Investering - gul/grøn

I faget Investering får du teoretisk og praktisk viden om at rådgive om investering inden for den gule og grønne risikokategori, og faget opdaterer, udvider og udvikler dine kompetencer som rådgiver.

Faget suppleres med en kompetencemåling, således at du kan dokumentere dine kompetencer i henhold til gældende lovgivning.

DKK 4.455
Omfang: 5 ECTS
Ansøgningsfrist: 26/10 2020
Investering Hold 2 - Online undervisning 3 studiedage: 9.11.20, 23.11.20 og 9.12.20 kl. 9:30 - 16:00 via Microsoft Teams. Der skal afleveres 2 hjemmeopgaver under forløbet. Projektopgave (synopsis) skal afleveres senest den 17.12.2020 kl. 12:00. Faget afsluttes med mundtlig virtuel eksamen af ½ times varighed pr. studerende. Eksamen er planlagt den 11.1.21 samt 12.1.21 (afhængigt af deltagerantal). Efter tilmelding modtager du en bekræftelse på forløbet. Forud for din holdstart modtager du en velkomsthilsen med praktiske informationer samt adgang til vores elearning portal og virtuel undervisning. Litteraturudgift er ikke inkluderet i deltagerprisen.
Tilmeld

Dorte Ostenfeldt fortæller om samarbejdet mellem IBA og Jyske Bank:

Du lærer om

 • Økonomisk forståelse
 • Relevant lovgivning, herunder: Reglerne for MIFID, god skik, risikomærkning, central investorinformation, investeringsjura, markedsmisbrug og værdipapirhandler
 • Produktkendskab inden for den gule og grønne risikokategori, herunder: Obligationer, aktier, investeringsforeninger, indlån og andels- og garantbeviser samt struktureret indlån inden for den gule risikokategori
 • Porteføljeteori - på et overordnet niveau
 • Investeringsrådgivning, herunder simple og komplekse cases og opgaver der sikrer, at du kan omsætte indholdet til praktisk anvendelse i dialogen med kunden – behovsafdækning, risikoprofil, præsentation og kundevendte forklaringer af investerings/-løsningsforslag, herunder porteføljeprodukter

Form

Faget er tilrettelagt som en kombination af indledende e-læring, undervisning, kompetencemåling, hjemmeopgaver og vejledning. Der afsluttes med en synopsis og mundtlig eksamen.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Undervisere

 • Allan Klein Mikkelsen
  Allan Klein Mikkelsen
  Chefkonsulent
 • Jan Andersen
  Jan Andersen
  Senior Relationship Manager, Client Relations i Jyske Bank. Underviser i Investering, Samfundsøkonomi og Global økonomi.
 • Semir Dapo
  Semir Dapo
  Underviser i investering
 • Jens Bisbo
  Jens Bisbo
  Underviser i investering
 • Frank Hvid Petersen
  Frank Hvid Petersen
  Underviser i Formuerådgivning og Investering

Kontakt

 • Allan Klein Mikkelsen
  Allan Klein Mikkelsen
  Chefkonsulent
 • Lisbeth Roug
  Lisbeth Roug
  Uddannelseskonsulent / adjunkt
 • Marianne Rasmussen
  Marianne Rasmussen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser aftenhold