Afgangsprojekt - Diplom i Ledelse

Ved Afgangsprojekt i Diplom i Ledelse kvalificerer du dig til at kunne identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisorienteret ledelsesproblemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder. 

Når du har bestået uddannelsens tre obligatoriske moduler og tre valgfrie moduler til et samlet omfang af 45 ECTS, skal du skrive et afgangsprojekt, svarende til 15 ECTS, for at få en diplomuddannelse. I projektet bruger du din erhvervede teori, empiri og metoder til at forstå en problemstilling fra din daglige praksis som leder.

Afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og du får her mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig særligt meget. Formålet med afgangsprojektet er samtidig at give en konkret og brugbar indsigt, som du kan tage med tilbage til din organisation og omsætte i praksis.

DKK 14.700
Omfang: 15 ECTS
Undervisningsdage:
09/09 2024 kl. 09:00-13:00
16/09 2024 kl. 09:00-13:00
Eksamen: Afgangsprojekt og mundtlig eksamen
Eksamen: :
16. eller 17. januar 2025
Litteratur: Prisen er eksklusiv litteratur.
Forplejning: Der kan tilkøbes morgenmad og frokost inkl. drikkevarer til kr. 136 kr. ex. moms pr. dag

Der er adgang til gratis kaffe i forskellige varianter, the, koldt vand hele dagen
Ansøgningsfrist: 26/08 2024
Tilmeld

Indhold i faget:

  • Hvordan du undersøger og analyserer en ledelsesmæssig problemstilling ud fra forskellige undersøgelsesmetoder og med ledelsesteorier. 
  • At arbejde systematisk med udvikling og tilvejebringelsen af data i forhold til at styrke din ledelse i organisationen
  • At reflektere og argumentere for konkrete løsninger og handlinger i et komplekst projekt.

Undervisningsform

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, undervisning og selvstudium.

Afgangsprojektet består af en skriftlig projektrapport på 40-50 sider (minimum 100.000 anslag) og en mundtlig eksamination på baggrund af denne.

Forløb og priser

Faget er en del af diplomuddannelsen i Ledelse. Uddannelsen tager ca. 3 år at gennemføre.

Se prisen under de enkelte moduler . 

Litteratur betales særskilt.

Niveau

Modulet er en del af en diplomuddannelse, der svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Afgangsmodulet forudsætter, at du har gennemført og bestået uddannelsens obligatoriske fag og valgfag.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

  • Jane Boysen Damgaard
    Jane Boysen Damgaard
    Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse