Diplomuddannelse i Ledelse

Styrk dine ledelseskompetencer med en anerkendt og kompetencegivende lederuddannelse, der udvikler både dig selv og din virksomhed.

Er du nuværende eller kommende leder? Ønsker du en lederuddannelse på et højt teoretisk og fagligt niveau og vil du være klædt på til fremtidens udfordringer? Så kan diplomuddannelsen i Ledelse være noget for dig.

NYT!

Du kan læse Diplom i ledelse både som daghold eller aftenhold.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med UC SYD.

Med en diplomuddannelse i ledelse styrker du dine ledelseskompetencer ved at sætte fokus på dit eget lederskab, din relation til dine medarbejdere og den organisation, som du er en del af.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen består af:

 • 6 obligatoriske fag a 5 ECTS (30 ECTS)
 • 3 udvalgte valgfag a 5 ECTS (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Herunder kan du læse om uddannelsens moduler.

Læs mere om hele uddannelsen og TILMELD dig

Modul 1: Lederkommunikation - 20.03.2017

På dette modul får du viden om, hvordan dit valg af kommunikationsmåder har betydning for din succes som leder. Du får indblik i teorier og metoder til kommunikation, og du får en forståelse for, hvordan dit valg af metode tilfører dit lederskab forskellige identiteter.

Modulet har også et praktisk perspektiv, hvor du arbejder med problemstillinger og erfaringer fra din egen virksomhed. Du har derfor mulighed for at arbejde med dine egne opgaver fra din dagligdag.

Du lærer bl.a. om:

 • Kommunikations teorier og -metoder
 • Interne og eksterne relationer
 • Ledelsesmæssige udfordringer og løsninger derpå.


Startdato: 20.03.2017
Ansøgningsfrist: 20.02.2017
Læs mere om modulet, og tilmeld dig her >>

Modul 2: Professionelt lederskab - 21.08.2017

På dette modul arbejder du med det professionelle lederskab på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag.

Du får indblik i en række historisk forankrede ledelsesteorier, og du får mulighed for at iagttage og forstå din egen ledelsespraksis i forhold til de mange typer af ledelsesteorier.

Vi bruger praktiske eksempler fra din og de andre deltageres virksomheder og hverdag, og det giver dig mulighed for at bruge undervisningen allerede fra dag 1 i dit daglige arbejde.

Du lærer bl.a. om:

 • Ledelsesperspektiver og ledelsesstil
 • Ledelsesteorier og -strategier
 • Etiske valg, værdier, mål og personalepolitikker.


Startdato: 21.08.2017
Ansøgningsfrist: 01.06.2017
Læs mere om modulet, og tilmeld dig her >>

Modul 3: Den professionelle relation - 23.10.2017

På dette modul får du en dybdegående forståelse af den professionelle relation mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes i virksomheden. Modulet har også fokus på, hvordan disse samspil påvirker virksomheden og udviklingsmulighederne.

Du får værktøjer til at styrke din analyse af, hvordan de organisatoriske værdier og processer udleves i praksis. Du lærer at udvikle strategier for, hvordan de professionelle relationer kan udvikles på en måde, så virksomheden i højere grad når sine mål.

Du lærer bl.a. om:

 • Ledelse, selvledelse og medledelse
 • Relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes
 • Magt, konflikter og forhandling.


Startdato: 23.10.2017
Ansøgningsfrist: 01.09.2017
Læs mere om modulet, og tilmeld dig her >>

Modul 4: Læring og kompetenceudvikling – Ledelse og medarbejdere 2

På dette modul får du et dybdegående kendskab til teorier om lærings- og kompetenceudviklingsprocesser.

Du får en række værktøjer, så du kan samarbejde med ledelsen i din virksomhed på en måde, der fremmer mulighederne for individuel og organisatorisk læring og kompetenceudvikling.

Du lærer bl.a. om:

 • Udvikling af menneskelige ressourcer
 • Formidling af behov i forhold til virksomhedens mission, visioner, strategiske mål og værdier
 • HR-koncepter.
Modul 5: Organisation og processer - Ledelse og organisation 1

Det er en udfordring at være leder i en kompleks organisation i et samfund, som er i konstant forandring. Men sådan er virkeligheden for mange ledere.

På dette modul bliver du klædt på til at analysere din virksomhed, så du kan identificere det rum, der er for ledelse. Du får også kendskab til forskellige teorier om organisationer og ledelse.

Du lærer bl.a. om:

 • Forandrings- og udviklingsprocesser
 • Ledelsesdiskurser
 • Kompleksiteten som en ressource.
Modul 6: Styring og strategi - Ledelse og organisation 2

På dette modul er der fokus på de organisatoriske relationers betydning for de vilkår, du har som leder for at udføre strategisk ledelse og styring.

Du får indblik i, hvordan strategiske fortællinger, styringskoncepter, -værktøjer og -tiltag tilfører ledelsen, medarbejderne og organisationen betydning og identitet indadtil i organisationen og udadtil i forhold til omverdenen.

Du bliver godt rustet til at træffe begrundede valg af strategi og styring og at formidle dine valg til andre.

Du lærer bl.a. om:

 • Strategisk ledelse
 • Valg og fravalg af strategiske og styringsmæssige perspektiver på egen virksomhed
 • Teorier, koncepter og værktøjer til analysestrategier.


 

Uddannelsen udbydes i samarbejde med UC SYD.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med UC SYD.

Læs mere om uddannelsen og tilmelding.

Kontakt