AU i Finansiel rådgivning

Erhvervsjura for ejendomsmæglere

Lær at finde vej gennem den juridiske praksis i ejendomsmæglerbranchen.

Faget er obligatorisk på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Du vil på et juridisk korrekt og brancheetisk forsvarligt grundlag kunne varetage arbejdsopgaver relateret til salg, køb og rådgivning ved ejendomshandel. Ligesom du får en sikker sans for, at du lever op til retningslinjerne for god etik og rådgiveransvar.

Du får viden om den juridiske verdens organisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning og forståelse for juridisk praksis i ejendomsmæglerbranchen.

Erhvervsjura for ejendomsmæglere er et valgfag på Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning. Det tilbydes også som et selvstændigt fag.

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Grundlæggende juridiske begreber, retskilder og juridisk metode indenfor ejendomshandel
 • Familie- og arverettens betydning for omsætning af fast ejendom
 • Etik, rådgivning og erstatningsret
 • Rådighed over fast ejendom – herunder ægtefællers formueforhold i praksis relateret til ejendomshandel
 • Markedsføringslovens centrale regler og praksis på afgrænsede konkrete markedsføringstiltag i en ejendomsmæglervirksomhed
 • Privatkaution
 • Tinglysning og pant i fast ejendom
 • Centrale regler inden for GPDR i ejendomsmæglerbranchen
 • Forældelse, modregning og deponering
 • Overdragelse og finansiering af fast ejendom

Værdi for dig

 • Du kan indgå i komplekse tværfaglige arbejdsprocesser i forbindelse med salg og overdragelse af fast ejendom baseret på juridisk viden og ved anvendelse af juridiske færdigheder
 • Du bliver bevidst om de juridiske, etiske og rådgivningsmæssige regler og standarder for ejendomsmæglerne for derved at kunne agere etisk korrekt og professionelt i salgs- og rådgivningssituationen

Værdi for din arbejdsgiver

 • Du kan anvende og kombinere de alsidige sæt af færdigheder og praksis om god ejendomsmæglerskik, professions- og rådgiveransvar ved køb, salg og formidling af fast ejendom
 • Du bliver fortrolig med den juridiske verdens organisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning til anvendelse i praksis i ejendomsmæglerbranchen, således at juridiske konflikter kan forebygges eller minimeres.

Målgruppe

Faget er for dig, der ønsker erhvervskompetence til på et juridisk korrekt og brancheetisk forsvarligt grundlag at kunne varetage arbejdsopgaver relateret til salg, køb og rådgivning ved ejendomshandel.

Tag et webinar

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt studie.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt