– Bliv skarp til eksportsalg i en foranderlig verden Eksport og internationalisering - Strategisk, taktisk og operationelt

Med faget 'Eksport og internationalisering - Strategisk, taktisk og operationelt' får du en 360 graders gennemgang af, hvordan man laver eksportsalg i 20`erne i en verden, som aldrig har forandret sig hurtigere end netop nu grundet pandemier, krig, prisstigninger og forsyningsproblemer. Det har derfor heller aldrig været vigtigere, når man arbejder med eksportsalg, at træffe bevidste beslutninger så ressourcerne bruges bedst muligt og salgspotentialet udnyttes optimalt.

På faget får du fyldt din værktøjskasse op med effektive metoder og teknikker til at arbejde professionelt og målrettet med dit eksportsalg, og du får den nyeste viden på området.

Undervisningen tager i høj grad udgangspunkt i udfordringer og erfaringer fra din egen hverdag, som du kan sparre med ligesindede og underviseren omkring.

Eksport og internationalisering kan læses som et selvstændigt fag eller som en del af Akademiuddannelse i Salg & markedsføring.

DKK 17.500
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
15/08 2024 kl. 09:00-16:00
16/08 2024 kl. 09:00-16:00
29/08 2024 kl. 09:00-16:00
30/08 2024 kl. 09:00-16:00
12/09 2024 kl. 09:00-16:00
13/09 2024 kl. 09:00-16:00
26/09 2024 kl. 09:00-16:00
27/09 2024 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
Afholdes 11. oktober 2024
Ansøgningsfrist: 01/08 2024
IBA indkøber litteratur forud for opstart til alle deltagere. Fuld forplejning alle undervisningsdage.
Tilmeld
Jens Lassen
Eksportvirksomhederne er gearet til at konkurrere i en global verden, hvor der hele tiden foregår noget, som påvirker deres forretning. Det betyder, at de er meget opmærksomme på, at kravene fra kunderne kan ændre sig.
Jens Lassen
Underviser i eksport
Læs her om hans forskning i eksportvirksomheders erfaringer under coronakrisen

I faget 'Eksport og internationalisering - Strategisk, taktisk og operationelt' lærer du at arbejde med eksport på alle virksomhedens planlægningsniveauer - lige fra at vurdere den interne eksportparathed og eksportberedskab - til at bruge forskellige metoder til at analysere og vurdere de optimale eksportmarkeder for netop jeres virksomhed.

Du lærer desuden at vælge den rette eksportform samt den rigtige agent eller distributør, eller på anden måde træffe de rette valg i.f.m. virksomhedens indgang på et nyt marked. Herunder også at udarbejde en effektiv go-to-market plan, der passer til netop jeres virksomhed, og som tager højde for nogle af de mange muligheder som de seneste år er opstået for at gøre dele af en sådan plan digitale.

Endelig lærer du hvordan man får det optimale udbytte af sit igangværende eksportsalg ved bl.a. at motivere agenter, distributører, datterselskaber, egne sælgere og lignende til at få mest mulig fokus på dine produkter.

Og hele undervisningen tager udgangspunkt i, hvordan udenlandske kunder ser på det at købe fra en udenlandske leverandør og hvordan man håndterer barrierer og optimerer sit eksportsalg i en stadig mere global og digital verden, hvor kendskab til kulturforskelle mellem verdens lande – og hvordan man håndterer dem – bliver et stadig vigtigere konkurrenceparameter. Og hvor en stadig større del af dialogen med udenlandske kunder skal ske online – og uden tvivl kommer til det også efter Corona.

Samarbejde med Danish Export Association

Faget "Eksport og internationalisering - Strategisk, taktisk og operationelt" er udviklet i samarbejde med Danish Export Association, som også bidrager med gæsteundervisere og den nyeste viden på området.

Se videoen om eksport som en strategisk vækstmulighed

Se med her når Jens Lassen fortæller om eksport som en strategisk vækstmulighed. Modellerne og teorierne er en del af faget Eksport og internationalisering - Strategisk, taktisk og operationelt.

Faget udbydes af IBA Erhvervsakademi Kolding i samarbejde med Business Danmark. Du behøver dog ikke at være medlem af Business Danmark for at kunne tilmelde dig i salgsfaget.

