Du lærer blandt andet:

  • Teorier og metoder inden for bæredygtighed i relation til virksomheden og dens produktion og værditilbud samt produktion og konkurrenceevne.

  • Selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over virksomhedens bæredygtige problemstillinger.

  • At kunne bruge praksis på en selvstændig måde og derved løse komplekse opgaver inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi.

  • At vurdere problemstillinger inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed og begrunde og vælge løsninger på problemstillingerne.

  • At formidle både problemer og løsninger inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi såvel internt i virksomheden som eksternt til virksomhedens kunder og interessenter.

  • At udarbejde leverandør- og bæredygtigheds-strategier for virksomheden og dens kundetyper under hensyntagen til branche, størrelse, ressourcer m.m. Du ved også, hvordan du arbejder med bæredygtighed som en del af virksomhedens værditilbud.

Lise Daldorph
- Flere af vores medlemmer efterspørger vejledning, når det gælder bæredygtighed, for de er godt klar over, at det kommer til at omfatte deres hverdag, siger Lise Daldorh.
Lise Daldorph
Forretningsudvikler hos Business Kolding
Læs hele Lises historie her

Målgruppe

Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed er for dig, der måske er rådgiver, leder eller fabrikschef eller investor og har brug for en kommerciel og merkantil vinkel på bæredygtighed, fordi det efterspørges i dit marked.

Måske arbejder du med salg- og markedsføring eller produktudvikling. Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed kan også være for dig, der arbejder med indkøb eller dig, der arbejder med shipping og logitik og som gerne vil have en ekstra dimension på din viden.

Det kan også være, at du er interesseret i at kvalificere dig til jobs med viden om og ansvare for, at en given virksomhed agerer så bæredygtigt som muligt.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i Bæredygtig virksomhed består af:

  • Obligatoriske moduler 15 ECTS.
  • Studieretningsfag 25 ECTS.
  • Valgfrie moduler 5 ECTS.
  • Afgangsprojekt 15 ECTS.

Obligatoriske fag, valgfag og afgangsprojekt

Obligatoriske fag:

Forretningsforståelse (10 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

 

Studieretningsfag:

Bæredygtig forretningsudvikling (10 ECTS)

Bæredygtig forretningsmodeller (5 ECTS)

Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation (5 ECTS)

Virksomhedens sociale ansvarlighed (5 ECTS)
 

Valgfag: Valgfag skal udgøre 5 ECTS. Vi anbefaler et af disse 2 fag

Bæredygtigt indkøb (5 ECTS)

Livscyklusanalyser (5 ECTS)

 

Afgangsprojekt:

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Hold dig opdateret. Tilmeld nyhedsbrev