Investering (ikke-komplekse produkter)

I faget Investering får du teoretisk og praktisk viden om at rådgive om investering inden for den gule og grønne risikokategori, og faget opdaterer, udvider og udvikler dine kompetencer som rådgiver.

Faget kan suppleres med en kompetencemåling, således at du kan dokumentere dine kompetencer i henhold til gældende lovgivning.

Læs Investering (ikke-komplekse produkter) som del af Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning eller som et selvstændigt fag.

DKK 4.455
Omfang: 5 ECTS
Ansøgningsfrist: 06/08 2024
Investering - hold 65. 3 studiedage: 27.8.24, 17.9.24 og 8.10.24 kl. 9:30 - 16:00. Der skal afleveres 2 hjemmeopgaver under forløbet. Projektopgave (synopsis) skal afleveres senest den 29.10.2024 kl. 12:00. Faget afsluttes med mundtlig eksamen af ½ times varighed pr. studerende. Eksamen er planlagt den 13.11.24 og 14.11.24 (afhængigt af deltagerantal). Undervisningen finder sted hos CPH Business, Landemærket 11, 1119 København K Efter tilmelding modtager du en bekræftelse på forløbet. Forud for din holdstart modtager du en velkomsthilsen med praktiske informationer - herunder litteraturinformation - samt adgang til vores elearning portal. Der er frokost på alle 3 studiedage. Frokost og litteraturudgift er ikke inkluderet i deltagerprisen.
Tilmeld

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Økonomisk forståelse
 • Relevant lovgivning, herunder: Reglerne for MIFID, god skik, central investorinformation, investeringsjura, markedsmisbrug og værdipapirhandler
 • Produktkendskab inden for de ikke-komplekse investeringsprodukter, eksempelvis obligationer, aktier, investeringsforeninger, indlån og andre relevante investeringsprodukter
 • Porteføljeteori - på et overordnet niveau
 • Investeringsrådgivning, herunder ikke-komplekse og komplekse cases og opgaver der sikrer, at du kan omsætte indholdet til praktisk anvendelse i dialogen med kunden – behovsafdækning, risikoprofil, præsentation og kundevendte forklaringer af investerings/-løsningsforslag, herunder porteføljeprodukter

Værdi for dig

 • Du får teoretisk og praktisk viden inden for investering
 • Du opnår kompetencer til at rådgive inden for ikke-komplekse investeringsprodukter
 • Du udvikler dine kompetencer og erfaring som rådgiver inden for investering

Værdi for din arbejdsgiver

 • Viden omkring nyeste lovgning på området
 • Bred økonomiske forståelse
 • Faglig viden omkring porteføljeteori
 • Erfaring med investeringsrådgivning

Bemærk

 • Uddannelserne udbydes i samarbejde mellem cphbusiness og IBA Erhvervsakademi Kolding.
 • Når du tilmelder dig en af uddannelserne, giver du samtidig din accept af, at IBA og cphbusiness gensidigt udveksler personoplysninger fra din tilmelding i forhold til kursusadministration samt karakterblad efter gennemført studie. Du kan læse mere om hvordan IBA behandler dine personoplysninger her
 • Det valgte uddannelsessted varetager orientering og vilkår omkring tilmelding samt fakturering.

Dorte Ostenfeldt fortæller om samarbejdet mellem IBA og Jyske Bank:

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Form

Faget er tilrettelagt som en kombination af indledende e-læring, undervisning,  hjemmeopgaver og vejledning. Der afsluttes med en synopsis og mundtlig eksamen.
Faget kan afsluttes med en kompetencemåling.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt studie.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

Undervisere

 • Jan Andersen
  Jan Andersen
  Senior Relationship Manager, Client Relations i Jyske Bank. Underviser i Investering, Samfundsøkonomi og Global økonomi.
 • Jens Bisbo
  Jens Bisbo
  Underviser i investering
 • Frank Hvid Petersen
  Frank Hvid Petersen
  Underviser i Formuerådgivning og Investering
 • Anette Jensen
  Anette Jensen
  Adjunkt
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse