Afgangsprojekt - Diplom i International handel og markedsføring

Med afgangsprojektet bliver du i stand til at identificere, reflektere og analysere tværfaglige og praksisorienterede problemstillinger. Du lærer desuden at se løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder.

For at du kan tage afgangsmodulet, skal du have gennemført og bestået de 2 obligatoriske fag, 3 studieretningsfag og 1 valgfag.

DKK 14.700
Eksamen: Afgangsprojekt og mundtlig eksamen
Omfang: 15 ECTS
Varighed: Ca. 4 måneder

Opstart d. 12. september 2018, derefter undervisning, vejledning og eksamen efter aftale.

 

Tilmeld

Du lærer om

Afgangsprojektet relaterer sig til uddannelses øvrige moduler og uddyber arbejdet i disse moduler med:

  • strategiske, videnskabsteoretiske og metodiske perspektiver
  • projektskrivning
  • din egen professionelle kompetenceudvikling

Niveau

Modulet er en del af en diplomuddannelse, der svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Afgangsmodulet forudsætter, at du har gennemført og bestået uddannelsens obligatoriske fag og valgfag.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få lavet en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem, og hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart faktureres det fulde beløb.

Kontakt