Strategisk ledelse og økonomistyring

Arbejder du med virksomhedens økonomi?

Lær, hvordan god ledelse og effektiv økonomistyring hænger sammen, og få central viden og effektive metoder til dit ­arbejde med virksomhedens økonomiske grundlag.

Såvel den strategiske som den operative ledelse er vigtig for virksomhedens daglige virke. På dette fag lærer du at fastsætte indsatsområderne og udarbejde forslag til ændringer på grundlag af virksomhedens nøgletal.­

Læs Strategisk ledelse og økonomistyring som del af Diplomuddannelse i Økonomi og regnskab eller som et selvstændigt fag.

DKK 6.900
Omfang: 5 ECTS
Undervisningsdage:
03/10 2024 kl. 09:00-16:00
24/10 2024 kl. 09:00-16:00
07/11 2024 kl. 09:00-16:00
21/11 2024 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
5.12.2024
Ansøgningsfrist: 19/09 2024
Prisen er eksklusiv litteratur. Der er mulighed for tilkøb af forplejning til kr. 250,- pr. dag inkl. moms. Forplejningen består af morgenmad, frokost inkl. drikkevarer samt eftermiddagskage. Kaffe, the og andre varianter af varme drikke og koldt vand er tilgængelig ub hele dagen. Du modtager information med de praktiske oplysninger ca. 10 dage før kursus start. Vi tager forbehold for ændringer.
Tilmeld

Faget giver dig konkrete analysemodeller til udarbejdelse af virksomhedens regnskaber, og du lærer at identificere både interne og eksterne muligheder og trusler for virksomheden. 

Værdi for dig:

 • Du lærer om økonomistyring og strategisk, taktisk og operativ ledelse
 • Du lærer om virksomhedens regnskaber og budgetkontrol
 • Du får kendskab til SWOT-modellen
 • Du bliver klogere på at lave en analyse af virksomhedens nøgletal
 • Du lærer om opstilling af KPI’er

Værdi for virksomheden

 • Du kender sammenhængen mellem god ledelse og praktisk økonomistyring
 • Du styrker virksomhedens regnskabsførelse
 • Din virksomhed er i fokus, og du lærer at identificere og vurdere virksomhedens nøgletal og opstille vigtige indsatsområder på baggrund heraf

Målgruppe

Dette fag er for dig, som vil arbejde både strategisk og praktisk med ledelse og effektiv økonomistyring for at styrke virksomheden og afdække nye udviklingsområder. 

Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Økonomi og regnskab. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

­

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

 • Malene Schøning Hansen
  Malene Schøning Hansen
  Uddannelseskoordinator

Uddannelseschef

Undervisere

Tag et webinar