Få en officiel EU certificering, hvis du arbejder med salg

Det er fra og med 2024 muligt at få et officielt EU anerkendt certifikat på dine salgskompetencer, som kan styrke dig i.f.t. nuværende job såvel som fremtidig jobsøgning.

Baggrunden er at det via en analyse er kortlagt, at man indenfor salg bruger hele 337 forskellige titler til at beskrive et jobs ansvarsområde. Og det udvander selvsagt værdien for både jobsøgere, som gerne vil dokumentere sine kompetencer, og virksomheder, som vil sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede. Ikke mindst i en verden som er under kraftigere forandring end nogensinde før. For hvad har f.eks. en person der kalder sig key account manager reelt af kompetencer, erfaring og uddannelsesbaggrund ? Derfor er en række lande gået sammen om at skabe mere gennemsigtighed på området ved at tilbyde mulighed for et officielt EU anerkendt certifikat indenfor 5 områder – fra salgskonsulent til salgsdirektør – baseret på en eksamenstest som, mod et gebyr, kortlægger kompetencer, erfaring og uddannelsesbaggrund og udsteder et formelt certifikat, hvis man består testen.

I Danmark er det Business Danmark, som står bag certificeringsprocessen. Og du kan læse mere her.

Fakta

Bliv EU-certificeret på 5 kompetenceniveauer i salg  

Ny EU-certificering giver dig bevis på dine salgskompetencer og løfter dig til næste niveau.

Læs mere om certificeringen her.

Certificeringen udbydes i samarbejde mellem Business Danmark og IBA Erhvervsakademi Kolding. Tilmeldingen foregår på Business Danmarks hjemmeside.

Når du tilmelder dig certificeringen, giver du samtidig din accept af, at Business Danmark udveksler personoplysningerne fra din tilmelding med IBA. Personoplysningerne bruges kun til kursusadministration.

Business Danmark varetager orientering og vilkår omkring tilmelding til certificering samt fakturering.

IBA har indgået en aftale med Business Danmark om, at tager man nogle bestemte uddannelsespakker hos os, så får man certificeringstesten gratis (og dermed efterfølgende mulighed for at få det officielle certifikat). Og testene tager netop udgangspunkt i hvad man gennemgår i fagene, så det er med stor sandsynlighed for at bestå og dermed opnå certifikatet. Sammensætningen af uddannelsespakkerne, som giver en gratis test kan ses nedenfor:

Sales consultant 
Min. 15 ECTS på akademifag

 • Salg og salgspsykologi (akademi – 10 ECTS)
 • Service (akademi – 5 ECTS).

Account Manager
Min. 20 ECTS på akademifag

 • Salg og salgspsykologi (akademi – 10 ECTS)
 • Strategisk salg og key account management (akademi – 10 ECTS).

Key account manager
Min. 30 ECTS på akademifag

 • Salg og salgspsykologi (akademi – 10 ECTS)
 • Strategisk salg og key account management (akademi – 10 ECTS)
 • + valgfrit mellem:
  • Digital markedsføring - salg (akademi – 10 ECTS)
  • Eksport og internationalisering (akademi – 10 ECTS).

Salgschef
Min. 35 ECTS på akademifag

 • Salgsledelse (akademi – 10 ects)
 • Service (akademi - 5 ects)
 • + valgfrit mellem:
  • Salg og salgspsykologi (akademi – 10 ECTS)
  • Strategisk salg og key account management (akademi – 10 ECTS)
  • Digital markedsfæring – salg (akademi – 10 ECTS)
  • Eksport og internationalisering (akademi – 10 ECTS).

Salgsdirektør
Min. 35 ECTS på diplomfag 

 • Salg, salgsledelse og kundeforståelse (diplom – 10 ECTS)
 • Forretningsforståelse (diplom – 10 ECTS)
 • Marketingledelse og konceptudvikling (diplom – 10 ECTS)
 • + valgfrit mellem:
  • Kundeindsigter, trends og tendenser (diplom – 5 ECTS)
  • Forretningsudvikling og innovationsledelse (diplom – 5 ECTS)
  • Organisation, kultur og forandringsledelse (diplom – 5 ECTS).