Eksternt og internt regnskab

Vil du have indsigt i virksomhedens regnskaber?

På dette fag lærer du at styre og vurdere både det interne og det eksterne regnskab i virksomheden, så du kan være med til at styrke de økonomiske aktiviteter.

Du får et solidt regnskabsteoretisk grundlag, som du kan bruge i det praktiske arbejde med virksomhedens regnskaber. Du lærer bl.a. at vurdere omkostninger og anvende konkrete økonomistyringsmodeller.

DKK 10.400
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
07/03 2022 kl. 09:00-16:00
08/03 2022 kl. 09:00-16:00
28/03 2022 kl. 09:00-16:00
29/03 2022 kl. 09:00-16:00
19/04 2022 kl. 09:00-16:00
20/04 2022 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
2.5.2022
Ansøgningsfrist: 21/02 2022
Tilmeld

Økonomisk forståelse er essentiel. Med fokus på små og mellemstore virksomheder lærer du de centrale regnskabsmæssige principper, og du lærer at arbejde med begreber som bogføring, opstilling af årsrapporter og analyse af omkostningsdata. 

Værdi for dig:

  • Du lærer om regnskabsmæssige begreber og regnskabsteorier og –metoder
  • Du får kendskab til årsregnskabslovgivning, target Costing og bogføring og rapportering
  • Du lærer om formidling af regnskaber

Værdi for din arbejdsgiver:

  • Du sætter fokus på virksomhedens regnskaber
  • Du styrker virksomhedens økonomi via dit arbejde med praktiske analysemodeller og regnskabsværktøjer

Målgruppe

Dette diplomfag er rettet mod medarbejdere i små og mellemstore virksomheder, som gerne vil styrke arbejdet med regnskaber og økonomistyring. 

Tilmeld dig et webinar

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Økonomi og regnskab. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

­

Studieordning

Prisen kr. 12.800 er eksklusiv litteratur. Dertil kommer forplejning på kr. 1500,- inkl. moms og konferencepakke på kr. 3000,- inkl. moms, så prisen i alt bliver kr. 17.300

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Kontakt

  • Malene Schøning Hansen
    Malene Schøning Hansen
    Uddannelseskoordinator
Diplom i Markedsføring