Kredit til private

I kølvandet på finanskrisen er kreditgivning til privatkunder fortsat meget centralt i den finansielle sektor. Lovgivningsmæssige reguleringer og stramninger har sat en ny dagsorden, der skal gå hånd i hånd med kreditvurderingen af den enkelte kunde.

På faget Kredit til private får du både teoretisk og praktisk viden til at kunne kreditvurdere på kundeniveau, og du lærer at identificere risikoengagementer og udfærdige handlingsplaner samt at se sammenhængen til de lovgivningsmæssige krav, herunder især belastningen af solvensen.

Kredit til private opdaterer, udvider og udvikler rådgiverens kreditmæssige kompetencer.

DKK 4.455
Omfang: 5 ECTS
Ansøgningsfrist: 09/10 2020
Kredit til private Hold 2 - Online undervisning. 3 studiedage: 23.10.20, 13.11.20 og 27.11.20 kl. 9:30 - 16:00 via Microsoft Teams. Der skal afleveres 2 hjemmeopgaver under forløbet - første hjemmeopgave skal afleveres 1 uge før 1. studiedag. Kort projektopgave skal afleveres senest den 18.12.2020 kl. 12:00. Faget afsluttes med mundtlig virtuel eksamen af ½ times varighed pr. studerende. Eksamen er planlagt den 13.1.21 og 14.1.21 (afhængigt af deltagerantal). Efter tilmelding modtager du en bekræftelse på forløbet. Forud for din holdstart modtager du en velkomsthilsen med praktiske informationer samt adgang til vores elearning portal og virtuel undervisning. Litteraturudgift er ikke inkluderet i deltagerprisen.
Tilmeld

Dorte Ostenfeldt fortæller om samarbejdet mellem IBA og Jyske Bank:

Du lærer bl.a. om:

 • Betydningen af gældsfaktor, rådighedsbeløb og formue
 • Langsigtet kreditvurdering, livsløbsfase og udefra kommende faktorers betydning
 • Skattesystemet, herunder virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen
 • Bankpakker
 • Ratingmodeller
 • Kundeklassifikationer

Form

Faget er tilrettelagt som en kombination af undervisning, hjemmeopgaver og vejledning. Der afsluttes med projektopgave og mundtlig eksamen. Niveauet svarer til akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Undervisere

 • Claus Bilstrup
  Claus Bilstrup
  Underviser i Finansielle forretninger og boligfinansiering, Erhvervsøkonomi og Kredit til private.
 • Jeanette Herse
  Jeanette Herse
  Senior Kreditkonsulent. Underviser i kredit til private.
 • Lisbeth Roug
  Lisbeth Roug
  Underviser i skat, kredit, bolig og pension
 • Brian Sandbæk
  Brian Sandbæk
  Sandbæk Finans. Underviser i fagene Kredit til private og Pension

Kontakt

 • Allan Klein Mikkelsen
  Allan Klein Mikkelsen
  Chefkonsulent
 • Marianne Rasmussen
  Marianne Rasmussen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser aftenhold