AU i Finansiel rådgivning

Ejendomshandel 2

I 'Ejendomshandel II' lærer du at håndtere særlovgivning og finansiering

Faget er retningsbestemt obligatorisk på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

I faget ejendomshandel får du teoretisk viden om særlovgivning, der knytter sig til hovedlovene ved omsætning af ejerboliger.

Du lærer at håndtere de væsentligste lejeretlige spørgsmål ved udlejning af ejerboliger.

Faget giver dig kompetencer til at kunne anvende reglerne om tvangsauktion over fast ejendom og andelsbeviser. Du lærer at rådgive om valg af finansiering og indfrielse af eksisterende lån ved ejerskifte samt anvende teori for personligt salg.

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Regulering af dispositionsmulighederne over fast ejendom, herunder reglerne i udstykningsloven og planloven
 • Love om vurdering, tinglysning, miljøbeskyttelse, jordforurening, naturbeskyttelse, olietanksbekendtgørelsen og reglerne om fredsskov og hævd
 • Tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
 • Lejeret, dvs. udlejer og lejers opgaver og ansvar vedr. lejeboligens stand, lejebetaling, fremleje, bytte, lejefastsættelse i regulerede og uregulerede kommuner, opsigelsesregler, begrundelser samt frister
 • Finansiering af boliger

Værdi for dig

 • Du opnår viden omkring udlejning af ejerboliger
 • Erfaring med finansiering og eksisterende lån
 • Kompetencer inden for tvangsauktion over fast ejendom og andelsbeviser

Værdi for din arbejdsgiver

 • Kompetencer til at rådgive om valg af finansiering
 • Erfaring med det juridiske forløb ved en tvangsauktion
 • Viden omkring finansiering af boliger, lejeret

Målgruppe

Faget er for dig, der vil klædes på til at rådgive om, hvordan man indgår lejeaftaler og fastsætter huslejer, samt have en viden om reglerne for tvangsauktion, så du på den ene side kan være med til at forebygge tvangsauktion og på den anden kan rådgive en auktionskøber om handlen. 

Diplom i Markedsføring

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse >>

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt