Spørgsmål og svar om efteruddannelse

FAQ om efteruddannelse på IBA

Her på siden kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om efter- og videreuddannelser på IBA. Har du spørgsmål, som vi ikke besvarer her på siden, er du mere end velkommen til at tage kontakt til os.

Fakta

Telefon: 72 11 82 90

Mail: evu@iba.dk

Adresse: Havneparken 1, 6000 Kolding

Generelle spørgsmål

Hvad er forskellen på voksen og videregående uddannelse?

Der er ikke nødvendigvis nogen forskel. For du kan også tage en vidergående uddannelse som voksen. En diplomuddannelse (voksne) svarer til en bachelor (unge), og en Executive MBA (voksne) svarer til en kandidat (unge).

Hvad er efter- og videreuddannelse?

Det er ganske enkelt en uddannelse, du tager som voksen - og efter din oprindelige uddannelse. Det kan enten være som supplement eller opdatering - eller inden for et helt nyt fag. Læs om vores efter- og videreuddannelser her.

Hvad er realkompetencevurdering?

Som voksen skal du være opmærksom på, at dine erfaringer, kurser og anden viden, du har fået gennem livet, er meget værd. Derfor kan det være en god idé at få en realkompetencevurdering.

Gad vide, om jeg kan vælge mellem både akademi-, diplom- og MBA-fag?

Hvis du er i tvivl kan du få en realkompetence-vurdering. Sådan en kan også være god at lægge ved ansøgningen, hvis du søger nyt job.
 

Kan man blive for gammel til at tage en uddannelse?

Nej, slet ikke. Og heldigvis for det. For er det ikke spændende, at vi har muligheden for at lære nyt og blive klogere hele livet?

Det er virkelig mange år siden, jeg gik i skole - kan jeg mon finde ud af det?

Tro os, du vil ikke være den eneste på dit hold, der sidder og tænker sådan i sit stille sind. Når det er sagt, så er der en meget stor forskel på dit unge jeg og dit mere voksne jeg: Dit voksne jeg har erfaringer. Og erfaringer er værdifuld viden, som du kan bringe i spild og bruge til at skabe større forståelse med din nye viden.

Har jeg mon egentlig tid til at læse et fag?

Jo, det er rigtigt; det tager faktisk tid at læse et fag. Der er undervisning, der er litteratur. som skal læses og der en eksamensopgave. På den anden side: Det er tid, som giver dig mulighed for at fordybe dig i udfordringer og problematikker i din dagligdag. Så i sidste ende sparer du måske tid.

Læs for eksempel historien om Christian Diercks-Misch, der sparer mange timer i sit arbejde.

Hvad er uddannelsesniveauet på akademi-, diplom- og masteruddannelserne?

Tager vi udgangspunkt i en kort videregående uddannelser på et fudltidsstudie, så er niveauet det samme, som hvis du tager en akademi- eller merkonomuddannelse på IBA. En bacheloruddannelserne er på samme faglige niveau som en diplomuddannelse - og en kandidatuddannelse på fuldtid er på samme niveau som vores masteruddannelser.

Hvad betyder ECTS point?

ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et internationalt pointsystem til meritoverførsel inden for de videregående uddannelser. Det er med andre ord en fælles standard, der kan gøre det lettere for studerende at bevæge sig mellem forskellige uddannelsesinstitutioner og lande.

ECTS-point tildeles kun til de studerende, der gennemfører uddannelsen og består eksaminer eller tilsvarende bedømmelser. Man får derved ikke tildelt ECTS-point ved blot at følge undervisningen. Og det er bl.a. her, at IBA adskiller sig fra andre udbydere, der ikke tilbyder eksamen og dertilhørende ECTS point.

Læs mere om IBA's akkreditering her.

Jobsøgende

Har I uddannelser for ledige?

Ja, vi tilbyder uddannelser for jobsøgende. Vi udbyder fag inden for ledelse, HR, projektledelse, markedsføring, salg, økonomi, transport, logistik, energiteknologi og mange andre retninger. Læs mere om uddannelser for ledige her.

Kan man tage en uddannelse på dagpenge?

Ja. Hvis du er ledig, har du muligvis ret til 6. ugers jobrettet uddannelse. Hvis du ikke har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du have mulighed for at få uddannelse godkendt via dit jobcenter.

Hvad er forskellen på den regionale og den nationale positivliste?

Der er en række forskellige elementer der afgør, om det er dit Jobcenter (og altså de regionale positivlister) eller din a-kasse (og dermed de nationale positivlister), der er relevante for dig, når du søger om uddannelser og kurser.
Du kan læse om forskellen på den regionale og nationale positivliste her.

AR 237. Hvor henter man den?

Når du har valgt din uddannelse, har du mulighed for at udfylde blanketten AR 237. Her ansøger du om retten til jobrettet uddannelse. Hent ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere her.

Økonomi & tilskud til efteruddannelse

Er det gratis at tage en uddannelse i Danmark?

For unge - stort set ja.

Men som voksen er du nødt til at betale selv eller få tilskud fra arbejdsgiver eller andre. For eksempel kan du får 10.000 kr. i tilskud fra Omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært.

