Bolig 2

I faget Bolig 2 får du både teoretisk og praktisk viden om at rådgive om bolig på kundeniveau. Desuden opdaterer, udvider og udvikler faget dine kompetencer som rådgiver.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du får bl.a. viden og forståelse for

  • Nybyggeri af ejerboliger og projektsalg, entrepriseformer, entrepriseaftaler og garantityper
  • Særlige ejendomskategorier såsom ideelle anparter, andelsboliger, haveforeningshuse, boliglandbrug og blandede ejendomme, forældrekøb og sommerhusudlejning
  • Tvangsauktion, lejelovgivning, lejelov, boligreguleringsloven.

Værdi for dig

  • Du opnår teoretisk og praktisk viden omkring rådgivning om bolig på kundeniveau

Værdi for din arbejdsgiver 

  • Erfaring inden for ejendomskategorier som anparter, andelsboliger, boliglandbrug, forældrekøb og sommerhusudlejning
  • Bred viden på området bl.a. tvangsauktion, lejelovgivning og boligreguleringsloven

Form

Faget er tilrettelagt som en kombination af undervisning, hjemmeopgaver og vejledning. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt kort individuelt eller gruppeprojekt. Se i øvrigt studieordningen for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt studie.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

Tag et webinar