Afgangsprojekt Merkantil diplomuddannelse

Sidste step på vejen til din diplomuddannelse, er dit afgangsprojekt.

Afgangsprojektet gør dig i stand til at identificere, analysere og arbejde med en række problemstillinger af tværfaglig og praksisorienteret karakter. Du bliver i stand til at identificere løsninger gennem brug af forskellige strategier, teorier og metoder.

For at du kan skrive dit afgangsprojekt, skal du have bestået alle de 6 obligatoriske fag og de 3 valgfag.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du lærer om

Afgangsprojektet bygger på uddannelses øvrige moduler, og arbejder med:

  • din professionelle kompetenceudvikling
  • strategiske, videnskabsteoretiske og metodiske perspektiver
  • projektopbygning og -skrivning

Niveau

Modulet er en del af en diplomuddannelse, der svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Afgangsmodulet forudsætter, at du har gennemført og bestået uddannelsens obligatoriske fag og valgfag.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse