Alis Sindbjerg Hinrichsen
- Bæredygtig Forretningsudvikling er megarelevant, fordi vi alle sammen skal tage et ansvar for at skubbe samfundet i en mere grøn retning. Det ansvar er ikke kun politikernes. Det er også virksomhedernes ansvar, fordi de har evnen til at skalere og innovere. Derfor er det vigtigt for alle udviklere og beslutningstagere ude i virksomhederne, at de formår at favne det her område.
Alis Sindbjerg Hinrichsen
Senior Transformation Manager hos Lego og underviser i Bæredygtige forretningsmodeller på IBA

Derfor skal du tage en diplomuddannelse i Bæredygtig Virksomhed

Med en diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed lærer du blandt andet noget om:

  • Teorier og metoder inden for bæredygtighed i relation til virksomheden og dens produktion og værditilbud samt produktion og konkurrenceevne.

  • Selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over virksomhedens bæredygtige problemstillinger.

  • At kunne bruge praksis på en selvstændig måde og derved løse komplekse opgaver inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi.

  • At vurdere problemstillinger inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed og begrunde og vælge løsninger på problemstillingerne.

  • At formidle både problemer og løsninger inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi såvel internt i virksomheden som eksternt til virksomhedens kunder og interessenter.

  • At udarbejde leverandør- og bæredygtigheds-strategier for virksomheden og dens kundetyper under hensyntagen til branche, størrelse, ressourcer m.m. Du ved også, hvordan du arbejder med bæredygtighed som en del af virksomhedens værditilbud.

Diplomuddannelse i Bæredygtig Virksomhed er for dig der arbejder med:

Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed er for dig, der måske er rådgiver, leder eller fabrikschef eller investor og har brug for en kommerciel og merkantil vinkel på bæredygtighed, fordi det efterspørges i dit marked.

Måske arbejder du med salg- og markedsføring eller produktudvikling. Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed kan også være for dig, der arbejder med indkøb eller dig, der arbejder med shipping og logitik og som gerne vil have en ekstra dimension på din viden.

Det kan også være, at du er interesseret i at kvalificere dig til jobs med viden om og ansvar for, at en given virksomhed agerer så bæredygtigt som muligt.

Lise Daldorph
- Flere af vores medlemmer efterspørger vejledning, når det gælder bæredygtighed, for de er godt klar over, at det kommer til at omfatte deres hverdag, siger Lise Daldorh.
Lise Daldorph
Forretningsudvikler hos Business Kolding
Læs hele Lises historie her

Sådan er diplomuddannelsen i Bæredygtig Virksomhed opbygget

Diplomuddannelsen i Bæredygtig virksomhed består af:

  • Obligatoriske moduler 15 ECTS.
  • Studieretningsfag 25 ECTS.
  • Valgfrie moduler 5 ECTS.
  • Afgangsprojekt 15 ECTS.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde. 

Tilrettelæggelsen af undervisningen tager ofte udgangspunkt i aktuel erhvervspraksis og anvendt teori. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i de studerendes egen hverdag - så det I lærer kan bruges i egen virksomhed.

Obligatoriske fag, valgfag og afgangsprojekt

Obligatoriske fag:

Forretningsforståelse (10 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

 

Studieretningsfag:

Bæredygtig forretningsudvikling (10 ECTS)

Bæredygtig forretningsmodeller (5 ECTS)

Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation (5 ECTS)

Virksomhedens sociale ansvarlighed (5 ECTS)
 

Valgfag: Valgfag skal udgøre 5 ECTS. Vi anbefaler et af disse 2 fag

Bæredygtigt indkøb (5 ECTS)

Livscyklusanalyser (5 ECTS)

 

Afgangsprojekt:

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Læs ét fag eller en hel diplomuddannelse i Bæredygtig Virksomhed

Du har mulighed for at læse en hel diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed, eller du kan vælge et eller flere enkelte fag. Fælles for alle diplomuddannelser er dog, at diplomuddannelsen læses på deltid og sideløbende med dit job. 

Dit alternativ til HD 2. del

En diplomuddannelse svarer til en mellemlang uddannelse (f.eks. en bachelor) - og er et godt alternativ til HD 2. del.
En diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed er derved et alternativ til HD 2. del. 

Få udarbejdet din egen personlige uddannelsesplan

Går du med drømme om uddannelse eller opgradering inden for Bæredygtig virksomhed? Så kan et gratis og helt uforpligtende møde være det rigtige for dig.

I vores vejledning tager vi udgangspunkt i dine behov, ønsker, din baggrund og erfaringer, så du ender med en uddannelsesplan, der er tilpasset de ønsker, du har for din udvikling og din videre karriere. Det kan være ét eller flere enkelte fag - eller en hel uddannelse.

Kontakt vores dygtige uddannelseskoordinatorere, så hjælper de dig godt på vej.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Book et karrierermøde