Eksport som en strategisk vækstmulighed

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Faget 'Eksport og internationalisering - Strategisk, taktisk og operationelt' giver dig bl.a. viden og forståelse for:

 • Eksportstrategier og eksportformer
 • De øjeblikkelige megatrends som påvirker danske virksomheders eksportsalg
 • Internationaliseringsprocesser og internationalisering af værdikæden
 • Hvordan udenlandske kunder ser på det at skulle købe fra en udenlandske leverandør
 • Markedsanalyse og valg af eksportmarkeder
 • Udarbejdelse af go to market planer, også hybride planer
 • Udvælgelse samt styring og motivering af agenter og distributører
 • Identifikation og validering af kundeemner
 • International key account management
 • Kultur og kulturforskelle
 • Globaliseringen og fremtidens vækstmarkeder
 • Digitaliseringens rolle i fremtidens eksportsalg
 • Den løbende evaluering – og optimering – af eksportsalget.

Alt dette får du ud af på faget:

 • Du bliver i stand til at håndtere forskellige metoder til at analysere og vurdere eksportmarkeder.
 • Du lærer at vælge de rette eksportformer og eksportmarkeder og lave effektive go to market planer, der passer netop til jer – og verden som den ser ud netop nu.
 • Du bliver bedre klædt på til at håndtere eksportbarrierer i praksis.
 • Du bliver i stand til at optimere dit eksportsalg og skabe endnu bedre resultater.

Værdi for virksomheden er en medarbejder, der bl.a.

 • Får fyldt værktøjskassen med effektive metoder til at arbejde professionelt og målrettet med eksportsalg, herunder træffe de rette strategiske valg omkring f.eks. eksportmarked og eksportform samt anvendelse af digitale værktøjer.
 • Har en opdateret viden om at arbejde med eksportsalg, tilpasset udfordringerne i 20`erne 
 • Bliver mere effektiv og bevidste omkring forbrugte ressourcer i eksportsalget.

Hvem henvender faget sig til?

Uddannelsen er både for dig, der arbejder strategisk med eksport og eksportsalg, og dig der arbejder mere taktisk operationelt, og ønsker at professionalisere og styrke dit arbejde samt få papir på dine kompetencer.

Det kan fx være dig, der er eksportsælger, salgschef, projektleder, direktør eller marketingansvarlig. Og som sidder fx med spørgsmål om, hvordan du kommer i gang med eksport på et bestemt marked, hvilke partnere i udlandet du skal samarbejde med eller hvad fordelene er ved at få en agent etc.

Under forløbet vil du få adgang til den tilhørende E-bog, som er en guide, der hjælper dig godt i gang med studieteknik, studieforberedelse og projektskrivning.

Hans-Jørgen Vestergren Pedersen
- Jeg nød rigtig godt af den sparring og vidensdeling, vi havde på uddannelsen. Både med de andre studerende men i høj grad også med underviseren.
Hans-Jørgen Vestergren Pedersen
Area Sales Manager hos DEKO
Har taget uddannelsen Eksport og internationalisering (Tidligere Eksportsælger 2.0)
Henrik Ludvigsen
- Jeg er blevet meget mere opmærksom på de kulturelle forskelle mellem markeder, og har fået håndgribelige værktøjer til at arbejde med de kulturelle udfordringer.
Henrik Ludvigsen
Global Key Account Manager
Har taget uddannelsen Eksport og internationalisering (Tidligere Eksportsælger 2.0)
Sebastian Schwarz
- Mange danske virksomheder kunne eksportere meget mere. Derfor er Danish Export Association gået ind i et samarbejde om eksportuddannelsen på IBA Erhvervsakademi Kolding.
Sebastian Schwarz
Head of Academy, Administration & HR

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Salg og markedsføring. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få lavet en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem, og hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Lene Albæk Jensen
  Lene Albæk Jensen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser & aftenhold

Undervisere

Per Madsen, administrerende direktør Simon Moos Maskinfabrik deltager på Eksport og Internationalisering i 2022
Deltagelsen på Eksport og Internationalisering gav mig lige præcis den indsigt i eksportsalg jeg har brug for, for at tage initiativer til at fastholde og øge eksporten. Især omkring identifikation og motivation af udenlandske forhandlere fik jeg masser af konkrete værktøjer i værktøjskassen.
Per Madsen, administrerende direktør Simon Moos Maskinfabrik deltager på Eksport og Internationalisering i 2022
Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne
Christian Tillema
- Jeg var stor tilhænger af, at jeg lærte om eksportsalgets psykologi og kultur. Det er en overset, men meget vigtig faktor, som er svær at håndtere.
Christian Tillema
International B2B Sales Manager, Bolia International A/S