Bæredygtig finansiering af private byggerier

Fremtidens byggerådgivning af private byggerier

Vil du opnå kompetence til at rådgive om projektkøb, byggeri og om-og tilbygning, og herunder også at kunne sparre med din kunde om relevante bæredygtighedselementer, f.eks. bæredygtige materialer og fremtidssikring af privatboligen, de økonomiske konsekvenser for kunden?

Forløbet giver dig konkret viden og redskaber til at vurdere de økonomiske problemstillinger, der præger boligmarkedet inden for byggeri.

Fokus på forløbet er, at du konkret kan anvende din viden i praksis.

DKK 3.600
Omfang: 2 ECTS
Undervisningsdage:
24/09 2024 - 08:30-12:30 - O
10/10 2024 - 08:30-12:30 - O
07/11 2024 - 09:00-17:00 - T

O = Online undervisning
T = Tilstede undervisning
Eksamen: :
Faget afsluttes med en multiple-choise-test, som frigives efter studiedag 3. og skal gennemføres senest 14 dage efter – varighed 45 min. Se studieplanen. Når du har bestået testen kan du efterfølgende downloade beviset.
Ansøgningsfrist: 15/08 2024
Fremtidens Byggerådgivning 2 halve online og 1 fremmøde studiedag. Online: 24.09.24 og 10.10.24 kl. 8.30-12.30. Fremmøde: 07.11.2024 kl. 9:00 - 17:00.
Der skal afleveres 1 hjemmeopgave under forløbet - hjemmeopgaven skal afleveres 1 uge før 3. studiedag den 31.10.2024. Faget afsluttes med en multiple-choise-test den 07.11.24 - varighed 45 min.

Undervisning finder sted via Microsoft Teams og fremmøde undervisning: IBA Erhvervsakademi Kolding, Havneparken 1, 6000 Kolding. Efter tilmelding modtager du en bekræftelse på forløbet.

Forud for din holdstart modtager du en velkomsthilsen med praktiske informationer - herunder litteraturinformation - samt adgang til IBAs elektroniske læringsplatform. Der er frokost på fremmøde studiedagen. Frokost og litteraturudgift er ikke inkluderet i deltagerprisen.
Tilmeld

Hvem henvender faget Fremtidens byggerådgivning sig til?

Fremtidens byggerådgivning er målrettet den erfarne rådgiver med boligkompetence, boligspecialisten eller boligrådgiveren, som ønsker at opnå kompetencerne som boligspecialist inden for den finansielle sektor.

Derfor skal du gennemføre faget Fremtidens byggerådgivning

Du opnår kompetence til at rådgive om projektkøb, byggeri, om-og tilbygning og du kan blandt andet opstille og vurdere realismen i finansieringsplaner, ratefordeling samt opmærksomhedspunkter i entreprisekontrakter.

Du kan inddrage viden fra Bygningsreglementet i din rådgivning hvor det er relevant og henvise til rette fagperson.

Du kan inddrage relevante bæredygtighedselementer i din rådgivning af kunden, f.eks. bæredygtige materialer til byggeriet.

Du opnår blandt også viden om risikoovergang og øvrige fokuspunkter inden for Almindelige betingelser for byggearbejder, f.eks. AB Forbruger, AB18 mv.

Hvilken værdi giver faget Fremtidens byggerådgivning?

Du får en værktøjskasse med metoder og praktiske eksempler fra rigtige cases, som du efterfølgende kan anvende i praksis. Du opnår kompetencerne til at kunne rådgive om byggeri til privatkunder og kan videns dele med kolleger.

Du opnår indsigt i processer og forløb i special cases.

 

Alle undervisere på faget har stor branchespecifik viden om byggesager, og arbejder til daglig med byggeri.

Niveau

Faget er på akademiniveau og svarer til 2 ECTS-point

Kontakt

Uddannelseschef