Afgangsprojekt - Diplom i Økonomi og regnskab

Som det sidste skridt på vejen til din diplomuddannelse, skal du skrive dit afgangsprojekt.

Formålet med dit afgangsprojektet er at kvalificere dig til at analysere og reflektere over tværfaglige og praksisorienterede problemstillinger, samt identificere løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af metoder, teorier, strategier.

Afgangsmodulet forudsætter, at du har gennemført og bestået uddannelsens 6 obligatoriske fag og de 3 valgfag.

DKK 14.700
Omfang: 15 ECTS
Ansøgningsfrist: 21/08 2023
Prisen er ex. litteratur . Der aftales individuel vejledning. Eksamensdatoen samt aflevering af projekt aftales med underviser ved opstart. Du modtages information med de praktiske oplysninger ca. 10 dage før opstart. Ret til ændringer forbeholdes.
Tilmeld

Du lærer om

Afgangsprojektet bygger p�� uddannelses øvrige moduler, går i dybden med:

  • projekt- og opgaveskrivning
  • metodiske, strategiske og videnskabsteoretiske perspektiver
  • den studerendes kompetenceudvikling

Niveau

Modulet er en del af en diplomuddannelse, der svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Afgangsmodulet forudsætter, at du har gennemført og bestået uddannelsens obligatoriske fag og valgfag.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

  • Jane Boysen Damgaard
    Jane Boysen Damgaard
    Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser

Uddannelseschef

Book et karrierermøde