansielle forretninger og Bolig 1, Erhvervsøkonomi og Kredit til private.
 • Jeanette Herse
  Jeanette Herse
  Senior Kreditkonsulent. Underviser i Kredit til private, Bolig 1 og Bolig 2
 • Lisbeth Roug
  Lisbeth Roug
  Uddannelseskonsulent / adjunkt
 • Brian Sandbæk
  Brian Sandbæk
  Sandbæk Finans. Underviser i fagene Kredit til private og Pension
 • Heidi Van Velthoven Jakobsen
  Heidi Van Velthoven Jakobsen
  Underviser i Bolig 1
 • Tomas Kirk
  Tomas Kirk
  Underviser i Kredit til private
 • Tina Søgaard Andreasen
  Tina Søgaard Andreasen
  Underviser i Skat - privat og Kredit til private
Tag et webinar