Du kan altid kontakte os.  Så hjælper vi dig gerne med at finde tilskudsmuligheder.

Akademi- og merkonomuddannelser

Hvad er en akademiuddannelse?

En akademiuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse for voksne. Studiet er tilrettelagt som et deltidsstudie, så du har mulighed for at studere ved siden af dit fuldtidsarbejde.

Du vælger selv, om du blot vil tage ét enkelt akademifag, eller om du vil gennemføre flere sammenhængende fag på én af de mange uddannelsesretninger.

Læs mere om akademiuddannelserne på IBA her.

Hvad er adgangskravene til akademiuddannelsen?

For at blive optaget på en akademiuddannelse, så skal du have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Foruden det, skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. De to år må dog godt være opnået sideløbende med uddannelsen, hvis du har en erhvervsuddannelse.

Hvordan kommer jeg i gang med at skrive mit afgangsprojekt på akademiuddannelsen?

Du tilmelder dig ganske enkelt på det link, der hører til din uddannelsesretning.

Giver en akademiudannelse adgang til mere uddannelse, hvis jeg vil læse videre?

En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.

Med den i bagagen kan du læse videre på eksempelvis en diplomuddannelse, der svarer til en bachelor.

Efter diplomuddannelsen kan du læse videre på en master eller MBA-uddannelse, som svarer til en kandidatuddannelse.

Hvad kan jeg skrive på mit CV, når jeg har bestået afgangsprojektet på akademiuddannelsen?

Når du har bestået dit afgangsprojekt, kan du eksempelvis kalde dig "AU i salg og markedsføring" eller bruge den engelske betegnelse "Academy Profession (AP) Degree in Sales and Marketing".

Har du sammensat en fleksibel akademiuddannelse, bliver din titel knyttet til det faglige område, du skriver afgangsprojekt om.

Hvad hvis jeg har læst en masse forskellige fag og altså ikke en bestemt akademi-retning?

Så kan du vælge en Fleksibel akademiuddannelse. Det kræver blot, at vi sammen skriver en uddannelsesplan, som skal være udfyldt og godkendt, inden du går i gang med afgangsprojektet.

Diplomuddannelser

Kan man tage enkelte fag på diplomuddannelerne?

Ja, det kan man. Du kan læse en hel diplomuddannelse, eller du kan vælge et enkelt fag, som passer lige til dig. Fælles for alle retninger er dog, at diplomuddannelsen læses på deltid og sideløbende med dit job. 

Kan en diplomuddannelse sammenlignes med HD?

En diplomuddannelse svarer til en mellemlang uddannelse (f.eks. en bachelor) for de unge - og er et godt alternativ til HD 2. del. 

En diplomuddannelsen udgør samlet 60 ECTS-point og alle fag afsluttes med en eksamen..

Hvordan kombinerer I teori og praksis på diplomuddannelserne?

På IBA's diplomuddannelser arbejder de studerende med deres egne udfordringer. Vi inddrager praktiske caseopgaver fra jeres hverdag i undervisningen. Du skriver også dine eksamensopgaver i de enkelte fag med udgangspunkt i konkrete problemstillinger på dit arbejde. På den måde kombinerer du teori og praksis på fineste vis.

På vores diplomfag møder du en række undervisere, der til daglig arbejder professionelt inden for deres felt. Det betyder, at du gennem hele uddannelsen bliver præsenteret for den allernyeste viden krydret med konkrete cases.

Online efteruddannelser

Kan man tage online efteruddannelser på IBA?

Ja, det kan du. Med en onlineuddannelse på IBA Erhvervsakademi Kolding får du en fleksibel efteruddannelse, hvor du får indflydelse på din læring.

Dit fag starter med minimum én fremmødedag på IBA. Vores erfaringer siger, at denne første dag er vigtig for, at du får den bedste og mest udbytterige start på din uddannelsesrejse sammen med dine medstuderende.

IBAs vigtigste fokus under uddannelsen er en høj kvalitet, hvor din læring og din daglige praksis i centrum. Derfor kommer du til at opleve onlineuddannelse på IBA, som et forløb, der rykker din udvikling til nye spændende niveauer.

Læs mere om vores online efteruddannelser her.

Hvordan foregår dialogen mellem underviser og de studerende på de online efteruddannelser?

Vælger du en online efteruddannelse, så bliver du fortsat en del af fællesskabet og får opbygget et netværk med de øvrige studerende. Nøjagtigt som du også oplever det ved tilstedeundervisning.   

Læs meget mere om online efteruddannelser her.

Webinarer

Hvilke webinarer tilbyder I?

Vi tilbyder mange webinarer inden for ledelse, marketing, projektledelse, salg, økonomi, m.m. Du kan se hele udvalget af webinarer her.

Få svar på dine spørgsmål om webinarer her.

Hvad koster det at deltage på et webinar?

Når du deltager på et webinar, så koster det blot din mailadresse. Når du har tilmeldt dig et webinar første gang, så modtager du en bekræftelse via din mail. Når denne er accepteret, så modtager du link til det ønskede webinar.

Du kan altid følge med i hvilke webinarer vi tilbyder her.

 

Praktiske forhold

Hvordan er parkeringsmulighederne på IBA?

Se dine parkeringsmuligheder her.