Droner kan gøre hverdagen nemmere for mange virksomheder

Fra hobby til professionel interesse

For blot få år siden blev droner opfattet af mange som et legetøj for dem, der i forvejen hyggede sig med modelflyvere i fritiden. Men droner er langt mere end det. De er rykket indenfor på mange virksomheder, hvor de professionelt og sikkert kan løse opgaver, der gør hverdagen nemmere.

Og googler man ”droner” på internettet, er budskabet da også enslydende overalt: Der bliver flere og flere droner i Danmark. Og i tusindvis af dem vil blive benyttet i en kommerciel sammenhæng.

Drone til inspektion

Drone til inspektion er et valgfag på akademiuddannelsen til Energiteknolog. Valgfaget giver 5 ECTS-point. De øvrige valgfag på uddannelsen, som udbydes på IBA, omhandler energiformer, solceller og varmepumper.

Der er holdopstart den 26. april og igen den 5. september. Der er tre undervisningsdage, to sessioner med vejledning plus eksamen.

Eli Winther Krogsholm er IT-projektleder på IBA, hvor han også underviser i brug af droner. På uddannelsen lærer man blandt andet om, hvor og hvordan man må sætte sin drone op - også i bynære omgivelser.

- Vi har stadig kun set begyndelsen, for mange virksomheder har endnu ikke gjort sig klart, hvad de kan bruge droner til i deres hverdag, siger Eli Winther Krogsholm, der er IT-projektleder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Her underviser han også i brug af droner. På IBA er ”Drone til inspektion” et tilbud til alle med interesse, og det er samtidig et valgfag på akademiuddannelsen til Energiteknolog. Deltagerne får blandt andet mulighed for at afprøve det ganske brede udvalg af droner, som akademiet råder over. Det er droner med forskellige egenskaber, der hver for sig er velegnede til at løse særlige opgaver.

Effektivt og mere sikkert

Eli Winther Krogsholm fik selv sin første drone for fem år siden, og det har hurtigt udviklet sig fra ren hobby til en professionel interesse. For selv om det helt elementært er supersjovt at flyve med drone, så er det også en teknologi, som Eli ser en mængde af muligheder i.

Med en drone er det hurtigt og nemt at inspicere både tag og facader. Det kan for eksempel være relevant til udbudsmateriale og 1 års og 5 års gennemgang efter afleveret projekt.

- For mange virksomheder vil der uden tvivl være en økonomisk gevinst i at bruge droner, vurderer Eli og uddyber:

- Hvis man for eksempel skal inspicere en bygning, en bro eller et naturområde, så kan det gøres langt mere effektivt og hurtigt, hvis man benytter sig af en drone. Og så er det samtidig langt mere sikkert, end hvis man eksempelvis sender et par mand op i højden for at undersøge en bro eller en vindmølle, siger Eli Winter Krogsholm.

En fordel for mange

Det er stadig bestemte brancher - det gælder eksempelvis medier, byggebranchen og ejendomsmæglere - der i særlig grad har taget dronerne til sig, men Eli vurderer, at flere og flere vil øjne muligheden for, hvad droner kan bruges til i den hverdag, de arbejder i.

- Der er talt og skrevet meget om, at droner skal til at bringe pizzaer og varer ud, men jeg tror nu, at det har lange udsigter. Til gengæld kan jeg forestille mig mange andre arbejdsopgaver, hvor det vil være en fordel at benytte droner, siger Eli.

Det forventes, at droner i de kommende år vinder indpas i mange brancher, fordi de er formidable til at få overblik på steder, hvor det ellers er vanskeligt og dermed ofte bekosteligt at komme til.

Det gælder ikke mindst for dem, der har store inspektionsopgaver. Og det gælder både i det private og det offentlige, hvor man i nogle tilfælde har omfattende mængder af bygninger eller store naturarealer, der skal undersøges, overvåges eller kortlægges.

- Selv hvis du har en opgave med at tælle dyr ude på en mark, er dronerne meget velegnede, for du får meget hurtigt det overblik, du har brug for. Og sådan er der adskillige eksempler på, at dronerne kan gå ind og hjælpe i hverdagen, hvis man på den ene eller anden måde arbejder med inspektion, forklarer Eli.

Gevinst i hverdagen

På IBA’s uddannelse får de kommende drone-piloter blandt andet praktisk erfaring i at flyve med droner, de får indsigt i at vurdere sikkerheden og planlægge flyvningen, og de dykker ned i reglerne for droneoperationer.

- Mange tænker på droner som noget, der er sjovt at lege med, men på uddannelsen kommer vi grundigt omkring, hvordan droner bruges erhvervsrettet og giver en gevinst i hverdagen, siger IBA’s underviser i droneinspektion.

07/03/2022

Kontakt

Eli Winther Krogsholm
- Hvis man for eksempel skal inspicere en bygning, en bro eller et naturområde, så kan det gøre langt mere effektivt og hurtigt, hvis man benytter sig af en drone. Og så er det samtidig langt mere sikkert, end hvis man eksempelvis sender et par mand op i højden for at undersøge en bro eller en vindmølle.
Eli Winther Krogsholm
Droneinstruktør