Strategisk ledelse og økonomistyring

Arbejder du med virksomhedens økonomi?

Lær, hvordan god ledelse og effektiv økonomistyring hænger sammen, og få central viden og effektive metoder til dit ­arbejde med virksomhedens økonomiske grundlag.

Såvel den strategiske som den operative ledelse er vigtig for virksomhedens daglige virke. På dette fag lærer du at fastsætte indsatsområderne og udarbejde forslag til ændringer på grundlag af virksomhedens nøgletal.­

DKK 5.900
Eksamen: Mundtlig
Omfang: 5 ECTS
Varighed: 09:00-16:00
Prisen er eksklusiv litteratur. Der afholdes et opstartswebinar den 26.8.19 kl. 9:00 - 10:00. Der er undervisning kl. 09:00 - 16:00 følgende dage: Den 2. og 3. september 2019 samt den 9. september 2019. Eksamen den 30. september 2019. Endelig optagelse udsendes ca. 10 dage før opstart. Ret til ændringer forbeholdes.
Tilmeld

Faget giver dig konkrete analysemodeller til udarbejdelse af virksomhedens regnskaber, og du lærer at identificere både interne og eksterne muligheder og trusler for virksomheden. 

Du lærer om:

 • Økonomistyring
 • Strategisk, taktisk og operativ ledelse
 • Virksomhedens regnskaber
 • Budgetkontrol
 • SWOT-modellen
 • Analyse af virksomhedens nøgletal
 • Opstilling af KPI’er

Værdi for virksomheden

 • Du lærer sammenhængen mellem god ledelse og praktisk økonomistyring
 • Du styrker virksomhedens regnskabsførelse
 • Din virksomhed er i fokus, og du lærer at identificere og vurdere virksomhedens nøgletal og opstille vigtige indsatsområder på baggrund heraf

Målgruppe

Dette fag er for dig, som vil arbejde både strategisk og praktisk med ledelse og effektiv økonomistyring for at styrke virksomheden og afdække nye udviklingsområder. 

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Økonomi og regnskab. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

­

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Undervisere

Kontakt

 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser